Lời Chúa

Hiệp Sống Tin Mừng CN 33 TN A & Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 33 TN A – LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (24/11) 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Ga 12,20-32 Cần Làm Chứng Cho Chúa Như Thế Nào? I. HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Ga 12,20-32 (20) Trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. (21) Họ đến gặp …

xem thêm

Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Chúa Nhật ngày 15/11/2020     vo ha Chúa Nhật 33 Thường Niên A, ngày 15/11/2020 nầy,  một tuần trước Lễ Chúa Kitô Vua kết thúc năm Phụng Vụ,  đặc biệt Giáo Hội Công Giáo Việt Nam dành riêng Mừng  Kính Trọng Thể Các Thánh Tử vì Đạo tại VN. Chung cho Giáo Hội Công Giáo Thế Giới thì cử …

xem thêm

Chỉ Một Bước Chân

Chỉ Một Bước Chân Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng hôm nay: “Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo”. Trải qua sáu triều Vua: Trịnh, Nguyễn, Tây Sơn, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Giáo Hội Việt Nam đã có hơn một trăm …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20 Tháng 11/2020

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20 Tháng 11/2020 11/11/20 THỨ TƯ TUẦN 32 TN Th. Mác-ti-nô, giám mục Lc 17,11-19   ĐƯỢC CỨU ĐỘ TOÀN DIỆN “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 17,19) Suy niệm: Theo đúng luật cách ly, mười người phung cùi đón Chúa Giê-su từ xa và kêu xin Ngài dủ lòng thương xót. …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Các Bài Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.. 2 Hạt lúa gieo vào lòng đất – Ga 12,24-26. 3 Suy niệm của Lm. Ignatiô Trần Ngà. 4 Làm chứng cho Tình yêu. 6 Những Anh Hùng Đất Việt 9 Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình. 10 Sống chứng …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Ngày 24/11 CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Mt 10,17-22 * Lịch Sử: Sắc lệnh của Bộ Phụng Tự ký ngày 14/2/1990 : “Theo đơn xin của Đức Hồng Y Trịnh văn Căn, Tổng Giám Mục Hà Nội, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đề ngày 15/10/1989, và theo quyền hạn đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô …

xem thêm

SCĐ Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

SCĐ Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam CHỦ ĐỀ : SỰ ĐỔI ĐỜI CỦA CÁC THÁNH TỬ ĐẠO     “Phúc thay những ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an” (Mt 5,5) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : “Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa” – Đáp ca : “Ai nghẹn ngào …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 33 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 33 TN Năm A CHỦ ĐỀ : CHU TOÀN TRÁCH NHIỆM     “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến giao phó của cải mình cho họ : người này 5 nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén” (Mt 25,14-15) Sợi chỉ đỏ : Trong các Chúa nhựt cuối của năm Phụng …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 32 Thường Niên – Lm. Giuse Nguyễn

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 32 Thường Niên Lm. Giuse Nguyễn THỨ HAI – CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ Lời Chúa: Ga 2,13-22 Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusa-lem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây …

xem thêm