Lời Nguyện Tín Hữu CN 33 TN A & Lễ CTTĐVN

print

Lời Nguyện Tín Hữu CN 33 TN A & Lễ CTTĐVN

Lời Nguyện Cho Mọi Người

Chủ tế: Anh chị em thân mến

Chúa đã trao cho chúng ta những nén bạc như sự sống, sức khoẻ, của cải, tài năng… Với lòng biết ơn chân thành, chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây.

1- Hội Thánh là người quản lý kho tàng ân sủng của Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh / có lòng nhiệt thành ban phát ơn Chúa cho đoàn chiên / qua các bí tích và những lời giảng dạy.

2- Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho loài người biết dùng khoa học để phục vụ chứ không phải để làm hại cho con người.

3- Mức sống của nhân loại ngày nay rất chênh lệch / có những người rất giàu / bên cạnh những người rất túng thiếu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người giàu biết chia sẻ cho những người nghèo / để không ai còn bị túng thiếu về những nhu cầu cơ bản của con người.

4- Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết sử dụng những nén bạc Chúa trao / mà góp phần xây dựng cho giáo xứ ngày càng tốt đẹp hơn.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa đã tín nhiệm trao những nén bạc cho chúng con, hầu chúng con làm cho những nén bạc ấy gia tăng, đem lại lợi ích cho mình và nhiều người khác. Chúng con hứa sẽ cố gắng đáp lại lòng yêu thương và sự tín nhiệm của Chúa. Nhưng xin Chúa luôn giúp sức chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam    

Manna Bảo Lộc

Chủ tế:  Anh chị em thân mến,

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam khi xưa đã tôn thờ Chúa trên hết mọi sự, và sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để làm chứng cho Đức Kitô. Với tâm tình yêu mến, chúng ta hãy cùng hiệp thông với các Ngài và dâng lên Chúa những lời cầu xin:

  1. Thói quen làm các việc tốt lành sẽ trở thành nhân đức. Xin cho mọi thành phần trong Hội thánh, luôn sống và làm việc theo lương tâm ngay thẳng, biết tôn trọng công bằng bác ái, nhất là chuyên cần cầu nguyện, để can đảm dứt khoát với những cám dỗ tội lỗi như các Thánh Tử Đạo đã nêu gương.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Chúa Giêsu đã nói: “Được lời lãi cả thế gian mà phải mất mạng sống mình, thì nào có ích gì”. Xin cho mọi người nơi xứ đạo chúng ta, biết tránh xa những đam mê của cải vật chất tầm thường, và trung thành giữ đạo dù trong mọi hoàn cảnh, để mai này cũng được đoàn tụ với các Thánh Tử Đạo trên quê trời.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Giáo Hội xưa nay luôn cần có những chứng nhân giữa lòng đời. Xin cho các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, có lòng đạo đức và khiêm nhường trong từng lời nói việc làm, biết nhiệt thành cống hiến thời giờ, sức lực cũng như mọi khả năng Chúa ban, để cùng cộng tác với các Chủ chăn chăm lo phục vụ họ đạo quê hương.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Hôm nay ngày thế giới hướng về những người nghèo trong xã hội. Xin cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn luôn được mạnh khỏe an vui, sống lương thiện thật thà, nhất là siêng năng lao động để tạo ra những đồng tiền chân chính, hầu có thể nuôi sống bản thân và gia đình.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, khi xưa các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã can đảm phi thường làm chứng cho Tin Mừng. Xin cho chúng con cũng biết noi theo gương các Ngài, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách cám dỗ, để luôn trung thành giữ vững đức tin, và làm chứng nhân cho Chúa giữa môi trường mà chúng con đang sống. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị đời đời.