Lời Chúa

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 34 Thường Niên A

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN CHÚA GIÊSU KITÔ VUA Mt 25,31-46 A. Hạt giống… Bài Tin Mừng hôm nay mô tả Chúa Giêsu là một vị vua đang xét xử toàn thể loài người vào ngày cánh chung : Ngài phân chia loài người thành hai hạng tốt và xấu ; và tiêu chuẩn để biết tốt xấu là có …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên – A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên – A Lời Chúa: Ed. 34, 11-12.15-17; 1Cr. 15, 20-26.28; Mt. 25, 31-46 MỤC LỤC Vua tình yêu – Huệ Minh. 4 Suy niệm của Lm. Anthony Trung Thành. 10 Chúa Giêsu, Vua Tình Yêu. 14 Đức Yêsu Kitô là vua. 18 Kitô Vua. 22 Phán xét 24 Minh Họa Lời …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 34 TN Năm A

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật 34 TN Năm A CHỦ ĐỀ : ĐỨC GIÊSU LÀ VUA “Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Nước Trời đã dọn sẵn cho các con” (Mt 25,34) Sợi chỉ đỏ : Chủ đề hôm nay rất rõ và được khai triển trong tất cả 3 bài đọc cùng với bài đáp …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 33 Thường Niên

24/11 Thánh An-Rê Dũng Lạc Và Các Bạn Tử Đạo                                Lc 9,23-26 Sứ điệp: Thiên Chúa luôn luôn hiện diện trong cuộc đời các Kitô hữu. Đặc biệt trong những lúc gặp thử thách, người tín hữu luôn có Thánh Thần hỗ trợ. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, lời tiên báo về các cuộc bắt bớ vẫn còn ứng …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXIII Thường Niên – Lm Viki

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXIII Thường Niên  Lm Viki CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN A KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Mt 10, 17-22 Cùng GH hôm nay chúng ta mừng kính trọng thể các thánh tử đạo VN. kỉ niệm sự kiện ngày đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong 177 vị tử …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 33 Thường Niên – A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 33 Thường Niên – A Lời Chúa: Cn 31, 10-13.19-20.30-31; 1Tx 5, 1-6; Mt 25, 14-30   MỤC LỤC Làm gì với nén bạc Chúa trao?. 5 Việc nhỏ. 8 Hãy vào trong hoan lạc của chủ ngươi 10 Sự tham lam của cải tỏ lộ ra. 14 Ân thưởng người trung tín – …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 33 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 33 Thường Niên KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN (24/11: Các Thánh tử đạo Việt Nam) Lời Chúa: Ga 17, 11b-19 Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXIII Thường Niên – Lm. Giuse Nguyễn

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXIII Thường Niên Lm. Giuse Nguyễn THỨ HAI Lời Chúa : Lc 18, 35-43 Khi Ðức Giêsu gần đến Giêrikhô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Ðức Giêsu Nadarét đang đi qua đó. Anh …

xem thêm

Sống Chứng Nhân Giữa Đời

Lễ Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam 2020 Sống Chứng Nhân Giữa Đời Lm. Giuse Nguyễn Tử Đạo tiếng Việt theo nguyên ngữ  Hy Lạp là Martyr, Witness trong tiếng Anh là “chứng nhân”. Như vậy các thánh tử đạo đơn giản là những chứng nhân, người làm chứng. Cuộc đời của một con người thực ra chỉ là để làm …

xem thêm