Lời Chúa

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô

Ngày 9/11 Cung Hiến Thánh Đường Latêranô Ga 2,13-22 * Lịch Sử Đại thánh đường Latêranô được dâng kính Đâng Cứu Thế và từ thế kỷ XII cũng được dâng kính thánh Gioan Tẩy Giả, là nhà thờ cổ nhất của Đức Giáo Hoàng, được mang danh là “Mẹ và là Đầu của mọi nhà thờ trên thế giới”. Sau …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 32 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 32 Thường Niên 09/11 CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LA-TÊ-RA-NÔ                                                   Ga 2,13-22 Sứ điệp: Thân thể Đức Kitô Phục Sinh là nơi Thiên Chúa hiện diện và tỏ mình cho mọi người. Mỗi người Kitô hữu cũng phải trở thành đền thờ xứng đáng cho Thiên Chúa ngự. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con tạ …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 32 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 32 Thường Niên Chúa Nhật 32 Thường niên, năm A. Thứ Hai tuần 32 Thường niên. Thứ Ba tuần 32 Thường niên. Thứ Tư tuần 32 Thường niên. Thứ Năm tuần 32 Thường niên. Thứ Sáu tuần 32 Thường niên. Thứ Bảy tuần 32 Thường niên. VỪA MANG ĐÈN, VỪA MANG DẦU Chúa Nhật …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXII Thường Niên – Lm Viki

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXII Thường Niên                                                                            Lm Viki CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN A. Thứ hai: Ga 2, 13-22. Thứ ba: Lc 17, 7-10. Thứ tư: Lc 17, 11-19. Thứ năm: Lc 17, 20-25. Thứ sáu: Lc 17, 26-37. Thứ bảy: Lc 18, 1-8. CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN A Mt 25, 1-13 Tin mừng hôm nay, Chúa …

xem thêm

Tỉnh Thức Mà Trình Diện Chúa 

Tỉnh Thức Mà Trình Diện Chúa  Chúa Nhật 32 Thường Niên A   vo ha   “Nhân linh ư vạn vật”. Từ nhiều ngàn năm trước, tổ tiên Bách Việt đã biết con người khôn ngoan, tinh thông hơn muôn loài,  dù chưa có dịp đọc Thánh Kinh của Do Thái và của Kitô giáo. Vì theo tín ngưỡng bàn bạc trong dân …

xem thêm

Khôn Ngoan Tỉnh Thức Để Sẵn Sàng Đón Chúa Đến

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN A Kn 6,12-16; 1 Tx 4,13-18; Mt 25,1-13 Khôn Ngoan Tỉnh Thức Để Sẵn Sàng Đón Chúa Đến I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mt 25,1-13 (1) Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn của mình ra đón chú rể. (2) Trong mười cô đó, …

xem thêm

Khôn Và Khờ

Khôn Và Khờ CN 32 TNA Tỉnh thức và sẵn sàng là điều quan trọng hơn cả, nên Chúa tiếp tục dùng dụ ngôn nhắn nhủ chúng ta. Câu chuyện những cô gái được mời cầm đèn, làm hàng rước danh dự đi đón chàng rể, theo phong tục cưới hỏi, được Chúa dùng để diễn tả một vài khía …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 32 Thường Niên A

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 32 Thường Niên A Mt 25,1-13 A. Hạt giống… Dụ ngôn mười cô phù dâu : dạy về sự tỉnh thức : – Kitô hữu tỉnh thức là để đón chờ Đức Kitô (chàng rê() đến. – Phải tỉnh thức luôn luôn vì không ai biết chừng nào Đức Kitô đến. – Tỉnh thức …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXI Thường Niên – Lm ViKi

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXI Thường Niên                                                                                               Lm Viki   CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.. Thứ hai: LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN (2/11) Thứ ba: Lc 14, 15-24. Thứ tư: Lc 14, 25-33. Thứ năm: Lc 15, 1-10. Thứ sáu: Lc 16, 1-8. Thứ bảy: Lc 16, 9-15.     CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN KÍNH TRỌNG THỂ …

xem thêm