Đề Tài 1: Phút riêng tư với Thầy

print

Ở lại và gặp gỡ Thầy Giêsu

 Pr. Lê Hoàng Nam. SJ

Đề Tài 1:
PHÚT RIÊNG TƯ VỚI THẦY

Gặp gỡ thầy Giêsu 1