Lời Chúa

Các Bài Suy Niệm Lễ Hiển Linh – Năm B Phần I

Các Bài Suy Niệm Lễ Hiển Linh – Năm B – Phần I Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 MỤC LỤC Ngôi Lời đã ở giữa chúng ta – Huệ Minh. 7 Nhận biết và tin thờ Chúa như các nhà đạo sĩ 12 Ánh sao dẫn đường – Dã Quỳ. 16 Hành trình tìm Chúa – ViKiNi …

xem thêm

Man-Na Lương Thực Hàng Ngày Từ 17/12 đến 1/1

Man-Na Lương Thực Hàng Ngày Từ 17/12 đến 1/1 17-12. 1 18-12. 4 19-12. 7 20-12. 10 21-12. 13 22-12. 15 23-12. 18 24-12. 20 25.12 – LỄ CHÚA GIÁNG SINH, Lễ ban ngày. 23 26.12Tuần Bát nhật Giáng sinh – S.Stêphanô, tử đạo tiên khởi 26 Ngày 27 tháng 12:  Gioan tông đồ, tác giả sách Tin Mừng. 29 …

xem thêm

Mái Ấm Hạnh Phúc

Mái Ấm Hạnh Phúc Lễ Thánh Gia  Tolstoy viết lời mở đầu cuốn sách “Anna Karenina”: Những gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng gia đình bất hạnh thì lại muôn màu muôn vẻ. Vậy gia đình hạnh phúc có những điều nào giống nhau? Thực tế cho thấy rằng, một gia đình hạnh phúc là mẹ được ưu …

xem thêm

Hạt Giống Nảy Mầm Lễ Thánh Gia

Hạt Giống Nảy Mầm Lễ Thánh Gia Lc 2,22-40 A. Hạt giống… Đoạn này gồm 3 chuyện : Thánh Giuse, Đức Maria và Chúa Giêsu lên Đền thờ Giêrusalem để chu toàn 2 bổn phận của lề luật : Thanh tẩy cho Đức Maria sau khi sinh con ; dâng Chúa Giêsu là con trai đầu lòng cho Thiên Chúa …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Từ 25-31/12

Từ 25/12 đến 31/12  NGÀY 25/12 LỄ GIÁNG SINH                                                                                          Lc 2,15-20 Sứ điệp Ngôi Lời Thiên Chúa đã xuống thế làm người tại một chuồng bò lạnh lẽo hôi tanh. Nơi gia đình Thánh Giuse và Mẹ Maria, Chúa Giêsu đã sinh sống. Với người nghèo khổ đơn sơ. Ngôi Lời đã tỏ mình ra. Cầu nguyện: Ôi lạy Chúa …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Lễ Thánh Gia Năm B

Sợi Chỉ Đỏ Lễ Thánh Gia Năm B Chủ đề : Gia đình gương mẫu “Bà Maria và Ông Giuse đem Con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa” (Lc 2,22)   Sợi chỉ đỏ – Bài đọc I (Hc 3,3-7.14-17a) : “Chúa muốn con cái thảo kính cha mẹ” – Đáp ca (Tv 127) : “Hiền thê bạn như cây nho đầy …

xem thêm

Thánh Gia- Gương Mẫu Của Các Gia Đình Tín Hữu

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN SAU GIÁNG SINH LỄ THÁNH GIA B Hc 2,3-6,12-14; Cl 3,12-21; Lc 2,22-40 Thánh Gia- Gương Mẫu Của Các Gia Đình Tín Hữu I.HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG : Lc 2, 22-40: (22) Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Lễ Thánh Gia – Năm B

Các Bài Suy Niệm Lễ Thánh Gia – Năm B Lời Chúa: Hc 3,3-7.14-17a hay St 15,1-6; 21, 1-3; Cl 3,12-21 hay Dt 11, 8.11-12, 17-19 Lc 2, 22-40 hay 2, 22. 39-40 MỤC LỤC Vươn cao hơn. 3 Những nhân vật 5 Gia đình nhân loại 8 Giáo Hội cỡ nhỏ. 10 Dung mạo Chúa Cứu Thế – Thiên …

xem thêm

Thánh Gia Mẫu Gương Gia Đình Thời Nay

Thánh Gia Mẫu Gương Gia Đình Thời Nay vo ha Ngày thứ sáu  25.12.2020 năm nay,  đúng là Ngày Lễ Noel hay Mừng Sinh Nhật của Chúa Giêsu, Vị Giáo Chủ có ảnh hưởng nhiều nhất tới nền văn minh của nhân loại trong 20 thế kỷ qua. Chúa Nhật kế tiếp ngày 27.12. 2020 Giáo  Hội Công Giáo lại Mừng Lễ Thánh Gia, Thánh Thất …

xem thêm

Loan Báo Tin Mừng Trọng Đại Cho Thế Giới Hôm Nay

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ ĐÊM GIÁNG SINH ABC Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14. Loan Báo Tin Mừng Trọng Đại Cho Thế Giới Hôm Nay I. LỜI CHÚA: “Này tôi báo cho anh em một Tin mừng trọng đại, cũng là Tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong …

xem thêm