Lời Nguyện Tín Hữu

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 3 TN Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật  3 TN Năm B   Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, ăn năn sám hối và tin vào Tin mừng là những việc mà người Kitô hữu chúng ta phải thực hiện suốt đời. Chúng ta hãy sốt sắng xin Chúa giúp chúng ta. Hội thánh còn đang hành …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 2 TN Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 2 TN  Năm B   Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu mời gọi những người muốn theo Người “Hãy đến mà xem”, để hiểu biết Người hơn mà chọn lựa thái độ đối với Người. Chúng ta hãy tin tưởng dâng lên Chúa những ý nguyện sau …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Đức Giêsu Chịu Phép Rửa Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Đức Giêsu Chịu Phép Rửa   Năm B   Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã lãnh nhận phép rửa của thánh Gioan Tiền Hô, rồi được Chúa Cha tỏ lòng sủng ái, và được Chúa Thánh Thần tấn phong làm Đấng Cứu độ muôn dân. Chúng ta hết …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Hiển Linh Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Hiển Linh Năm B   Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, Chúa đã muốn cứu độ tất cả mọi người, và Người đã dùng ánh sao lạ để hướng dẫn muôn dân tìm đến Đức Giêsu, Đấng Cứu độ duy nhất. Chúng ta hãy sốt sắng dâng lên …

xem thêm

 Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Mẹ Thiên Chúa

 Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Mẹ Thiên Chúa Manna Bảo Lộc Anh chị em thân mến, Giáo Hội dâng kính ngày đầu năm mới để tôn vinh Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, và cũng là Mẹ của mỗi người chúng ta. Vậy giờ đây, chúng ta hãy cùng với Mẹ dâng lên Chúa những ước nguyện chân thành trong …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Gia Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm B Lời Nguyện Cho Mọi Người  Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã làm cho Thánh gia trở nên đền thánh của sự sống, của tình thương, và của niềm vâng phục ý Chúa. Hôm nay mừng lễ Thánh Gia, chúng ta đặc biệt hướng về các gia …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Giáng Sinh

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Giáng Sinh Lời Nguyện Cho Mọi Người Lễ Đêm Chủ tế : Anh chị em thân mến, trong niềm vui lớn lao của Lễ Giáng sinh, kỷ niệm tình thương giáng thế. Chúng ta hãy vui mừng dâng lên Chúa những lời nguyện tha thiết sau đây : Xin cho Hội thánh và mọi Kitô hữu biết dùng …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật IV  MV Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật IV  MV Năm B Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, lễ Giáng Sinh đã gần kề, hôm nay Hội thánh nêu bật Đức Maria là mẫu gương cho những người tiếp đón Đức Giêsu. Chúng ta hãy dâng lên Chúa những ý nguyện sau đây : Đức Maria đã rộng …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 3 MV Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 3 MV Năm B Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, chúng ta đã tiến đến Chúa nhật thứ 3 Mùa Vọng, niềm vui ngày Chúa đến dịp lễ Giáng Sinh đã gần kề. Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy vui mừng cầu nguyện và tạ ơn. Chúng ta hãy …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội        Manna Bảo Lộc Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã gìn giữ Đức Maria khỏi tội nguyên tổ và mọi vết nhơ tội lỗi, để Mẹ xứng đáng trở nên đền thờ cho Con Thiên Chúa ngự trị. Trong tâm tình yêu mến, chúng ta …

xem thêm