Lời Chúa

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 21 TN B

Hạt Giống Nẩy Mầm Chúa Nhật 21 TN B Ga 6,61-70 A. Hạt giống… Kết quả của bài giảng về Thánh Thể : – Nhiều người cho là chói tai, bỏ đi, trong số đó có cả các môn đệ : “Từ hôm đó, có nhiều môn đệ rút lui không theo Ngài nữa”. – Chúa Giêsu hỏi Nhóm 12. …

xem thêm

Các bài suy niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên  B

Các bài suy niệm Chúa Nhật 21 Thường Niên  B Lời Chúa: Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6, 54a. 60-69 MỤC LỤC Lời ban lại sự sống. 4 Lời ban sự sống đời đời 7 Lời Chúa là Lời Hằng Sống. 11 Hãy làm điều có thể. 14 Thử thách. 16 Niềm xác tín. 18 Vấn đề đức tin. 25 …

xem thêm

Mừng Kính Mẹ Maria Hồn xác Lên Trời

Mừng Kính Mẹ Maria Hồn xác Lên Trời Chúa Nhật 20 Thường Niên,B vô ha Mỗi năm, người Công Giáo và Chính Thống giáo dành ra hàng chục ngày lễ kính mến Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu. Riêng Chúa Nhật nầy 15 tháng 8, Mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời.  Theo y học, những sinh vật cấp cao có máu nóng với hồng …

xem thêm

Suy niệm lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu

Suy niệm lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời   Linh mục Antôn Nguyễn Cao Siêu    Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Hạt Giống Nẩy Mầm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Lc 1,39-56 * Lịch Sử Từ thuở ban đầu, các giáo đoàn tiên khởi đều tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Những trích đoạn trong Tân Ước minh chứng điều này ; tiếp đến là những bản văn của các giáo phụ ; rồi đến Công Đồng chung Êphêsô …

xem thêm

Đức Mẹ Maria lên trời cả hồn và xác

Đức Mẹ Maria lên trời cả hồn và xác Nếu đến Giêrusalem, người ta thường đến thăm hai nơi liên quan đến Đức Mẹ Maria. Theo truyền thống của Chính thống giáo, sau khi chết, Đức Mẹ được an táng trong mồ, gần vườn Giết-sê-ma-ni. Cũng giống như Con của Mẹ là Chúa Giêsu, sau ba ngày Mẹ được đưa …

xem thêm

Người Phụ Nữ Vinh Quang

Người Phụ Nữ Vinh Quang Mục đích chính của lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời không chỉ nhằm tôn vinh Đức Mẹ, nhưng là tôn vinh Thiên Chúa, vì cuộc đời Đức Mẹ là một chuỗi những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện. Chiêm ngưỡng vinh quang của Đức Mẹ, chúng ta tạ ơn Chúa đã …

xem thêm

Các Bài Suy niệm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 

Các Bài Suy niệm Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời  MỤC LỤC Cảm Nghiệm Ơn Chúa- Đc Ngô Quang Kiệt 2 Chuyện Hồn Với Xác, Don Bosco Trần Đức Quý. 4 Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 7 Ước Vọng Lên Trời – Lm Phạm Quốc Hưng Cssr 11 Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Thiên Chúa. 13 Niềm …

xem thêm