Mừng Lễ Thăng Thiên

print

 Mừng Lễ Thăng Thiên

Lễ Đức Giêsu Lên Trời mời gọi chúng ta vượt lên trên bóng tối của Cuộc Khổ Nạn để chiêm ngắm vinh quang của Đức Kitô trong mầu nhiệm Phục Sinh và Lên Trời. Hội Thánh phải tái khám phá niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh và Lên Trời: nếu Người đã không chỗi dậy, thì đức tin của chúng ta thật trống rỗng. Mầu nhiệm Đức Kitô lên trời phải được tỏ lộ trong đời sống Hội Thánh với dung mạo của một Hội Thánh đầy tràn sức sống, nhờ sự tuôn đổ sức mạnh của Thánh Thần. Ước gì lệnh truyền của Đức Giêsu trước khi về trời luôn thôi thúc Hội Thánh: sẵn sàng lên đường loan báo Tin Mừng đến tận cùng trái đất.

Lễ Đức Giêsu Lên Trời mời gọi chúng ta “ái mộ những sự trên trời”. Những sự ở trên trời là những sự gì, thì chỉ có người ở trên trời mới biết. Hồng phúc thay! Chúa Giêsu, người ở trên trời, xuống thế làm người, rao giảng cho con người trần gian biết có một cuộc sống mới, một cuộc sống thánh thiêng, một cuộc sống đầy tràn hạnh phúc vĩnh cửu trên trời. Để có thể tin được rằng: có một cuộc sống khác với cuộc sống trần gian này, và để có thể biết được những chuyện ở trên trời, thì chỉ có những ai khiêm cung chấp nhận và vâng phục mặc khải từ trời, rồi sống mặc khải ấy, thì mới cảm nghiệm được phần nào sự sống đó mà thôi.

Lên trời là về cùng Chúa Cha, và “ái mộ những sự ở trên trời”: chính là yêu mến, và khát khao cho chính mình cũng được vào trong Vương Quốc của Đức Giêsu như Mẹ Maria. Để hiểu cho thấu mầu nhiệm vượt qua nơi Đức Giêsu và nơi Mẹ Maria, chắc chắn, chúng ta phải sống mầu nhiệm vượt qua của chính mình: vượt qua những ràng buộc của nô lệ tội lỗi, vượt qua những rào cản của những đam mê trần thế, đồng thời, chúng ta phải cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô và đứng dưới chân thập giá như Mẹ Maria, để chờ ngày vượt qua đời tạm này, mà lên trời cùng Chúa và Mẹ trong cuộc sống vĩnh cửu mai sau.

Mầu nhiệm Đức Maria được đưa về trời và đội mão triều thiên vinh quang: Nữ Hoàng Thiên Quốc, đó là niềm hy vọng chắc chắn của hành trình đức tin mà Hội Thánh đang hướng tới. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa cho chúng ta biết cùng Mẹ chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa về trời với lòng sốt mến, để chúng ta luôn hướng tới một đời sống mới trong Đức Kitô. Xin cho Hội Thánh luôn hướng lòng về trời cao, để trong cuộc lữ hành về thiên quốc, các thành viên trong Hội Thánh luôn can đảm làm chứng cho Tin Mừng: Chúa đã sống lại và lên trời, đó là niềm hy vọng chắc chắn cho toàn thể nhân loại chúng ta.

Ta đã được chỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên ta phải tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, không được chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Đức Giêsu đã lên trời, nhưng, không rời xa ta, thì cũng vậy, ta đã với Người trên trời, nhưng, thân xác ta vẫn chưa được điều: mà Người đã hứa cho ta. Đức Giêsu được đưa lên các tầng trời, nhưng dưới đất, Người vẫn còn phải chịu: bị bắt bớ: Saun, Saun, sao ngươi bắt bớ Ta? vẫn còn phải chịu: bị đói khát: Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống… Mừng Lễ Thăng Thiên nhắc nhớ ta: hướng về trời cao, nhưng, không quên những việc làm cụ thể, hiện sinh của cuộc sống này.

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB