Lời Chúa

Trở Thành Nhân Chứng Của Thiên Chúa Tình Yêu

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH A LỄ CHÚA THĂNG THIÊN Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20 Trở Thành Nhân Chứng Của Thiên Chúa Tình Yêu I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mt 28,16-20: (16) Mười một Môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. (17) Khi thấy …

xem thêm

“Cuộc sống trở thành câu chuyện”

“Cuộc sống trở thành câu chuyện” Chúa Giêsu Lên Trời Tin Mừng thuật lại hai sự kiện song hành: Chúa Giêsu lên trời và lệnh truyền rao giảng Tin Mừng. Sự kiện Chúa Giêsu lên trời, Tin Mừng thánh Maccô ghi lại rất vắn tắt: Chúa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Tin mừng Matthêu nói đến lệnh …

xem thêm

Các Bài Suy niệm Lễ Chúa Thăng Thiên (Năm A)

Các Bài Suy niệm Lễ Chúa Thăng Thiên (Năm A) Lời Chúa: Cv 1, 1-11; Ep 1, 17-23; Mt 28, 16-20 MỤC LỤC Bàn giao nhiệm vụ – ViKiNi 5 Lòng hướng về trời cao – Huệ Minh. 8 Niềm an ủi 12 Quê trời 14 Suy niệm của Lm. Anthony Trung Thành. 16 Được sai đi 22 Ngày Chúa …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên CHỦ ĐỀ : CHUYỂN SANG MỘT GIAI ĐOẠN MỚI       “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Những lời dạy cuối cùng của Đức Giêsu trước khi thăng thiên. – Đáp ca : Chúa lên trời, tiếng hò reo dậy đất ; Chúa lên trời, …

xem thêm

Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh – A

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH – A Cv 8,5-8.14-17; 1Pr 3,15-18; Ga 14,15-21 Chủ đề: CHÚA THÁNH THẦN LÀ SỰ HIỆN DIỆN MỚI CỦA CHÚA GIÊSU Lời Chúa: “Thầy sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác” (Ga 14,16). Nhập lễ: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật …

xem thêm

Luồng Gió Mới

Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A 2020 Luồng Gió Mới Lm. Giuse Nguyễn Để nói lên ý định triệu tập Công đồng Vaticanô II, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII đã làm một hành động rất đơn giản: mở cửa sổ để nói rằng Giáo hội cần luồng gió mới. Nhờ Luồng Gió mới, nhờ ơn Chúa Thánh Thần …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 6 Phục Sinh

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 6 Phục Sinh Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh. Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh. Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh. Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh. Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh. Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh.   LÀM CHỨNG VỀ THẦY Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh Lời Chúa: Ga 15,26 …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 6 Phục Sinh

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 6 Phục Sinh THỨ HAI (Ga 15,26-16,4a) Sứ điệp: Kitô hữu là người được kêu gọi làm chứng cho Đức Kitô trước mặt mọi người trong mọi nơi mọi lúc. Chính CTT sẽ nâng đỡ và an ủi chúng ta trong sứ mạng làm chứng này. Cầu nguyện: Lay CG, khi Chúa bị bắt …

xem thêm