Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Tâm Năm B

print

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Tâm Năm B

 

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, khi chịu đóng đinh trên thập giá, Đức Giê-su đã để cho máu cùng nước từ cạnh sườn chảy ra hầu khơi nguồn bí tích dưỡng nuôi Hội Thánh, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

1/ Hội Thánh được Đức Giê-su thiết lập để tiếp tục công cuộc cứu độ của Người/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh/ biết luôn chinh phục người khác bằng đời sống bác ái yêu thương/ và phục vụ tận tụy của mình.

2/ Đâu có tình yêu thương/ ở đấy có Đức Chúa Trời/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tình yêu của Đức Ki-tô/ thấm nhập vào mọi sinh hoạt trần thế/ để mọi người biết yêu thương và tôn trọng nhau.

3/ Hôm nay cũng là ngày xin ơn thánh hóa linh mục trên toàn thế giới/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các linh mục luôn sống thánh thiện/ nhất là có được con tim của Vị Mục Tử Giê-su/ để các ngài luôn thương yêu đoàn chiên Chúa đã giao phó.

4/ Yêu thương là chu toàn lề luật/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ biết cố gắng yêu thương nhau như chính Chúa đã yêu thương chúng ta.

Chủ tế: Lạy Chúa Giê-su, vì yêu thương mà Chúa đã tự nguyện đón nhận cái chết đau thương trên thập giá, xin cho chúng con biết đáp trả tình yêu cao cả  của Chúa bằng đời sống bác ái yêu thương của chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời Nguyện Tín Hữu –  Manna Bảo Lộc

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Vì yêu thương loài người tội lỗi, Chúa Giêsu đã chịu lưỡi đòng đâm thâu trái tim, để máu và nước chảy ra trở nên Bí tích cứu độ chúng ta. Trong tâm tình sốt sắng, chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngắm Trái Tim yêu thương hiền hòa của Chúa, và thành khẩn dâng lời cầu xin:

  1. Chúa Giêsu đã mời gọi: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”. Xin cho các Linh Mục luôn sống đơn sơ nghèo khó, nhiệt thành trong công tác mục vụ, để mọi lời nói-việc làm của các ngài đều mưu ích cho tha nhân, và cứu rỗi các linh hồn.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Hôm nay lễ mừng kính Tước hiệu Giáo phận Cần Thơ. Xin cho các Giáo sĩ, Tu sĩ và toàn thể Giáo dân trong trong Giáo phận chúng ta, luôn sống hiệp nhất yêu thương, biết hy sinh thời giờ, công sức và những khả năng Chúa ban, sẵn sàng cộng tác với nhau, để làm sáng danh Chúa giữa đời.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người không loại trừ một ai. Xin cho các Kitô hữu mỗi khi gặp buồn sầu, cô đơn hay thất vọng, biết nhìn lên Thập giá Chúa Giêsu, để được tiếp thêm sức mạnh và lòng can đảm, hầu có thể vượt qua mọi khó khăn đau khổ trong đời.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Thánh Tâm chứa đựng mọi sự đau khổ mà Chúa Giêsu phải chịu vì loài người. Xin cho mỗi người chúng ta có một trái tim giống như Chúa: sống hiền hòa, khiêm tốn, sẵn lòng tha thứ cho nhau, nhất là siêng năng đến với Bí tích Thánh Thể, để được kết hiệp nên một với Ngài.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, vì yêu thương nhân loại mà Chúa phải chịu đau đớn khôn cùng. Xin cho tất cả chúng con biết cảm nghiệm được tình yêu bao la của Chúa, để quảng đại đáp trả bằng một đời sống hiến thân phục vụ – Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.