Lời Chúa

Tiền của trước mặt Thiên Chúa

Tiền của trước mặt Thiên Chúa   Khi đồng hành với các bạn trẻ Công giáo, đặc biệt là các bạn sinh viên khối kinh tế–quản trị kinh doanh và những người mới ra trường đi làm, tôi thường gặp câu hỏi này: “Người Công giáo có được phép làm giàu không?” Hỏi như thế vì các bạn nghĩ rằng …

xem thêm

SNCN 25 TN Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

KHÔN KHÉO(Chúa nhật 25 Thường Niên, năm C) Lời Chúa: Lc 16, 1-13 Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe người …

xem thêm

Sử dụng của cải

Sử dụng của cải Chúa Nhật XXV Thường niên C   Sống trên đời, ai cũng cần có tiền bạc. Dù ở bậc sống nào, người ta cũng cần đến của cải. Các đan sĩ trong đan viện, dù mỗi cá nhân long trọng tuyên khấn đức khó nghèo và không có của riêng, nhưng cộng đoàn lại vẫn cần …

xem thêm

Làm Chủ Hay Làm Đầy Tớ Tiền Bạc ?

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN C Am 8,4-7 ; 1 Tm 2,1-8 ; Lc 16,1-13 Làm Chủ Hay Làm Đầy Tớ Tiền Bạc ?  I.HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG : Lc 16,1-13 (1) Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng : “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố …

xem thêm

HGNM Bảy Sự Thương Khó Của Đức Mẹ

Ngày 15/9  BẢY SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA ĐỨC MẸ Ga 19,25-27   * LỊCH SỬ Việc kính nhớ các sự đau khổ của Đức Bà hôm nay liên kết chặt chẽ với ngày lễ Suy tôn Thánh Giá ngày hôm qua, đây cũng là một điều dễ hiểu ; y như thánh lễ Đức Mẹ Sầu Bi ngày xưa vào thứ …

xem thêm

Cửa Sổ hoặc Tấm Gương

Cửa Sổ hoặc Tấm Gương CN 25 TN C Chúa Giêsu kể dụ ngôn người quản lý bất lương và kết luận: “Con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng”. Đây là một nhận định thực tế. Làm ăn ở đời người ta nhìn vào mối lợi, từ đó khôn …

xem thêm

Các bài suy niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên C

Các bài suy niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên C Lời Chúa: Am 8, 4-7; 1Tm 2, 1-8; Lc 16, 1-13 MỤC LỤC Khôn khéo. 4 Hãy là quản gia trung tín và khôn ngoan – Dã Quỳ. 7 Bất trung hay trung tín – ViKiNi 12 Nước Trời hay tiền bạc?. 16 Tiền bạc. 20 Nhận lãnh để trao …

xem thêm

HGNM Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Ngày 14/9  SUY TÔN THÁNH GIÁ CHÚA Ga 3,13-17 * LỊCH SỬ Lễ Suy Tôn Thánh Giá hôm nay bắt nguồn từ Giêrusalem. Ngày 3/9/335 người ta long trọng cung hiến đại thánh đường Anastasis do hoàng đế Constantin ra lệnh cho xây trên mồ của Chúa Giêsu. Ngày 13/9 cũng là ngày kỷ niệm tìm được Thánh Giá thật. …

xem thêm

Người quản lý khôn ngoan.

NGƯỜI QUẢN LÝ KHÔN NGOAN   Tục ngữ xưa có câu: “Khôn ngoan chẳng lọ thật thà – Lường thưng tráo đấu chẳng qua đong đầy”. Lời này muốn nói: Sự ngay thẳng, trung thực sẽ tạo được niềm tin của người đời. Còn khôn ngoan đến độ… khôn lỏi, lọc lõi khó tránh khỏi những hiểm họa do mình …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 24 Mùa Thường Niên

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 24 Mùa Thường Niên   THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN. THỨ BA TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN. THỨ TƯ TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN. THỨ NĂM TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN. THỨ SÁU TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN. THỨ BẢY TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN.   THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN Lời Chúa: Lc 7, 1-10 Khi …

xem thêm