Lời Chúa

Được Thiên Chúa Sai Đi

Được Thiên Chúa Sai Đi Chúa Nhật 15 Thường Niên B vo ha  Chúa sai đi đâu?  – Đi loan báo Tin Mừng.  Trong Cựu Ước thưở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã nói với cha ông chúng ta qua các Tiên Tri  (Dt.1,1). Như Ngôn Sứ   Amốt là một nông dân bình thường, được Thiên Chúa chọn …

xem thêm

Những đặc tính của người tông đồ

Những đặc tính của người tông đồ Tin Mừng hôm nay (Mc 6,7-13) tường thuật lại việc Chúa Giêsu tập họp nhóm Mười Hai Tông Đồ, và sai các ông đi từng hai người một mà rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Trời. Ngài ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Ngài hướng dẫn tỉ mỉ …

xem thêm

Hãy Nên Chứng Nhân Loan Báo Tin Mừng

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN B Am 7,12-15; Ep 1,3-14; Mc 6,7-13 Hãy Nên Chứng Nhân Loan Báo Tin Mừng I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG : Mc 6,7-13. (7) Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. (8) Người chỉ …

xem thêm

Ra Đi Là Vì Được Sai Đi

Ra Đi Là Vì Được Sai Đi CN 15 TN B Tin Mừng Chúa nhật tuần trước cho biết “Đức Giêsu trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo”. Tin Mừng tuần này kể tiếp: “Chúa Giêsu lập Nhóm Mười Hai để họ ở với Người và để Người sai họ đi rao giảng với quyền …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 15 TN B

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 15 TN B Mc 6,7-13 A. Hạt giống… Trước đây Chúa Giêsu đã chọn 12 tông đồ, mục đích là “để họ ở với Ngài và để Ngài sai họ đi rao giảng” (Mc 3,14). Vậy sau khi họ đã “ở với Ngài” một thời gian, nay Ngài “sai họ đi rao giảng”. Đây …

xem thêm

Các Bài Suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên – B

Các Bài Suy niệm Chúa Nhật 15 Thường Niên – B Lời Chúa: Am. 7, 12-15; Ep. 1, 3-14; Mc. 6, 7-13 MỤC LỤC Bài sai 4 Căn tính và tinh thần của người thừa sai 7 Loan báo Tin Mừng. 12 Tông đồ. 16 Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai 18 Phục vụ người nghèo. 23 Lên đường thực …

xem thêm

Xin mời xem lại Sợi Chỉ Đỏ (CN A,B,C)

Xin mời xem lại Sợi Chỉ Đỏ (CN A,B,C) Chuyên mục Sợi Chỉ Đỏ đã đăng trọn 3 năm A,B,C. Quý vị nào muốn xem lại: xin vào chuyên mục Sợi Chỉ Đỏ theo thứ tự từ cột 18 đến 1. Bắt đầu với : Sợi Chỉ Đỏ CN 15 TN B Xin bấm vào link dưới đây: SỢI CHỈ ĐỎ …

xem thêm

Trở về quê nhà

Trở về quê nhà Chắc hẳn rằng hai từ quê nhà với bạn gợi nhớ biến bao nhiêu những kỷ niệm thân thương và gắn bó nhưng có lẽ với những người khác nó lại gợi lên những kinh nghiệm về những nỗi đau và sự mất mát. Chúa Giêsu trải qua kinh nghiệm về sự khước từ ngay chính …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Thánh Tôma Tông Đồ 3.7

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Thánh Tôma Tông Đồ 3.7 Ga 20,24-29 * Lịch Sử Tô-ma còn có biệt danh là “Đi-đi-mô”, theo tiếng A-ram, có nghĩa là “sinh đôi”, là một trong Nhóm Mười Hai. Phúc Âm thánh Gioan trình bày ngài như một người hay tìm tòi, hay nghi ngờ (x Ga 11,16 ; 14,5 ; 20,24-29). Khi …

xem thêm