Học Kinh Thánh của Cha Giuse Ngô Quang Trung

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Chương IX

CHƯƠNG IX Cùng học Lời Chúa · TM Matthêu | Ch. 9 Quay trở lại Caphácnaum, a Chúa Giêsu tiếp tục sứ vụ tại Galilê bằng việc tha tội và chữa lành một người bại liệt (1-8). Mátthêu người thu thuế được gọi để trở thành môn đệ, ông đã mời Chúa Giêsu đến nhà của mình, nơi đó Chúa …

xem thêm

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Chương VIII

CHƯƠNG VIII Cùng học Lời Chúa · TM Matthêu | Ch. 8 Tiếp tục trình bày sứ vụ của Chúa Giêsu ở Galilê, Matthêu ghi lại một số phép lạ và các sự kiện liên quan. Đi từ đỉnh núi xuống, Chúa Giêsu đã chữa lành một người mắc bệnh phong (1-4). Khi vào thành Caphácnaum, Người chữa bệnh cho …

xem thêm

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Chương VII

CHƯƠNG VII Cùng học Lời Chúa · TM Matthêu | Ch. 7 Đức Giêsu tiếp tục Bài giảng trên núi bằng cách trình bày thêm về sự công chính của Nước Trời trong  mối tương quan giữa con người với con người. Một số chủ đề được nói tới: lời cảnh báo đừng xét đoán (1-6), tầm quan trọng của …

xem thêm

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Chương VI

CHƯƠNG VI Cùng học Lời Chúa · TM Matthêu | Ch. 6 “Bài giảng trên núi” được tiếp tục khi Chúa Giêsu dạy về sự công chính của Nước Trời được thực hành  nơi những công dân sống trong vương quốc. Người trình bày sự công chính trong mối tương quan của người ta với Chúa, bao gồm việc bố …

xem thêm

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Chương V

CHƯƠNG V Cùng học Lời Chúa · TM Matthêu | Ch. 5 Bắt đầu trong chương này, Mátthêu ghi lại “Bài giảng trên núi”. Chủ đề của bài giảng là “Nước Trời” (x. Mt 4,17; 5,3,10,19-20; 6,10,33; 7,21). Đức Giêsu bắt đầu “Bài giảng Trên núi” bằng cách mô tả đặc tính của Nước Trời và phúc lành mà những …

xem thêm

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Chương IV

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu CHƯƠNG IV Cùng học Lời Chúa · TM Matthêu | Ch. 4 Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ. Trong hoang địa Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày và đã chiến thắng các cám dỗ của ma quỷ (1-11). …

xem thêm

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Chương III

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu CHƯƠNG III Cùng học Lời Chúa · TM Matthêu | Ch. 3 Mátthêu bỏ qua khoảng ba mươi năm thời thơ ấu và trưởng thành của Đức Giêsu để mô tả các sự kiện chuẩn bị cho sứ vụ công khai của Người. Gioan Baotixita xuất hiện như một người “tiền hô”, rao …

xem thêm

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Chương II

CHƯƠNG II Cùng học Lời Chúa · TM Matthêu | Ch. 2 Khác với Luca, Mátthêu không ghi lại các biến cố liên quan đến cuộc hạ sinh Chúa Giêsu. Nhưng ngài trình bày cuộc thăm viếng của các nhà chiêm tinh, theo dấu ngôi sao lạ, đến gặp Hài Nhi Giêsu để bái lạy Người (1-12). Rồi ông Giuse …

xem thêm

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Chương I

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu CHƯƠNG I Cùng học Lời Chúa · TM Matthêu | Ch. 1 Mátthêu bắt đầu Tin Mừng của mình với bản gia phả Chúa Giêsu từ tổ phụ Ápraham đến Giuse. Do đó, ngài cho thấy dòng dõi hoàng tộc của Chúa Giêsu từ vua Đavít, một trong những điều đầu tiên cần …

xem thêm

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu: Dẫn Nhập

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Lm Giuse Ngô Quang Trung Dẫn nhập: Bối cảnh sách Tin mừng. Sứ điệp chính của Tin mừng Mátthêu. . Bố cục. Những chủ đề chính của Tin mừng Mátthêu. Dẫn nhập: Mátthêu là sách Tin mừng thứ nhất trong bốn Tin mừng. Các sách Tin mừng trình bày về con người và …

xem thêm