Lời Nguyện Tín Hữu

 Lời Nguyện Tín Hữu CN 7 TN Năm A

 Lời Nguyện Tín Hữu CN 7 TN Năm A    Lời Nguyện Cho Mọi Người  CT : Anh chị em thân mến Chúng ta hãy cầu xin Chúa dùng tình yêu Đức Kitô mà thiêu đốt lòng chúng ta. Và chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời cầu xin tha thiết sau đây : 1- Chúng ta hãy cầu …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 6 TN Năm A

 Lời Nguyện Tín Hữu CN 6 TN Năm A  Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Chúa ban lề luật để giúp những ai có niềm tin luôn bước đi trong ánh sáng của Người và được sống muôn đời. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin. 1- Chúa Giêsu đã đón …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 5 TN Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu CN 5 TN Năm A  Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Đức Giêsu đã nói : “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời”. Với quyết …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN Ngày 2/2/2020

Lời Nguyện Tín Hữu CN Ngày 2/2/2020 1. ĐỨC MẸ DÂNG CGS TRONG ĐỀN THÁNH  Anh chị em thân mến, Đức Maria và thánh Giuse đã chu toàn Luật cách sốt sắng khi dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Vậy chúng ta hãy noi gương các ngài và thành khẩn dâng lời cầu xin: Sự dâng hiến nào cũng đòi …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 3 TN Năm A

Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Đức Giêsu là ánh sáng trần gian. Ai theo Người sẽ không phải đi trong bòng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Với quyết tâm sống như con cái sự sáng, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Đức Kitô đã dùng các tông …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CN 2 TN Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu CN 2 TN Năm A Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người là Đức Giêsu Kitô nhập thế làm người, chịu chết trên Thập giá để xóa tội lỗi trần gian. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu CGS Chịu Phép Rửa Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu CGS Chịu Phép Rửa Năm A Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Đức Giêsu được Chúa Cha trao ban Thánh Thần và được chính thức tấn phong làm Đấng Cứu Thế để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa Cha và tha thiết nguyện xin. 1- Hội Thánh có …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Hiển Linh Năm A

  Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Hiển Linh Năm A Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu độ hết thảy mọi người. Người đã dùng ngôi sao hướng dẫn muôn dân đến gặp gỡ Đấng Cứu Thế. Với tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa là Cha nhân …

xem thêm

LNTH Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

LNTH Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa Anh chị em thân mến, Đức Maria không chỉ là Mẹ Thiên Chúa, mà còn là mẹ thật của mỗi người chúng ta. Hôm nay ngày đầu năm Dương lịch, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, chúng ta hãy cùng dâng lên Chúa những ý nguyện chân thành: Ngày đầu tiên của năm …

xem thêm

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Thánh Gia Năm A

Lời Nguyện Cho Mọi Người CT : Anh chị em thân mến Gia đình là nền tảng của xã hội và Giáo Hội, là vườn ươm hạt giống đức tin, là trường đào tạo tông đồ, là nơi rèn luyện nhân cách. Nhân ngày lễ kính Thánh Gia Thất, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho hết mọi gia đình. …

xem thêm