Lời Nguyện Tín Hữu

Lời Nguyện Tín Hữu CN 5 Mùa Chay Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu CN 5 Mùa Chay Năm A   LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI CT : Anh chị em thân mến Đức Giêsu là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Người thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Người thì sẽ không bao giờ phải chết. Tin tưởng vào mầu nhiệm …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Truyền Tin       

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Truyền Tin               Anh chị em thân mến, Qua hai tiếng “Xin vâng”, Đức Maria sẵn sàng đón nhận Con Thiên Chúa xuống thế và nhập thể nơi cung lòng mình. Noi theo gương khiêm nhường của Đức Mẹ, chúng ta hãy dâng lên Chúa những ý nguyện chân thành: …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 4 Mùa Chay Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu CN 4 Mùa Chay Năm A Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Đức Kitô là ánh sáng thế gian. Nhờ mầu nhiệm nhập thể, Người dẫn đưa nhân loại đang lần bước trong u tối đến nguồn ánh sáng đức tin. Với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Giuse

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Giuse  Anh chị em thân mến, Đối với mỗi người chúng ta, thánh Giuse trở nên gần gũi thân thương  không chỉ vì Ngài là cha nuôi của Chúa Giêsu, mà vì Ngài đã luôn đồng hành gìn giữ Giáo Hội Việt Nam trên suốt chặng đường lịch sử. Hiệp cùng lời cầu bầu …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 3 Mùa Chay Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu CN 3 Mùa Chay Năm A Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Chúa ban cho chúng ta những phương thế tuyệt hảo để chữa lành vết thương tội lỗi trong tâm hồn : đó là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia sẻ cơm áo cho những …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 2 Mùa Chay Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu CN 2 Mùa Chay Năm A   Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Hôm nay Đấng Cứu độ chúng ta tỏ vinh quang Người cho ba môn đệ được thấy. Chúng ta hãy tôn vinh Người và tin tưởng cầu xin. 1- Trước khi chịu khổ hình Thập giá / Đức Kitô …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 1 Mùa Chay Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu CN 1 Mùa Chay Năm A   Lời Nguyện Cho Mọi Người   Chủ tế : Anh chị em thân mến Mùa Chay là thời gian thuận tiện để người kitô hữu sám hối tội lỗi và quay trở về với Chúa, vì Chúa không muốn cho người có tội phải chết, nhưng muốn họ sám hối ăn …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Tro

 Lời Nguyện Cho Mọi Người Lễ Tro CT : Anh chị em thân mến Với tâm tình sám hối chân thành, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây : 1- Hội Thánh là một người mẹ hiền không bao giờ ghét bỏ những đứa con tội lỗi lầm lạc / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những hoạt …

xem thêm

 Lời Nguyện Tín Hữu CN 7 TN Năm A

 Lời Nguyện Tín Hữu CN 7 TN Năm A    Lời Nguyện Cho Mọi Người  CT : Anh chị em thân mến Chúng ta hãy cầu xin Chúa dùng tình yêu Đức Kitô mà thiêu đốt lòng chúng ta. Và chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời cầu xin tha thiết sau đây : 1- Chúng ta hãy cầu …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 6 TN Năm A

 Lời Nguyện Tín Hữu CN 6 TN Năm A  Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Chúa ban lề luật để giúp những ai có niềm tin luôn bước đi trong ánh sáng của Người và được sống muôn đời. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin. 1- Chúa Giêsu đã đón …

xem thêm