Lời Chúa

Quan Tâm Phục Vụ Người Bất Hạnh

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN C Am 6,1a.4-7 ; 1 Tm 6,11-16 ; Lc 16,19-31 Quan Tâm Phục Vụ Người Bất Hạnh I. HỌC LỜI CHÚA TIN MỪNG : Lc 16,19-31 (19) Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. (20) Lại có một người nghèo …

xem thêm

“Hai cuộc đời – hai số phận”

“Hai cuộc đời – hai số phận” – Chúa Nhật XXVI Thường niên C   “HAI CUỘC ĐỜI – HAI SỐ PHẬN” CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – NĂM C Cũng như Chúa nhật trước, Lời Chúa hôm nay lại nói với chúng ta về chủ đề tiền bạc. Tiền bạc rất cần thiết cho con người. Tiền bạc cũng …

xem thêm

Nghìn Trùng Xa Cách

Nghìn Trùng Xa Cách CN 26 TN C Dụ ngôn phú hộ và Ladarô cho thấy có một nghìn trùng xa cách giữa thiên đàng và hoả ngục “giữa chúng ta đây và các con có một vực thẳm lớn…”, mối tương quan giữa cuộc sống đời này và đời sau. Khoảng cách nghìn trùng Sống ở đời này, phú …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm C

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm C Phú hộ và Ladarô – ViKiNi 1 Rửng rưng có phải là một tội ác?. 2 Hố ngăn cách giầu nghèo. 4 Học cho biết cách dùng của cải – Huệ Minh. 6 Suy niệm của Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái 8 Tiền. 14 Phú hộ và hành khất …

xem thêm

HGNM Ngày 21/9: Thánh Sử Mátthêu

Ngày 21/9  THÁNH SỬ MÁTTHÊU Mt 9,9-13 * LỊCH SỬ Theo truyền thuyết, Mátthêu là người thu thuế ở Capharnaum, phục vụ cho vua Herôđê Antipas. Trong câu chuyện gọi môn đệ ở phúc âm Máccô, Mátthêu là “Lêvi, con ông Alphê” (Mc 2,14, so Lc 5,27). Ở Mt 9,9 và trong danh sách Tông đồ, ngài có tên đơn …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 25 Mùa Thường Niên

Các Bài Suy Niệm Trong Tuần 25 Mùa Thường Niên   THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN. THỨ BA TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN. THỨ TƯ TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN. THỨ NĂM TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN. THỨ SÁU TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN. THỨ BẢY TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN. THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN  Lời Chúa: Lc 8, 16-18 Khi ấy, …

xem thêm

Sử Dụng Tiền Bạc Cách Khôn Ngoan Theo Ý Chúa

Sử Dụng Tiền Bạc Cách Khôn Ngoan Theo Ý Chúa Chúa Nhật 25 Thường Niên C  18.09.22 vo ha I. Với người có niềm tin tôn giáo, thì hầu hết chấp nhận mọi loài trong vũ trụ đều do Trời làm ra. Trong đó, con người là chúng sinh thượng đẳng trên trái đất nầy, vì  được thông phần khôn ngoan của Đấng Sáng Tạo  nhiều nhất.  Nên, khi …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 25 Mùa Quanh Năm

Hạt Giống Nẩy Mầm Tuần 25 Mùa Quanh Năm   CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN. Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy :   CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN Lc 16,1-13 A. Hạt giống… Trong đoạn Tin Mừng này, Đức Giêsu dạy môn đệ mình cách xử dụng tiền bạc …

xem thêm

Sử dụng tiền của cách Khôn Ngoan

Sử dụng tiền của cách Khôn Ngoan Marinus van Reymerswaele, Dụ ngôn người quản gia bất lương, ca.1540. Wien, Kunsthistorisches Museum Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ. Danh họa Marinus van Reymerswaele người Hà Lan sinh vào khoảng năm 1490/95 và qua đời khoảng năm 1567. Bức tranh “Dụ ngôn người quản gia bất lương” do ông vẽ vào khoảng …

xem thêm