Lời Chúa

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 2 Thường Niên

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 2 Thường Niên THỨ HAI TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN. THỨ BA TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN. THỨ TƯ TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN. THỨ NĂM TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN. THỨ SÁU TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN. THỨ BẢY TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN.   THỨ HAI TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN   LỜI CHÚA: Mc 2, 18-22 Khi ấy, …

xem thêm

Chứng nhân hiền lành và khiêm nhường

CHỨNG NHÂN HIỀN LÀNH và KHIÊM NHƯỜNG  Lm Xuân Hy Vọng Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ! Lời Chúa hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm và từ đó học hỏi gương sống và trở nên chứng nhân như con người hiền lành và khiêm nhường của Thánh Gio-an Tẩy giả. Đặc biệt, khi Ngài diện kiến Con Thiên Chúa …

xem thêm

SNCN 1 TN Năm A – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

TÔI ĐÃ THẤY (Chúa nhật 2 Thường Niên năm A) Lời Chúa : Ga 1, 29-34 Khi ấy, ông Gioan thấy Ðức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là Ðấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: ‘Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn …

xem thêm

Đấng Thiên Chúa tuyển chọn – Chúa nhật II Thường niên – Năm A

    ĐẤNG THIÊN CHÚA TUYỂN CHỌN SUY NIỆM CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – NĂM A Chúng ta đã bước vào mùa Thường niên, cũng gọi là mùa Quanh năm. Chúa nhật đầu của mùa Thường niên này, Phụng vụ giới thiệu với chúng ta dung mạo Chúa Giêsu ở nhiều khía cạnh rất phong phú. Việc giới thiệu …

xem thêm

Kết Hiệp Với Chiên Thiên Chúa Thi Hành Sứ Mệnh Cứu Độ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 TN A Is 49,3.5-6; 1 Cr 1,1-3; Ga 1,29-34 Kết Hiệp Với Chiên Thiên Chúa Thi Hành Sứ Mệnh Cứu Độ I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG : Ga 1,29-34 (29) Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa …

xem thêm

Sống Khiêm Nhường Như Gioan

Sống Khiêm Nhường Như Gioan Ở đời người ta vẫn có câu: “nói thì dễ làm mới khó”, nhất là vấn đề đạo đức. Kẻ nói đạo đức thì nhiều nhưng người sống được điều họ nói có mấy ai? Nhìn lại  “Các cuộc bắt bớ mới nhất trong vụ bê bối liên quan đến Covid gồm Việt Á và các …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Tuần 2 Thường Niên Năm A  

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật Tuần 2 Thường Niên Năm A Lời Chúa: Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1, 29-34 MỤC LỤC Thấy và làm chứng – Dã Quỳ. 1 Đây Chiên Thiên Chúa – ViKiNi 3 Làm chứng cho Chúa như Gioan – Huệ Minh. 4 Suy niệm của Lm. Anthony Trung Thành. 6 Tôi đã không biết …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm A

Các Bài Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm A Lời Chúa: Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17 Tình thương. 1 Đức Giêsu chịu phép rửa – ViKiNi 1 Suy niệm của Lm. Anthony Trung Thành. 2 Suy niệm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. 4 Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. 6 Dấu Thánh Giá. 7 …

xem thêm