Lời Nguyện Tín Hữu

Lời Nguyện Tín Hữu CN 19 TN năm C

Lời Nguyện Tín Hữu CN 19 TN năm C Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ Tế: Anh chị em thân mến, trung thành làm tròn mọi bổn phận đối với Chúa và tha nhân là phương thế tốt nhất để đón chờ Chúa trở lại trong vinh quang. Với quyết tâm luôn tỉnh thức và chờ đợi Chúa đến, chúng …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 18 TN năm C  

Lời Nguyện Tín Hữu CN 18 TN năm C   Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ Tế: Anh chị em thân mến, chia cơm sẻ áo cho những người nghèo khổ là cách làm giàu tốt nhất trước mặt Thiên Chúa. Với ước mong sống trọn vẹn tinh thần bác ái của Tin mừng, chúng ta cùng dâng lời cầu xin : Hội thánh luôn …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 17 TN năm C

Lời Nguyện Tín Hữu CN 17 TN năm C Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ Tế: Anh chị em thân mến, cầu nguyện là hơi thở, là sức sống, là linh hồn của đời sống người Kitô hữu. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin Chúa giúp chúng ta biết cầu nguyện như Chúa đã dạy : Hội thánh luôn khuyên nhủ con cái mình …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 16 TN năm C

Lời Nguyện Tín Hữu CN 16 TN năm C  Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ Tế Anh chị em thân mến, Lời Chúa hôm nay đặt cho mỗi người chúng ta một câu hỏi : Chúng ta đã đón tiếp Chúa như thế nào trong cuộc sống thường ngày ? Với ước mong được đón tiếp Chúa thật xứng đáng, chúng ta cùng dâng lời cầu xin : Hội thánh là đại gia đình …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 15 TN năm C

Lời Nguyện Tín Hữu CN 15 TN năm C Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, đạo Chúa Kitô là đạo tình thương, chỉ dùng tình thương mà cảm hóa và chinh phục người khác. Với quyết tâm sống trọn vẹn đức bác ái yêu thương Chúa đã dạy, chúng ta cùng dâng lời cầu xin : Hội thánh là dấu chỉ …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 14 TN năm C

Lời Nguyện Tín Hữu CN 14 TN năm C  Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ Tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu mời gọi người Kitô hữu cộng tác vào công cuộc cứu chuộc của Người. Với ước mong trở nên những sứ giả Tin mừng cứu độ, chúng ta cùng dâng lời cầu xin : Hội thánh là dấu chỉ ơn cứu độ Chúa sẵn …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Phêrô & Phaolô Tông Đồ

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Phêrô & Phaolô Tông Đồ  Mẫu 1 Chủ Tế: Anh chị em thân mến, chúng ta mừng lễ hai Thánh Tông đồ là hai cột trụ quan trọng của Hội Thánh , cả hai đã tuyên xưng và bảo vệ đức tin bằng tất cả cuộc sống và cái chết của mình. Chúng ta …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 13 TN năm C

Lời Nguyện Tín Hữu CN 13 TN năm C  Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế : Anh chị em thân mến, có người nào biết được ý định của Thiên Chúa ? Ai hiểu được Chúa muốn gì ? Với ước mong được Chúa gan Đức Khôn ngoan và Thánh thần để giúp ta hiểu được thánh ý Người, chúng ta cùng dâng lời cầu xin : Hội thánh luôn bênh vực những …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu  

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Manna Bảo Lộc Anh chị em thân mến, Ai cũng hiểu trái tim là biểu tượng của tình yêu, hôm nay chúng ta kính Trái Tim Chúa chính là tôn kính tình yêu của Ngài. Trong tâm tình sốt sắng, chúng ta hãy dâng lên Thánh Tâm Chúa những ý nguyện …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ Mình Máu Thánh CKT năm C

Lời Nguyện Tín Hữu CN Lễ Mình Máu Thánh CKT năm C  Lời Nguyện Cho Mọi Người Chủ tế Anh chị em thân mến, khi cùng với các tông đồ dự bữa Tiệc Ly. Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh thể để thánh hóa và dưỡng nuôi các tín hữu trong cuộc lữ hành trần thế. Với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lời …

xem thêm