Lời Chúa

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXIII Thường Niên – Lm Viki

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXIII Thường Niên  Lm Viki CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN A KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Mt 10, 17-22 Cùng GH hôm nay chúng ta mừng kính trọng thể các thánh tử đạo VN. kỉ niệm sự kiện ngày đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong 177 vị tử …

xem thêm

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 33 Thường Niên – A

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 33 Thường Niên – A Lời Chúa: Cn 31, 10-13.19-20.30-31; 1Tx 5, 1-6; Mt 25, 14-30   MỤC LỤC Làm gì với nén bạc Chúa trao?. 5 Việc nhỏ. 8 Hãy vào trong hoan lạc của chủ ngươi 10 Sự tham lam của cải tỏ lộ ra. 14 Ân thưởng người trung tín – …

xem thêm

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 33 Thường Niên

Manna Lương Thực Hàng Ngày Tuần 33 Thường Niên KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN (24/11: Các Thánh tử đạo Việt Nam) Lời Chúa: Ga 17, 11b-19 Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXIII Thường Niên – Lm. Giuse Nguyễn

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XXXIII Thường Niên Lm. Giuse Nguyễn THỨ HAI Lời Chúa : Lc 18, 35-43 Khi Ðức Giêsu gần đến Giêrikhô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Ðức Giêsu Nadarét đang đi qua đó. Anh …

xem thêm

Sống Chứng Nhân Giữa Đời

Lễ Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam 2020 Sống Chứng Nhân Giữa Đời Lm. Giuse Nguyễn Tử Đạo tiếng Việt theo nguyên ngữ  Hy Lạp là Martyr, Witness trong tiếng Anh là “chứng nhân”. Như vậy các thánh tử đạo đơn giản là những chứng nhân, người làm chứng. Cuộc đời của một con người thực ra chỉ là để làm …

xem thêm

Hiệp Sống Tin Mừng CN 33 TN A & Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN 33 TN A – LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (24/11) 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Ga 12,20-32 Cần Làm Chứng Cho Chúa Như Thế Nào? I. HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Ga 12,20-32 (20) Trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. (21) Họ đến gặp …

xem thêm

Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Chúa Nhật ngày 15/11/2020     vo ha Chúa Nhật 33 Thường Niên A, ngày 15/11/2020 nầy,  một tuần trước Lễ Chúa Kitô Vua kết thúc năm Phụng Vụ,  đặc biệt Giáo Hội Công Giáo Việt Nam dành riêng Mừng  Kính Trọng Thể Các Thánh Tử vì Đạo tại VN. Chung cho Giáo Hội Công Giáo Thế Giới thì cử …

xem thêm

Chỉ Một Bước Chân

Chỉ Một Bước Chân Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng hôm nay: “Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo”. Trải qua sáu triều Vua: Trịnh, Nguyễn, Tây Sơn, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Giáo Hội Việt Nam đã có hơn một trăm …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20 Tháng 11/2020

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20 Tháng 11/2020 11/11/20 THỨ TƯ TUẦN 32 TN Th. Mác-ti-nô, giám mục Lc 17,11-19   ĐƯỢC CỨU ĐỘ TOÀN DIỆN “Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 17,19) Suy niệm: Theo đúng luật cách ly, mười người phung cùi đón Chúa Giê-su từ xa và kêu xin Ngài dủ lòng thương xót. …

xem thêm