Lời Chúa

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 23 Mùa Thường Niên

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 23 Mùa Thường Niên THỨ HAI TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN. THỨ BA TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN. THỨ TƯ TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN. THỨ NĂM TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN. THỨ SÁU TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN. THỨ BẢY TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN.   THỨ HAI TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 6, 6-11 Vào một …

xem thêm

Cái biết của người môn đệ

Cái biết của người môn đệ Các bạn thân mến! Triết Gia Hy Lạp Socrates nói rằng “người ơi hãy biết mình.” Biết mình là người khôn ngoan. “Ở trên đời, chúng ta thường rơi vào ba cái dốt. Cái dốt đầu tiên là chúng ta không biết những gì cần phải biết. Cái dốt thứ hai là chúng ta tò …

xem thêm

Môn đệ của Chúa

Môn đệ của Chúa Chúa nhật XXIII thường niên – Năm C     Hành trình Đức tin là hành trình theo Chúa Giêsu và trở nên môn đệ của Người. Để trở nên môn đệ đích thực, người tín hữu phải luôn rèn luyện, học hỏi và trau dồi những nhân đức mà Chúa Giêsu đề nghị. Đi theo …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 23 Mùa Quanh Năm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 23 Mùa Quanh Năm CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN. Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN Lc 14,25-33 A. Hạt giống… Khung cảnh : Khi ấy “Có rất nhiều người đi đường với Chúa Giêsu” : họ đang cùng …

xem thêm

Tập Buông Bỏ

Tập Buông Bỏ Lm.Jos Tạ Duy Tuyền   Con người chúng ta thường đau khổ là bởi vì trong lòng có quá nhiều gánh nặng, quá nhiều ưu tư, quá nhiều nỗi buồn,… Có nỗi buồn của quá khứ. Có nỗi buồn vì tương lai còn tăm tối. Đôikhi chỉ cần buông bỏ thì tâm hồn sẽ bình an và …

xem thêm

Giá Cao Phải Trả Để Làm Môn Đệ  Chúa

Giá Cao Phải Trả Để Làm Môn Đệ  Chúa Chúa Nhật 23 Thường Niên C 04.09.22 vo ha I. “Hợp quần gây sức mạnh. Đoàn kết thì sống. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao…”. Đó là những lời hay ý đẹp từ Ca Dao Tục Ngữ của tổ tiên dân Việt đã lưu truyền dạy con cháu từ …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 9 – 2022

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 9 – 2022 Mời bạn tải file  theo link dưới đây:  5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 9 – 2022   01/09/22 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN Lc 5,1-11  1 02/09/22 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN Lc 5,33-39  3 03/09/22 thứ bảy đầu tháng tuần 22 …

xem thêm

Điều Kiện Để Theo Làm Môn Đệ Đức Giê-Su

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN C Kn 9,13-18 ; Plm 9b-10.12-17 ; Lc 14,25-33 Điều Kiện Để Theo Làm Môn Đệ Đức Giê-Su I.HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG : Lc 14,25-33 (25) Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ : (26) “Ai đến với tôi mà không dứt …

xem thêm

Điều Kiện Để Đi Theo Chúa

Điều Kiện Để Đi Theo Chúa CN 23 TN C Sứ điệp Lời Chúa tuần 21 : “Hãy cố gắng vào qua cửa hẹp”. Chúa Giêsu đã đi con đường hẹp và Chúa cũng muốn chúng ta cùng đi với Ngài. Nhưng làm thế nào để có thể đi trên con đường đó? Sứ điệp Lời Chúa tuần 22 cho …

xem thêm