Lời Chúa

“Đấng Phù Trợ”

“Đấng Phù Trợ” Lễ Hiện Xuống   Theo cha Carôlô Hồ Bạc Xái, “Đấng Phù Trợ” là dịch từ chữ hy lạp Parakletos, chỉ một nhân vật thế giá đến đứng bên cạnh người bị các trong một phiên tòa. Khi nhân vật thế giá đến đứng bên cạnh người bị cáo thì tình hình đổi khác rất nhiều: đối với …

xem thêm

Các Bài  Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Các Bài  Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Lời Chúa: Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23 MỤC LỤC Thực hiện nhiệm vụ hiệp nhất – ViKiNi 4 Hãy nhận lấy Thánh Thần – Huệ Minh. 8 Chúa Thánh Thần. 13 Hiệp nhất 15 Chúa Thánh Thần. 17 Chúa Thánh Thần. 19 Suy niệm của Lm. Anthony Trung Thành. …

xem thêm

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

Sợi Chỉ Đỏ Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống Chung cho 3 năm A, B, C CHỦ ĐỀ : CHÚA THÁNH THẦN  LÀ NGUYÊN LÝ HỢP NHẤT    “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22) Sợi chỉ đỏ : – Bài đọc I : Tường thuật việc Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm lễ Ngũ Tuần. – Đáp ca : Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần tới, để canh …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần VII Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa Tuần VII Phục Sinh Lm Seoka CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN NĂM A. Thứ hai: Ga 16, 29-33. Thứ ba: Ga 17,1-11a. Thứ tư: Ga 17, 11b-19. Thứ năm: Ga 17, 20-26. Thứ sáu: Ga 21, 15-19. Thứ bảy: Ga 21, 20-25. CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN NĂM A Mt 28, 16-20 Hôm nay cùng với …

xem thêm

Lên Núi Gặp Chúa Để Loan Báo Tin Mừng

CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN 2020 Lên Núi Gặp Chúa Để Loan Báo Tin Mừng Lm. Giuse Nguyễn Thánh kinh tường thuật trong biến cố Thăng Thiên, Đức Giêsu đến “ngọn núi”, Ngài “lại gần” các môn đệ, sai các ông “hãy đi”… (x. Mt 28, 16-20). Sau đó “Người được cất lên ngay trước mắt các ông” (Cv 1, …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 7 Phục Sinh

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 7 Phục Sinh Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh.  Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh. Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh. Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh. Thứ Sáu tuần 7 Phục Sinh. Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh.   THẦY KHÔNG MỘT MÌNH Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh Lời Chúa: Ga 16, …

xem thêm

Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 7 Phục Sinh

 Cầu Nguyện Với Lời Chúa Tuần 7 Phục Sinh THỨ HAI (Ga 16, 29-33) Sứ điệp: “Trong thế gian, các ngươi sẽ phải khốn khó. Nhưng hãy can đảm lên, Ta đã thắng thế gian”. Đó là lời CG tiên báo và là niềm an ủi cho mỗi người chúng con. Cầu nguyện: Lạy CG, khác với mọi nhà chính …

xem thêm

Cho Con Bám Viền Áo Chúa Thăng Thiên.

Cho Con Bám Viền Áo Chúa Thăng Thiên. Chúa Nhật VII  Phục Sinh   vô hạ Hôm nay, toàn thể Giáo Hội Công Giáo gồm mọi thành phần dân Chúa chúng con mừng kính Chúa  Lên Trời ngày 24/05/2020 còn gọi là lễ Thăng Thiên. Theo Thánh kinh, Chúa Giêsu Ngôi Con từ  Cha Trời  xuống thế làm người, để chịu …

xem thêm

The Ascension of the Lord

The Ascension of the Lord Acts 1:1-11, Ephesians 1:17-23, Matthew 28:16-20 Today the Church solemnly celebrates the Ascension of the Lord. An image of Jesus coming back to heaven helps us think about the Words of God and also about our lives. First of all, the Words of God are truthful always in order to help us find happiness in …

xem thêm