Lời Chúa

Hạt Giống Nảy Mầm Lễ Thánh Gioan tẩy giả Bị Trảm Quyết

29.8 Sự thương khó của Thánh Gioan tẩy giả Mc 6,17-29 * Lịch sử Hêrôđê Antipas, quận vương của Galilê, ra lệnh chém đầu Gioan Tẩy giả. Câu chuyện được trình thuật trong cả 3 Phúc âm nhất lãm : Mc 6,17-29 ; Mt 14,3-12 ; Lc 3,19-20. Bà vợ loạn luân Hêrôđia đã không tha thứ những lời trách …

xem thêm

Bỏ Mình Vác Thập Giá Theo Thầy

Bỏ Mình Vác Thập Giá Theo Thầy Chúa Nhật 22 Thường Niên A vô hạ   Lịch sử thế giới và riêng Lịch sử Giáo Hội cho thấy, có những thời người ta chịu khó học giáo lý cho lấy có, rồi thành Kitô hữu  với dụng ý mượn danh đạo tạo danh đời. Kitô Giáo là một quyền lực mềm quan …

xem thêm

Vào Trong Vinh Quang Ngang Qua Thập Giá

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN A Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16, 21-27 Vào Trong Vinh Quang Ngang Qua Thập Giá I. HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Mt 16,21-27 (21) Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Lễ Thánh nữ Monica

Hạt Giống Nảy Mầm Lễ Thánh nữ Monica A- Hạt giống Chúa Giêsu cứu sống con trai bà goá thành Naim: – Tất cả mọi người hôm đó chẳng ai mở lời xin Chúa giúp. Ngài ra tay cứu giúp chỉ vì động lòng thương. – Chúa chạnh lòng trước cảnh mẹ goá con côi, tre già khóc măng non. …

xem thêm

Theo Chúa

Theo Chúa CN 23 TN A Câu kết bài Tin Mừng tuần trước: “Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô”, thật ngạc nhiên! Sau khi Chúa chuẩn nhận lời tuyên xưng của thánh Phêrô, Chúa lại cấm công khai điều ấy.Tại sao? Thánh Matthêu không trực tiếp trả lời, nhưng …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên – A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên – A Lời Chúa: Gr. 20, 7-9; Rm. 12, 1-2; Mt. 16, 21-27 MỤC LỤC Thập giá – ViKiNi 4 Sống đức tin. 6 Mất và được. 8 Vác thập giá đời mình – Huệ Minh. 10 Con đường thập giá. 17 Ý người và ý Chúa. 19 Đầu tư cho …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – 24/08: Thánh Bartôlômêô, Tông Đồ

Hạt Giống Nẩy Mầm – 24/08: Thánh Bartôlômêô, Tông Đồ Lời Chúa:   Ga 1, 45-51 45 Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: “Đấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét”. 46 Nathanael đáp: “Bởi Nadarét nào có cái …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 22 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 22 TN Năm A CHỦ ĐỀ : THEO CHÚA LÀ TỪ BỎ VÀ VÁC THẬP GIÁ    “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24) Sợi chỉ đỏ : Tất cả các bài đọc hôm nay đều gom vào chủ đề muốn theo Chúa thì phải từ …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 21 Thường Niên Thứ hai (Mt23,13.15-22) Sứ điệp: CG nghiêm khắc chỉ trích thái độ giả hình của nhóm kinh sư và biệt phái, họ sống đạo hình thức mà quên đi cái cốt lõi của đạo: lòng mến Chúa chân thật và yêu thương con người Cầu nguyện: Lạy CG, Chúa đã than …

xem thêm