Lời Chúa

15/08 Đức Mẹ Lên Trời

15/08 ĐỨC MẸ LÊN TRỜI   Lc 1,39-56 Sứ điệp: Mẹ Maria ý thức mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa, nên hoàn toàn tín thác vào chương trình cứu đọ của Thiên Chúa. Vì vậy, Mẹ đã trở thành người có phúc và được Thiên Chúa nâng cao: cho lên trời cả hồn lẫn xác. Cầu nguyện: …

xem thêm

Van Xin Thiên Chúa

Van Xin Thiên Chúa Ai cũng cần được giúp đỡ. Nhất là những lúc gặp khó khăn, thách đố và tuyệt vọng, người ta lại càng cần biết bao trợ giúp. Đại dịch Covid-19 đã cho chúng ta thấy nhân loại cần trợ giúp lẫn nhau. Không ai mạnh đến nỗi tự mình có thể tồn tại và làm được …

xem thêm

Cùng Mẹ Theo Chúa Lên Trời  

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI A (15/08) Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1 Cr 15,20-26; Lc 1,39-56 Cùng Mẹ Theo Chúa Lên Trời   I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Lc 1,39-56 (39) Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. (40) Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và …

xem thêm

Các bài suy niệm Chúa Nhật 20 Thường Niên – A

Các bài suy niệm Chúa Nhật 20 Thường Niên – A Lời Chúa: Is 56, 1.6-7; Rm 11, 13-15.29-32; Mt 15, 21-28 MỤC LỤC Niềm tin. 4 Ơn Cứu Độ. 6 Củng cố đức tin. 8 Mô hình mẫu tuyệt vời của đức tin. 11 Sức mạnh của lòng tin – Lm Ignatiô Trần Ngà. 16 Lời nguyện chân thành. …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Các Bài Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Mẹ Lên Trời – J.M.. 2 Lịch Sử Lễ Mẹ Lên Trời – Lm Trọng Hương. 3 Chuyện Hồn Với Xác. 6 Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 9 Tình Yêu Của Thiên Chúa Ba Ngôi Dành Cho Mẹ Qua Sự Kiện Mẹ Hồn Xác Lên Trời 12 …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 20 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 20 TN Năm A CHỦ ĐỀ : THIÊN CHÚA LÀ CHÚA CỦA MỌI NGƯỜI, YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI “Một người đàn bà Canaan kêu lên : Lạy Ngài là Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi” (Mt 15,22) Sợi chỉ đỏ : Tất cả các bài đọc hôm nay, kể cả bài đọc II (thường không …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XIX Thường Niên

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XIX Thường Niên Lm Seoka CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN A.. Thứ  hai: 2Cr 9,6-10; Ga 12, 24-26. Thứ ba: Mt 18,1-5.10.12-14. Thứ tư: Mt 18, 15-20. Thứ năm: Mt 18, 21-19,1. Thứ sáu: Mt 19, 3-12. Thứ bảy: Lc 1, 39-56. CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN A Mt 14, 22-33 Cuộc đời chúng ta …

xem thêm

 Thuộc Về Chúa

Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm A – 2020  Thuộc Về Chúa Lm. Giuse Nguyễn Trang Tin Mừng hôm nay cho ta thấy một vấn đề căn bản trong đời sống đức tin: Khi ta chọn Chúa, khi ta theo sự hướng dẫn của Chúa thì đời ta bình an, hạnh phúc dù dưới chân ta sóng thần, động đất …

xem thêm