Lời Chúa

Đấng Thiên Chúa tuyển chọn – Chúa nhật II Thường niên – Năm A

    ĐẤNG THIÊN CHÚA TUYỂN CHỌN SUY NIỆM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – NĂM A Chúng ta đã bước vào mùa Thường niên, cũng gọi là mùa Quanh năm. Chúa nhật đầu của mùa Thường niên này, Phụng vụ giới thiệu với chúng ta dung mạo Chúa Giêsu ở nhiều khía cạnh rất phong phú. Việc giới thiệu …

xem thêm

Kết Hiệp Với Chiên Thiên Chúa Thi Hành Sứ Mệnh Cứu Độ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 TN A Is 49,3.5-6; 1 Cr 1,1-3; Ga 1,29-34 Kết Hiệp Với Chiên Thiên Chúa Thi Hành Sứ Mệnh Cứu Độ I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG : Ga 1,29-34 (29) Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa …

xem thêm

Sống Khiêm Nhường Như Gioan

Sống Khiêm Nhường Như Gioan Ở đời người ta vẫn có câu: “nói thì dễ làm mới khó”, nhất là vấn đề đạo đức. Kẻ nói đạo đức thì nhiều nhưng người sống được điều họ nói có mấy ai? Nhìn lại  “Các cuộc bắt bớ mới nhất trong vụ bê bối liên quan đến Covid gồm Việt Á và các …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Tuần 2 Thường Niên Năm A  

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Tuần 2 Thường Niên Năm A Lời Chúa: Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1, 29-34 MỤC LỤC Thấy và làm chứng – Dã Quỳ. 1 Đây Chiên Thiên Chúa – ViKiNi 3 Làm chứng cho Chúa như Gioan – Huệ Minh. 4 Suy niệm của Lm. Anthony Trung Thành. 6 Tôi đã không biết …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm A

Các Bài Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm A Lời Chúa: Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17 Tình thương. 1 Đức Giêsu chịu phép rửa – ViKiNi 1 Suy niệm của Lm. Anthony Trung Thành. 2 Suy niệm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. 4 Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. 6 Dấu Thánh Giá. 7 …

xem thêm

Chúa Giêsu Hiển Linh Tới Muôn Dân

Chúa Giêsu Hiển Linh Tới Muôn Dân  Chúa Nhật Lễ Ba Vua 08.01.2023   vo ha I. Chúa nhật nầy gọi là Lễ Chúa Hiển Linh –  Epiphany. Chúa Giêsu Hài Đồng, mới sinh ra, đã là vĩ nhân “rõ ràng, có danh vọng, hiển hiện sự linh thiêng” – theo giải thích của Học Giả Đào Duy Anh.  Kể từ ngày đó, sự hiển hiện linh thiêng của …

xem thêm

Vì Sao Nào Cho Đời Ta

VÌ SAO NÀO CHO ĐỜI TA Những vì sao định hướng Chúng ta cùng suy nghĩ về câu chuyện này: Trong trường ca “Ô-đi-xê”, thi hào Hy Lạp cổ đại Hô-mê đã mô tả sự trở về nước Ý quê hương của người anh hùng cuộc chiến tranh Tơ-roa là Ô-đi-xê khôn ngoan. Trên con thuyền, Ô-đi-xê đã định hướng …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 1 Thường Niên

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 1 Thường Niên THỨ HAI TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN. THỨ BA TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN. THỨ TƯ TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN. THỨ NĂM TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN. THỨ SÁU TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN. THỨ BẢY TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN. THỨ HAI TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN  LỜI CHÚA: Mc 1, 14-20 Sau khi Gioan bị …

xem thêm

Muôn dân đến thờ lạy Chúa

MUÔN DÂN ĐẾN THỜ LẠY CHÚA Đã có lúc người ta nghĩ rằng khi thế giới văn minh thì niềm tin tôn giáo sẽ không còn. Nhất là những người chủ trương “vô thần” của phái duy vật. Nhưng thực tế, con người càng văn minh thì càng thấy có một mối dây liên hệ giữa con người với Đấng Tạo Thành. Con …

xem thêm