Lời Chúa

SNCN 23 TN B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

NÓI ĐƯỢC RÕ RÀNG Chúa Nhật 23 Thường Niên, năm B     Lời Chúa: Mc 7, 31-37 Hôm ấy, Ðức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđon, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Ðức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 23 TN B

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 23 TN B Mc 7,31-37 A. Hạt giống… Phép lạ này có nhiều ý nghĩa biểu tượng: – Diễn ra “giữa miền Thập Tỉnh”, nghĩa là miền đất lương dân. – Nạn nhân là một người câm và điếc, tức là một người mất khả năng tương giao với kẻ khác : người ta …

xem thêm

Các bài suy Niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên B

Các bài suy Niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên B Lời Chúa: Is. 35,4-7a; Gc. 2,1-5; Mc 7,31-37 MỤC LỤC Bệnh tật 4 Hãy mở ra. 11 Người làm mọi sự tốt đẹp. 15 Ôi! đẹp thay bao việc Chúa làm.. 18 Hãy mở lòng ra!. 22 Người chữa họ khỏi câm điếc. 26 Hãy mở ra. 35 Câm và …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết

29.8 : Sự Thương Khó Của Thánh Gioan Tẩy Giả Mc 6,17-29 * Lịch Sử Hêrôđê Antipas, quận vương của Galilê, ra lệnh chém đầu Gioan Tẩy giả. Câu chuyện được trình thuật trong cả 3 Phúc âm nhất lãm : Mc 6,17-29 ; Mt 14,3-12 ; Lc 3,19-20. Bà vợ loạn luân Hêrôđia đã không tha thứ những lời trách …

xem thêm

Thế Nào Là Người Đạo Đức Thực Sự?

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 22 TN B Dnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.37; Mc 7,1-8.14-15.21-23 Thế Nào Là Người Đạo Đức Thực Sự? I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mc 7,1-8.14-15.21-23 (1) Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. (2) Họ thấy một vài môn đệ …

xem thêm

Lề Luật Cũ Với Tinh Thần Mới

Lề Luật Cũ Với Tinh Thần Mới Chúa Nhật 22 Thường Niên B 29.08.21 vo ha Vua Hammurabi (1810-1750 TCN) là vị vua nổi tiếng với bộ luật đầu tiên  mang tên Ông, được ghi trên bia đá mà sử sách ngành Luật Học luôn đề cao.  Ông là vua thứ 6 của Babylon (Irắc  hiện nay) và cũng là vua đầu tiên  bành trướng lãnh thổ …

xem thêm

Niềm tự hào của người tin Chúa

Niềm tự hào của người tin Chúa – Suy niệm Chúa Nhật XXII Thường Niên B Lịch sử dân tộc Do Thái có nhiều điều kỳ diệu. Chiến tranh Do Thái đã nổ ra vào năm 70 sau Công nguyên, hậu quả là Đền thờ bị tàn phá bình địa, người Do Thái phải tản mác khắp nơi. Nhà nước …

xem thêm

Tiến Sĩ Luật Bị Tù

Tiến Sĩ Luật Bị Tù Lm. Mark Link, S.J. nguoitinhuu.org Chủ đề: “Trọng tâm tôn giáo không hệ tại nghi thức và lề luật mà hệ tại yêu mến Chúa và tha nhân” Nhà thần học William Barclay kể lại câu chuyện một Rabbi (tiến sĩ Luật Do Thái giáo) lão thành nọ bị tù ở Rôma. Ông chỉ được …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 22 TN B

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 22 TN B Mc 7,1-8a.14-15.21-23 A. Hạt giống… Chúa Giêsu và nhóm biệt phái cùng kinh sư tranh luận với nhau về vấn đề sạch dơ. – Họ bám sát mặt chữ những quy định của luật lệ về sự phân biệt cái gì sạch cái gì dơ và về những đòi buộc phải …

xem thêm

Trái Tim Chân Thành

Trái Tim Chân Thành CN 22 TN B Đề tài Tin Mừng hôm nay không phải là Luật Môsê hay Luật Thiên Chúa, nhưng chỉ là truyền thống của tiền nhân. Chúa Giêsu tố cáo những người Pharisiêu và Kinh sư chỉ dựa vào truyền thống mà coi thường và gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, huỷ bỏ Lời …

xem thêm