Lời Chúa

5 Phút Lời Chúa Từ 21-27 tháng 9.2020

5 Phút Lời Chúa Từ 21-27 tháng 9.2020   21/09/20 THỨ HAI TUẦN 25 TN Th. Mát-thêu, tông đồ Mt 9,9-13   CHỌN TÌNH YÊU HAY CỦA LỄ? Chúa Giê-su nói: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9,13) Suy …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXV Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXV Thường Niên Lm Viki   CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN A. Thứ hai: Mt 9, 9-13. Thứ ba: Lc 8, 19-21. Thứ năm: Lc 9, 7-9. Thứ sáu: Lc 9, 18-22. Thứ bảy: Lc 9, 43b-45. CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN A Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta biết Thiên Chúa chúng ta tôn …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 25 Thường Niên A

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 25 Thường Niên A Mt 20,1-16a A. Hạt giống… Dụ ngôn những thợ làm vườn nho. Điểm nhấn mạnh của dụ ngôn này là 2 lối suy nghĩ khác nhau về cách trả lương của ông chủ : – Lối suy nghĩ của một số thợ làm nhiều giờ : làm nhiều thì phải được …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 25 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 25 Thường Niên Chúa Nhật 25 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 25 Thường niên. Thứ Ba tuần 25 Thường niên. Thứ Tư tuần 25 Thường niên. Thứ Năm tuần 25 Thường niên. Thứ Sáu tuần 25 Thường niên. Thứ Bảy tuần 25 Thường niên.   TÔI ĐÂU CÓ BẤT CÔNG Chúa Nhật …

xem thêm

Công Bằng Và Bác Ái

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM A  – 2020 Công Bằng Và Bác Ái Lm. Giuse Nguyễn Tác giả Lá Mùa Thu có một bài thơ mang tên Bất Công như sau: “Lực bất đành tâm lại chửi thề Cũng vì xã hội lắm nhiêu khê Người ăn chẳng hết rồi đem vứt Kẻ kiếm không ra lại nhặt về …

xem thêm

Bao Dung Nhân Hậu Noi Gương Thiên Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN A Is 55,6-9 ; Pl 1,20c-24.27a ; Mt 20,1-16a Bao Dung Nhân Hậu Noi Gương Thiên Chúa I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mt 20,1-16a (1) Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vuờn nho nhà mình. (2) Sau …

xem thêm

Cách Thiên Chúa trả công

Cách Thiên Chúa trả công   Thời nào cũng có: “Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra”. Có nhiều người chạy đến với Thiên Chúa để được chúc phúc trong công việc làm ăn, nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo. Nhiều người chẳng tin vào Thiên Chúa, họ vẫn được giàu sang. Trong thực tế đó, chúng ta có lý …

xem thêm

Gia Chủ Tốt Bụng Đối Đãi Thợ Vườn Nho

Gia Chủ Tốt Bụng Đối Đãi Thợ Vườn Nho Chúa Nhật 25 Thường Niên A vô hạ Trước hết, tư tưởng và đường lối của Chúa cao xa vượt quá trời xanh theo Tiên Tri I-sa-i-a. Nên con không hiểu nổi tại sao  Ngài chịu chọn lựa Abraham (chừng 2000- 1800 BC) để thành lập Dân Tộc Do Thái và Ông đã trở thành tổ phụ niềm …

xem thêm