Lời Nguyện Tín Hữu

Lời Nguyện Tín Hữu Tuần Thánh & Phục Sinh Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Tuần Thánh & Phục Sinh Năm B Thứ Năm Tuần Thánh – Năm B Manna Bảolộc Anh chị em thân mến, Hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm tình yêu cao vời của Thầy Chí Thánh Giêsu. Vì yêu thương, Ngài đã hiến thân trọn vẹn dưới hình bánh rượu để làm của …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Lá Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật Lễ Lá Năm B Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, hôm nay bước vào Tuần Thánh, Hội thánh mời gọi các Kitô hữu bước theo Đức Giêsu trên đường thập giá, để được phục sinh với Người trong cuộc sống mới. Chúng ta hãy tha thiết nguyện xin : Đức …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 5 MC Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 5 MC Năm B Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, trước ngưỡng cửa cuộc tử nạn và tôn vinh của Đức Giêsu, Hội thánh muốn giúp chúng ta hiểu rằng Đức Giêsu đã trở nên như hạt lúa mì bị chết đi để sinh nhiều hạt khác. Chúng ta …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Giuse

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Giuse – Manna Bảo Lộc Anh chị em thân mến, Đức Thánh Cha Piô IX đã nói: “Ngoài Đức Mẹ ra, thì trên trời dưới đất không tìm được vị thánh nào có thần thế để bênh vực Giáo Hội cho bằng Thánh Cả Giuse”. Với tâm tình yêu mến, chúng ta hãy hiệp …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 4 MC Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 4 MC Năm B   Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, Mùa Chay là thời gian giúp chúng ta khám phá lại tình thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một của Người để tất cả những ai tin vào Con …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 3 MC Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 3 MC Năm B Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu là Đền thờ, mỗi Kitô hữu chúng ta cũng là Đền thờ sống động của Thiên Chúa. Đền thờ này cũng cần được thanh tẩy cho xứng đáng hơn. Trong mùa Chay này, chúng ta xin Chúa …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm B Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã biến hình cho các môn đệ thấy vinh quang của Người, để củng cố đức tin cho các ông, và chuẩn bị các ông đón nhận cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa, chúng …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật  1 MC Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật  1 MC Năm B Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, trong suốt mùa chay, Hội thánh mời gọi chúng ta cùng với Đức Giêsu trải qua hai kinh nghiệm là : gặp gỡ Thiên Chúa và đấu tranh với sự dữ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta : …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Thứ Tư Lễ Tro

Lời Nguyện Tín Hữu Thứ Tư Lễ Tro Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Với tâm tình sám hối chân thành, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây : 1- Hội Thánh là một người mẹ hiền không bao giờ ghét bỏ những đứa con tội lỗi lầm lạc / Chúng ta hiệp …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật VI TN  Năm B

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật VI TN  Năm B Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã không ngại đụng chạm đến người cùi để chữa lành và tỏ lòng yêu thương họ. Chúng ta xin Đức Giêsu thương chữa lành cho mọi bệnh tật phần hồn và phần xác cho chúng ta : …

xem thêm