Lời Chúa

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 19 TN C

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 19 TN C Chủ đề : Tỉnh thức trong đêm tối  “Anh em hãy sẵn sàng” (Lc 12 40) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Trong đêm Vượt qua, Chúa đã giải phóng dân do thái khỏi ách nô lệ Ai cập. – Tin Mừng : Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải tỉnh thức như người …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 18 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 18 Thường Niên Thứ hai (Mt 14,13-21) Thứ ba (Mt 14,22-36) Thứ tư (Mt 15,21-28) Thứ năm (Mt 16,13-23) Thứ sáu: (Mt 16,24-28) Thứ bảy (Mt 17,14-20) Thứ hai (Mt 14,13-21) Sứ điệp: Những công việc của con người tự nó không có giá trị siêu nhiên, nhưng khi cộng tác với Thiên Chúa, …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 18

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 18 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   Thứ Hai : Mt 14,13-21   A. Hạt giống… Tường thuật về phép lạ hóa bánh ra nhiều của Thánh Mat-thêu chứa nhiều ngụ ý : Tấm lòng của Chúa Giêsu …

xem thêm

 Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 05.08 đến ngày 10.08.2019

 Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 05.08 đến ngày 10.08.2019 05.08.2019. 06.08.2019. 07.08.2019. 08.08.2019. 09.08.2019. 10.08.2019. 05.08.2019 THỨ HAI TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN Mt 14,13-21   Lời Chúa: Đức Giê-su bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” (Mt 14,16) Câu chuyện minh họa: Một người hồi giáo làm nghề đập đá có …

xem thêm

Khi Đồng Tiền Lên Ngôi

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN C 2019 Khi Đồng Tiền Lên Ngôi Lm. Giuse Nguyễn Chuyện gì sẽ xảy ra khi đồng tiền lên ngôi? Đó là hậu quả của biết bao những tội lỗi tày trời đang diễn ra. Trộm cắp, lường gạt cũng chỉ vì đồng tiền. Tranh giành quyền lực, tham nhũng, hối lộ cũng chỉ vì …

xem thêm

“Tiền nhiều để làm gì?”

“Tiền nhiều để làm gì?” (Bài giảng Chúa nhật XVIII Thường niên C) Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, cùng với việc kiếm kế sinh nhai để bảo đảm cuộc sống cách lương thiện, chúng ta cũng phải lo lắng cho tâm hồn, để đến lúc Chúa đến gọi, chúng ta sẵn sàng và thanh thản về với …

xem thêm

Làm Giàu Trước Mặt Thiên Chúa

Làm Giàu Trước Mặt Thiên Chúa CN 18 TN C Tin mừng Chúa nhật hôm nay kể chuyện, một người đến xin Chúa Giêsu làm quan toà chia tài sản giúp cho anh ta. Ngài nói với họ: “Hãy giữ mình khỏi mọi thứ tham lam”. Và Chúa Giêsu kể dụ ngôn lão phú hộ dại khờ. Cả một đời …

xem thêm

Suy Niệm Chúa Nhật 18 TN C: Những Kho Lớn Hơn – Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu

NHỮNG KHO LỚN HƠN(Chúa nhật 18 Thường Niên, năm C) Lc 12, 13-21 Một hôm, có người trong đám đông nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” Và Người …

xem thêm

Hãy Giữ Mình Khỏi Mọi Thứ Tham Lam

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN C Gv 1,2; 2,21-23 ; Cl 3,1-5.9-11 ; Lc 12,13-21 Hãy Giữ Mình Khỏi Mọi Thứ Tham Lam I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Lc 12,13-21 (13) Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi”. (14) …

xem thêm