Lời Chúa

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Lễ Thánh Phi-Líp-Phê Và Gia-Cô-Bê Tông Đồ

03/05 THÁNH PHI-LÍP-PHÊ VÀ GIA-CÔ-BÊ TÔNG ĐỒ         Ga. 14,6-14 Sứ điệp: Chúa Giê-su là con đường dẫn đến Chúa Cha. Qua Chúa Giê-su, con người biết Chúa Cha, thấy Chúa Cha, đón nhận sự sống từ Chúa Cha. Cơ sở của chân lý trên là Chúa Giê-su ở trong Chúa Cha và là một với Chúa Cha. …

xem thêm

Tin Cha và Thầy Không chút xao xuyến

Tin Cha và Thầy Không chút xao xuyến  Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A    vô hạ   Thưa Thầy, Chúa Nhật V Phục Sinh năm A ngày 10/05/ 2020 nầy, vẫn còn Mùa Mừng Chúa Sống lại, để tiếp tục vinh danh Thầy là đường, sự thật, sự sống và thấy Thầy là Thấy Chúa Cha mà khỏi bị  xao xuyến. Nhưng  vì …

xem thêm

Con Đường Giêsu

Con Đường Giêsu Chúa Nhật V Phục Sinh A   Trang Tin mừng hôm nay kể chuyện: hai thánh tông đồ Tôma và Philípphê đã hỏi Chúa hai câu và Chúa đã mạc khải hai chân lý đức tin: “Thầy là đường là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”; “Ai …

xem thêm

Đức Giê-Su – Con Đường Duy Nhất Đưa Ta Lên Trời

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH A Cv 6,1-7; 1 Pr 2,4-9; Ga 14,1-12 Đức Giê-Su – Con Đường Duy Nhất Đưa Ta Lên Trời I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Ga 14,1-12 (1) Lòng anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. (2) Trong nhà Cha của Thầy, có …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Năm A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Năm A Lời Chúa: Cv 6,1-7; 1Pr 2,4-9; Ga 14,1-12 MỤC LỤC Nhà Cha Thầy – ViKiNi 4 Xao xuyến. 7 Con Đường Giêsu. 9 Dọn chỗ cho anh em – Huệ Minh. 11 Xao xuyến. 15 Hãy tin tưởng vào Chúa. 17 Đường Giêsu – ĐTGM. Giuse Ngô Quang …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm A CHỦ ĐỀ : SỐNG TRONG THỰC TẾ CỦA THẾ GIỚI     “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc 1 : Cộng đoàn tín hữu sơ khai gặp khó khăn ; giải quyết bằng cách lập định chế phó tế ; số tín hữu gia …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 4 Phục Sinh

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 4 Phục Sinh   Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh. Thứ Ba tuần 4 Phục Sinh. Thứ Tư tuần 4 Phục Sinh. Thứ Năm tuần 4 Phục Sinh. Thứ Sáu tuần 4 Phục Sinh. Thứ Bảy tuần 4 Phục Sinh.   TÔI ĐẾN ĐỂ CHIÊN ĐƯỢC SỐNG Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh Lời …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần IV Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Tuần IV Phục Sinh   CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thứ hai: Cv 11, 1-18; Ga 10,11-18. Thứ ba: Cv 11, 19-26; Ga 10, 22-30. Thứ tư: Cv 12, 24-13,5a; Ga 12, 44-50. Thứ năm: Cv 13, 13-25; Ga 13, 16-20. Thứ sáu: Cv 13, 26-33; Ga 14, 1-6. Thứ bảy: Cv 13, 44-52; Ga 14, 7-14.   CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 4 Phục Sinh

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 4 Phục Sinh THỨ HAI (Ga 10,1-10) THỨ BA (Ga 10,22-30) THỨ TƯ (Ga 12,44-50) THỨ NĂM (Ga 13,16-20) THỨ SÁU (Ga 14,1-6) THỨ BẢY (Ga 14,7-14) THỨ HAI (Ga 10,1-10) Sứ điệp: CG là người chăn chiên nhân lành. Người đến để ban sự sống cho tất cả những ai đặt tin tưởng …

xem thêm

Thưa Mục Tử Nhân Lành, Chiên Quậy Của Ngài Đây. 

Thưa Mục Tử Nhân Lành, Chiên Quậy Của Ngài Đây.   Chúa Nhật IV Phục sinh Năm A. vô hạ    Đầu tiên xin phép, vài lời tâm tình với Chúa, trước khi thêm những dòng biên khảo. Hôm nay con không có một chút ấn tượng nào về chữ nghĩa trong đầu. Khi dựa vào giai thoại, những từ ngữ trong một bồ chữ mà Thi Sĩ Giáo Thụ Cao Bá Quát  1808-1855 …

xem thêm