Lời Chúa

Ai Giữ Các Điều Răn Mới Là Người Yêu Mến Thầy

Ai Giữ Các Điều Răn Mới Là Người Yêu Mến Thầy Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A vô hạ Thưa Thầy Giêsu,  Trước hết con xin gặp riêng Thầy để nộp Bài Tập mà cả lớp con đã học về Bí Tích Mình Thánh Chúa, Nhiệm Tích Tạ Ơn  hai năm,  với Cố LM. Giáo Sư Adrien Villard (1920-1916) trước …

xem thêm

Yêu Mến và Tuân Giữ

Yêu Mến và Tuân Giữ CN 6 Phục Sinh A Những lời tâm huyết của Chúa Giêsu được thánh Gioan ghi chép lại trong hai chương 13 và 14, cuối cùng Chúa đúc kết trong một lời khuyên ân cần : “Ai yêu mến Thầy thì hãy giữ lời Thầy“.                                            Có câu chuyện “Cậu Bé Thủy Thủ” giàu ý nghĩa …

xem thêm

Yêu Người- Cách Biểu Lộ Lòng Mến Chúa Thực Sự

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH A Cv 8,5-8.14-17; 1 Pr 3,15-18; Ga 14,15-21 Yêu Người- Cách Biểu Lộ Lòng Mến Chúa Thực Sự I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Ga 14,15-21 (15) Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. (16) Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm A Lời Chúa: Cv. 8, 5-8. 14-17; 1Pr. 3, 15-18; Ga. 14, 15-21 MỤC LỤC Con mắt của trái tim.. 4 Thiên Chúa Ở Cùng. 6 Điều răn Chúa dạy. 9 Sự sống mới – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 11 Yêu thương và vâng phục. 15 Anh em …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm A CHỦ ĐỀ : CUỘC SỐNG MỚI CỦA TÍN HỮU  TRONG CHÚA THÁNH THẦN     “Chúa Cha sẽ ban cho anh em một Đấng Phù Trợ khác” (Ga 14,16) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Dân Samari được lãnh nhận Chúa Thánh Thần. – Bài Tin Mừng : Chúa Cha sẽ ban cho …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần V Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Tuần V Phục Sinh Lm Seoka CHÚA NHẬT V PHỤC SINH A.. Thứ hai: Cv 14, 5-18; Ga 14, 21-26. Thứ ba: Cv 14, 19-28; Ga 14, 27-31a. Thứ tư: Cv 15, 1-6; Ga 15,1-8. Thứ năm: Cv 15, 7-21; Ga 15, 9-11. 14/05 : Kính Thánh Mátthia, Tông Đồ: Thứ sáu: Cv 15, 22-31; Ga 15, …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 5 Phục Sinh

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 5 Phục Sinh Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh. Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh. Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh. Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh. Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh. Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh.   YÊU MẾN, ĐẾN VÀ Ở LẠI Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh Lời Chúa: …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 5 Phục Sinh

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 5 Phục Sinh THỨ HAI (Ga 14,21-26) Sứ điệp: CG chứng tỏ tâm tình yêu mến Chúa Cha  qua việc luôn vâng phục và thi hành Thánh Ý Chúa Cha. Ngài cũng đang mời gọi chúng ta: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy”. Cầu nguyện: Lạy CG, Chúa mời gọi con …

xem thêm