SN Chúa Nhật

Cầu Nguyện Trong Khiêm Tốn

Cầu Nguyện Trong Khiêm Tốn Chúa Nhật 30 Thường Niên C 23.10.2022 vo ha I.  Đối với người có niềm tin vào Đấng Vô Hình , thì Cầu Nguyện là một trong những phương cách phổ thông và dễ làm nhất, để liên lạc với Vị Giáo Chủ của tôn giáo mà mình tin tưởng và phó thác. Như vậy, Cầu Nguyện là …

xem thêm

SNCN 30 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

XIN THƯƠNG XÓT CON(Chúa nhật 30 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 18, 9-14 Khi ấy, Ðức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. …

xem thêm

Loan Báo Tin Mừng Trong Thế Giới Hôm Nay

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN TRUYỀN GIÁO – CN 30 TN C Mt 28,16-20. Loan Báo Tin Mừng Trong Thế Giới Hôm Nay I.HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG : Mt 28,16-20. (16) Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. (17) Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng …

xem thêm

Hãy là chứng nhân của Thày!

Hãy là chứng nhân của Thày! Suy niệm ngày thế giới truyền giáo 2022 Chúa nhật hôm nay (16-10-2022) là Ngày Thế giới Truyền giáo. Có nhiều định nghĩa về truyền giáo, và định nghĩa nào thì cũng nhấn mạnh đến việc giới thiệu Chúa Giêsu và giáo huấn của Người. Do thiếu hiểu biết, người tín hữu giáo dân …

xem thêm

Đời Sống Chứng Nhân

Đời Sống Chứng Nhân CN TRUYỀN GIÁO Tháng 10, Giáo hội dành đặc biệt để cầu nguyện cho việc truyền giáo cũng như nhắc nhở các tín hữu về sứ mệnh truyền giáo của mỗi người đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Vào Chúa Nhật áp chót của tháng 10, Giáo hội cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo. …

xem thêm

Các bài suy niệm Chúa Nhật Truyền Giáo

Các bài suy niệm Chúa Nhật Truyền Giáo Hãy đi khắp thế gian. 1 Thầy Ở Cùng Anh Em.. 4 Được rửa tội và được sai đi 7 Sứ Điệp cho ngày Thế Giới Truyền Giáo 2019. 10 Tinh thần truyền giáo. 17 Truyền giáo hay rao giảng Tin Mừng?. 22 Theo Đạo phải chăng là một gánh nặng?. 27 …

xem thêm

Các bài suy niệm Chúa Nhật 30 Thường Niên C

Các bài suy niệm Chúa Nhật 30 Thường Niên – C Lời Chúa: Hc 35,15b-17.20-22a; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 MỤC LỤC Xin thương xót con. 2 Tự hào. 5 Đừng xét đoán. 7 Đấm ngực cầu nguyện. 10 Khiêm tốn. 13 Lạy Chúa, xin thương xót con – Dã Quỳ. 15 Người tín hữu. 19 Chúa Nhật 30 Thường Niên. …

xem thêm

Xin là thể hiện niềm tin

Xin là thể hiện niềm tin + 1. Xin vì Yêu Khi ta yêu ai, ta mới “xin” người đó một điều gì. Nếu ta xem ai đó như kẻ thù, ta không thể xin người đó được. “Xin” nói lên tình yêu, lòng ngưỡng mộ, như ta xin ai chữ ký, một tấm ảnh, một kỷ vật… Vì thế, …

xem thêm

Một nền tảng của đức tin : Sự cầu nguyện !

Một nền tảng của đức tin : Sự cầu nguyện !   Sau khi lên các phương kế để dụ Tư Mã Ý vào hang động Thượng Phương, Khổng Minh đã sai quân sĩ bịt kín cửa hang rồi dùng hỏa công để tiêu diệt viên tướng tài của nước Ngụy. Đang nắm chắc kết quả, một kết quả có …

xem thêm