Lời Chúa

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng B

Hạt Giống Nảy Mầm Chúa Nhật 1 Mùa Vọng B Mc 13,33-37 A. Hạt giống… Hoàn cảnh soạn tác : Vào thời các thánh sử viết Tin Mừng thì các tín hữu đều nghĩ rằng Chúa sắp quang lâm. Người ta nôn nóng chờ Chúa đến để rước mình lên thiên đàng. Người ta còn nghĩ rằng ngày quang lâm …

xem thêm

Khi Tình Yêu Lên Ngôi

Khi Tình Yêu Lên Ngôi 1. Thiên Chúa là Tình Yêu (1Ga.4,7) Là Ki-tô hữu, ai cũng phải thấm nhuần về “Lịch sử Cứu Độ”. Có hiểu rõ “Lịch sử Cứu Độ” mới nhận ra được Tình Yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại to lớn đến thế nào, sự vĩ đại của Tình Yêu Thiên Chúa ngoài sức tưởng …

xem thêm

Vinh Quang Cho Người Nghèo

Chúa Nhật XXXIV Thường Niên: Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ Vinh Quang Cho Người Nghèo Lm. Giuse Nguyễn Đối với người Do Thái trong cùng một bối cảnh mà đưa ra nhiều chỉ dẫn, hoặc nhiều lề luật, thì chỉ dẫn và luật đầu tiên là quan trọng nhất, những điều sau lệ thuộc hoặc quảng diễn cho điều …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 34 Thường Niên

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 34 Thường Niên Thứ hai (Lc 21,1-4) Sứ điệp: Đối với Chúa, điều quan trọng không phải là số lượng, nhưng là thái độ khi ta làm việc lành. Những việc làm của ta, dù nhỏ bé, nếu được thực hiện với lòng yêu mến và tín thác nơi Chúa, Ngài sẽ vui nhận. …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 34 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 34 Thường Niên Chúa Nhật 34 Thường niên, năm A: Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ. Thứ Hai tuần 34 Thường niên. Thứ Ba tuần 34 Thường niên. Thứ Tư tuần 34 Thường niên. Thứ Năm tuần 34 Thường niên. Thứ Sáu tuần 34 Thường niên. Thứ Bảy tuần 34 Thường niên.   …

xem thêm

Tôn Vinh Chúa Giêsu Thật Là Vua

Tôn Vinh Chúa Giêsu Thật Là Vua. Chúa Nhật 34 Thường Niên  A vo ha   Chúa Nhật 34 Thường Niên A, ngày 22/11/2020 dẩn vào tuần lễ cuối cùng của năm Phụng Vụ Công Giáo.  Thời điểm nầy, Giáo Hội Mẹ muốn con cái mình gồm mọi thành phần dân Chúa, hướng về ý nghĩa ngày cánh chung, ngày thế mạt, ngày tận thế, ngày cuối cùng của thế giới và thực tế …

xem thêm

Góp Phần Xây Dựng Vương Quốc Tình Thương

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN A ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ Ed 34,11-12.15-17; 1 Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46 Góp Phần Xây Dựng Vương Quốc Tình Thương I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG: Mt 25,31-46. (31) Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu. Bấy giờ Người …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 21-30 Tháng 11/2020

21.11.20 THỨ BẢY TUẦN 33 TN Đức Mẹ dâng mình Mt 12,46-50 THI HÀNH Ý CHÚA LÀ MẸ CHÚA  “Ai thi hành ý muốn của Cha tôi… người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,50) Suy niệm: Mừng lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ là cơ hội tốt để chúng ta chiêm ngắm, học theo cách …

xem thêm

Vị  Vua Thẩm Phán

Vị  Vua Thẩm Phán  Năm phụng vụ mở đầu bằng mầu nhiệm Nhập thể và kết thúc bằng vương quyền viên mãn của Đức Kitô. Đặt lễ Chúa Kitô Vua trong Chúa nhật cuối cùng năm phụng vụ, Giáo Hội nhắc nhở rằng, Đức Kitô chính là Vua của vũ trụ, Ngài là Chủ của thời gian, Chủ của lịch …

xem thêm