Lời Chúa

Ghen tương đố kỵ

Ghen tương đố kỵ Những ai đọc tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa đều biết đến nhân vật Chu Du. Ông là một vị tướng giỏi, túc trí đa mưu, nhưng lại có tính ghen tương đố kỵ. Đối thủ của Chu Du là Gia Cát Lượng. Khi bị thua trận cách bẽ bàng, trước khi hộc máu miệng và …

xem thêm

Muốn Làm   Người Đầu Phải Hầu Thiên Hạ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 25 TN B Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37 Muốn Làm   Người Đầu Phải Hầu Thiên Hạ I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mc 9,30-37 (30) Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn có ai biết, (31) vì Người đang dạy …

xem thêm

Lãnh Đạo Phục Vụ

Lãnh Đạo Phục Vụ CN 25 TN B Tin Mừng tuần trước, các tông đồ tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Chúa đã tỏ cho các ông biết, Ngài là Đấng Cứu Thế khiêm hạ như lời tiên tri Isaia mô tả. Tin Mừng tuần này, Chúa nói rõ hơn về cách thức cứu thế của Ngài: Con …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ  Bảy Sự Thương Khó Của Đức Mẹ 15.9 Ga 19,25-27 * Lịch Sử Việc kính nhớ các sự đau khổ của Đức Bà hôm nay liên kết chặt chẽ với ngày lễ Suy tôn Thánh Giá ngày hôm qua, đây cũng là một điều dễ hiểu ; y như thánh lễ Đức Mẹ Sầu Bi …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Suy Tôn Thánh Giá 14.9

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Suy Tôn Thánh Giá 14.9 Ga 3,13-17 * Lịch Sử Lễ Suy Tôn Thánh Giá hôm nay bắt nguồn từ Giêrusalem. Ngày 3.9.335 người ta long trọng cung hiến đại thánh đường Anastasis do hoàng đế Constantin ra lệnh cho xây trên mồ của Chúa Giêsu. Ngày 13.9 cũng là ngày kỷ niệm tìm được …

xem thêm

SNCN 25 TN B – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

PHỤC VỤ MỌI NGƯỜI (Chúa Nhật 25 Thường Niên, năm B)     Lời Chúa: Mc 9, 30-37 Hôm ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Ðức Giêsu không muốn có ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ …

xem thêm

Các Bài Suy 25 Niệm Chúa Nhật Thường Niên B

Các Bài Suy 25 Niệm Chúa Nhật Thường Niên B Lời Chúa: Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37 MỤC LỤC Phục vụ trong khiêm tốn. 4 Vô tư phục vụ. 7 Ai tiếp đón một em nhỏ. 10 Theo Chúa phải khiêm nhường phục vụ. 17 Bước theo Chúa trong khiêm hạ. 20 Hình thành chính mình qua chọn lựa. …

xem thêm

Người Tôi Tớ Đau Thương của Gia-vê Thiên Chúa

Người Tôi Tớ Đau Thương của Gia-vê Thiên Chúa  Chúa Nhật 24 Thường Niên B vo ha Trốn tránh đau khổ, chạy đua đi tìm hạnh phúc  bằng mọi giá, là lối sống  thường tình của con người. Trong 24 giờ một ngày, sống sung sướng  không mấy khi. Nhưng lo toan tính toán, khổ sở nhiều bề, vây phủ …

xem thêm

Đức tin nửa vời

Đức tin nửa vời – Chúa nhật XXIV Thường Niên – Năm B Trong xã hội, người ta hay thực hiện các cuộc thăm dò để lấy phiếu tín nhiệm về một nhân vật, hoặc để tham khảo ý kiến về một dự án, có liên quan đến công ích. Ở phương Tây, những cuộc thăm dò thường xuyên được …

xem thêm