Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ Lá Năm C  

print

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu, Đấng cứu độ chúng ta, đã nói : Một khi được nâng lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. với ước muốn được chia sẻ chén đắng với Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin :

  1. Hội thánh mời gọi con cái mình cùng bước theo Chúa Giêsu trên con đường Thương Khó / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi tín hữu / biết can đảm vác thập giá theo chân Chúa đến cùng.
  2. Trên thế giới ngày nay / khuynh hướng thích hưởng thụ và ngại hy sinh rất phổ biến / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho có nhiều người / dám xả thân phục vụ những người nghèo khổ bất hạnh trong xã hội.
  3. Con đường rộng rãi thênh thang là con đường dẫn tới cái chết / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / biết cố gắng sống theo con đường hẹp của Tin mừng / để nhờ đó mà được sống đời đời.
  4. Tuần Thánh là tuần lễ quan trọng nhất trong năm Phụng vụ / đặc biệt là Tam Nhật Vượt Qua / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết cố gắng sắp xếp / để tham dự lễ nghi thật đông đảo và sốt sắng.

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương mà Chúa đã tự nguyện đón nhận cái chết trên thập giá để cho chúng con được sống dồi dào. Xin Chúa cho chúng con luôn sống xứng đáng với tình thương cao cả ấy. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời Nguyện Tín Hữu – Manna Bảo Lộc

Chủ tế : Anh chị em thân mến,

Trong hành trình dương thế, Chúa Giêsu đã đi đến tận cùng của con đường cứu chuộc, và chặng cuối của con đường này là chịu chết đau đớn trên thập giá. Hôm nay khởi đầu Tuần lễ Thánh, chúng ta hãy thành tâm dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

  1. Tiên tri Isaia loan báo: Chúa Giêsu chính là người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa. Xin cho các vị Chủ chăn trong Hội thánh, biết vững lòng cậy trông phó thác, và tin tưởng có Chúa luôn đồng hành mỗi khi gặp khó khăn thử thách, hay bị người đời khước từ chống đối.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Thập giá mà không có Chúa thì chỉ là khúc gỗ vô hồn. Xin cho những người đau khổ, bệnh tật, túng thiếu, tù đày, đang chán chường tuyệt vọng… biết nhìn lên thập giá Chúa Kitô, để tìm thấy nguồn hy vọng, và được ủi an trong lúc khốn cùng.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Vì yêu thương nhân loại mà Chúa đã bằng lòng chịu chết trên thập giá. Xin cho mọi người nơi xứ đạo chúng ta, biết nhắc nhở nhau trở về trọn vẹn với Chúa, qua việc dọn tâm hồn lãnh nhận các Bí tích, và thực thi đức bác ái, để tỏ lòng thống hối ăn năn.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Tuần Thánh là thời gian quan trọng nhất trong năm Phụng vụ. Xin cho mỗi người chúng ta biết dâng lên Chúa những hy sinh hãm mình chay tịnh, và tham dự các cử hành phụng vụ thật sốt sắng, để cùng đồng hành, chia sẻ nỗi đau thân xác và tinh thần với Chúa trên con đường thương khó.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, vì muốn cứu rỗi nhân loại, Chúa đã hy sinh gánh lấy mọi đau đớn tủi nhục. Xin cho mỗi người chúng con biết lắng tâm hồn mình, sống trọn vẹn một tuần đồng hành cùng Chúa trên con đường Thương khó, để chúng con biết cảm thông, chia sẻ và càng yêu mến Chúa nhiều hơn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.