Lời Chúa

Hãy Để Chúa Dẫn Dắt bạn

Hãy Để Chúa Dẫn Dắt bạn Bài phúc âm hôm nay, thánh Mat–thêu nói đến những cám dỗ mà ma quỷ đã bày ra cho Chúa Giê-su.  Cám dỗ của ma quỷ luôn lôi kéo Chúa Giê-su đi ngược lại với đường lối của Chúa Cha. Nó cám dỗ Chúa Giê-su thay vì thờ Chúa Cha thì cúi mình trước ma quỷ …

xem thêm

Tỉnh Thức và Cầu Nguyện

Tỉnh Thức và Cầu Nguyện CN I CHAY A Câu hỏi: Nếu Đức Giêsu thực sự là Thiên Chúa, tại sao Satan còn cố cám dỗ Người? Chẳng lẽ nó không biết là Thiên Chúa thì không thể phạm tội? Trả lời: Đúng thế, Satan biết, thế nên nó đã cố cám dỗ Người. Nếu Đức Giêsu không vượt thắng …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A CHỦ ĐỀ : CHỌN LỰA     “Bấy giờ Đức Giêsu được Thánh Thần dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ” (Mt 4,1) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc 1 : Ngay khi vừa được tạo dựng, các nguyên tổ loài người đã được đặt trước một sự chọn lựa …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm  Lễ Tro & Chúa Nhật 1 Mùa Chay A

Các Bài Suy Niệm  Lễ Tro & Chúa Nhật 1 Mùa Chay A Lời Chúa: St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 (Lễ Tro) Ge 2, 12-18; 2 Cr 5, 20 – 6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18   MỤC LỤC Chiến thắng tử thần – ViKiNi 4 Cám dỗ. 7 Người ta sống. 9 Khiêm tốn sám hối và …

xem thêm

Các bài Suy niệm Thứ Tư Lễ Tro

Các bài Suy niệm Thứ Tư Lễ Tro Lời Chúa: Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-18 Cha hiện diện nơi kín ẩn – Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ. 4 Ăn năn – Lm Giuse Nguyễn Hữu An. 5 Hãy xé lòng – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 9 Lời sám hối muộn màng – 11 Hoán cải nội tâm.. 12 Đừng …

xem thêm

Thông Báo về Mục Hạt Giống Nẩy Mầm

Thông Báo về Mục Hạt Giống Nẩy Mầm WCT: Từ Tuần này xin quý vị theo dõi mục Hạt Giống Nẩy Mầm ở phần Thông Báo phía bên phải giao diện của trang Web. Xin cám ơn. THÔNG BÁO ….. Album Bài Ca Đức Ái Hướng Dẫn Mục Vụ Di Dân Hạt Giống Nẩy Mầm Từ  Lễ Tro Đến Thứ Bảy Sau …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Từ Lễ Tro đến CN 1 Mùa chay

Manna Lương Thực Hàng Ngày Từ Lễ Tro đến CN 1 Mùa chay  Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu Thứ Tư Lễ Tro. Thứ Năm sau Lễ Tro. Thứ Sáu sau Lễ Tro. Thứ Bảy sau Lễ Tro.  CHA HIỆN DIỆN NƠI KÍN ẨN Thứ Tư Lễ Tro Lời Chúa: Mt 6, 1-6.16-18  “Khi làm việc lành phúc đức, anh em …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Từ Lễ Tro đến CN 1 Mùa chay

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Từ Lễ Tro đến CN 1 Mùa chay   THỨ TƯ LỄ TRO (Mt 6,1-6, 16-18) THỨ NĂM SAU LỄ TRO (Lc 9,22-25) THỨ SÁU SAU LỄ TRO (Mt 9, 14-15) THỨ BẢY SAU LỄ TRO.   THỨ TƯ LỄ TRO (Mt 6,1-6, 16-18) Sứ điệp: Các việc đạo đức nhằm thể hiện tinh thần …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Thứ Tư Lễ Tro

Sợi Chỉ Đỏ Thứ Tư Lễ Tro Chung cho 3 năm A B C CHỦ ĐỀ : SÁM HỐI     “Hãy sám hối”(Mt 4,17) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc 1 : Ngôn sứ Gio-en kêu gọi dân do thái sám hối. – Đáp ca : bày tỏ tâm tình của người tội lỗi sám hối. – Tin Mừng : Đức Giêsu cảnh …

xem thêm