Lời Chúa

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên – A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên – A Lời Chúa: Is 22, 19-23; Rm 11, 33-36; Mt 16, 13-20 MỤC LỤC Đức tin vững như tảng đá – ViKiNi 4 Tôi cũng là người Công Giáo. 6 Ý Chúa. 8 Lời tuyên tín giá trị – Huệ Minh. 11 Đức Yêsu là tất cả. 15 Nhận ra …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 21 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 21 TN Năm A CHỦ ĐỀ : NHẬN LÃNH TRÁCH NHIỆM CHÚA TRAO “Thầy sẽ trao cho con chìa khóa Nước Trời” (Mt 16,19) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Thiên Chúa trao nhiệm vụ cai quản đền thờ cho Sobna. – Đáp ca : Lời cầu xin Chúa cho kẻ khiêm nhường đang chăm lo …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Tuần 20 tháng 8.2020

5 Phút Lời Chúa Tuần 20 tháng 8.2020 16.08.20 CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – A Mt 15,21-28 MỘT LÒNG TIN MẠNH NHƯ THẾ   Chúa Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được như vậy.” (Mc 15,28) Suy niệm: Người đàn bà nào có lòng tin “đáng nể” như thế, một lòng tin …

xem thêm

Các Phẩm Chất Của Một Đức Tin Mạnh

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN A Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.19-32; Mt 15,21-28   Các Phẩm Chất Của Một Đức Tin Mạnh   I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mt 15,21-28 (21) Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đon. (22) thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XX Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XX Thường Niên Lm Seoka CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN A. Thứ hai: Mt 19, 16-22. Thứ ba: Mt 19, 23-30. Thứ tư: Mt 20, 1-16a. Thứ năm: Mt 22, 1-14. Thứ sáu: Mt 22, 34-40. Thứ bảy: Lc 1, 26-38: Lễ nhớ ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG.  CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN A Mt 15, 21-28 …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 20 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 20 Thường Niên   Chúa Nhật 20 Thường niên, Năm A Thứ Hai tuần 20 Thường niên. Thứ Ba tuần 20 Thường niên. Thứ Tư tuần 20 Thường niên. Thứ Năm tuần 20 Thường niên. Thứ Sáu tuần 20 Thường niên. Thứ Bảy tuần 20 Thường niên.   LÒNG TIN CỦA BÀ MẠNH THẬT …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 20 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 20 Thường Niên Thứ hai (Mt 19,16-22) Sứ điệp: Con đường hoàn thiện dẫn tới sự sống đời đời không hệ tại ở việc người ta làm, nhưng là tin theo CG. Cầu nguyện: Lạy Chúa, trong hoàn cảnh kinh tế thị trường, nhiều người đang làm giàu, nhiều người đang chạy đôn chạy …

xem thêm

Đức Tin Giải Quyết Tất Cả

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A-2020 Đức Tin Giải Quyết Tất Cả Lm. Giuse Nguyễn Sứ mạng của CG xuống thế làm người là để cứu độ con người. Ngài dùng chính cuộc sống, lời rao giảng, kể cả những dấu lạ, và nhất là cái chết của Ngài để loan báo về kế hoạch tình yêu thương của …

xem thêm

Kẻ Ngoại Người Đạo Đều Là Con Chúa.

Kẻ Ngoại Người Đạo Đều Là Con Chúa. Chúa Nhật 20 Thường Niên A  vô hạ   Người Kitô Giáo  gọi ông Trời của niềm tin nhân gian là Thiên Chúa hay nói tắc là Chúa. Ngài dựng nên, thương yêu và thương xót mọi người. Những ai chịu tin nhận và yêu mến qua việc tuân giữ lề luật của Ngài đều trở thành con dân của riêng …

xem thêm

Life As Broken Fragments

Life As Broken Fragments   Some of you may be puzzled or intrigued by the meaning of the title of this article. To explain  such title, I invite you all to return to the Gospel with the following triptych as a framework to our reflection. The first panel of the triptych is borrowed from the Biblical narrative of the Creation …

xem thêm