Học Kinh Thánh của Cha Giuse Ngô Quang Trung

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm C Vào giữa Mùa Chay, chúng ta được dành một chút thời gian để vui mừng, Chúa nhật Laetare. Các bài đọc hôm nay cung cấp cho chúng ta lý do của sự vui mừng này. Chủ đề bao trùm là sự tốt lành rộng rãi của Thiên Chúa. Những …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Chay, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Chay, Năm C  Các bài đọc hôm nay đều nói về lòng nhân từ và yêu thương của Thiên Chúa. Đôi khi Ngài kỷ luật con cái bằng hình phạt nhưng vẫn cho họ thêm cơ hội khác để sám hối. Mặc dù tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm C Chúa nhật thứ hai Mùa Chay cử hành các cách thức hiển linh của Thiên Chúa, qua đó sự hiện diện của Ngài được bày tỏ. Nếu Mùa Chay là thời gian để chúng ta mở lòng trước những dấu chỉ mà Thiên Chúa có thể đưa chúng ta …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm C Mùa Chay là thời gian của Chúa. Chúng ta thấy điều này trong các bài đọc hôm nay. Đó là thời điểm mà chúng ta được nhắc nhở rằng chúng ta chỉ là bụi đất và chúng ta không thể làm gì để giành được sự cứu rỗi cho …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 8 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 8 Thường Niên, Năm C Các bài đọc Chúa nhật này tiếp tục giáo huấn các môn đệ để họ trở thành những môn đệ chân chính. Chủ đề tương tự như Chúa nhật tuần trước. Đó là tính cách lừa dối của những biểu hiện bên ngoài. Các bài đọc này khẳng định …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 7 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 7 Thường Niên, Năm C Các bài đọc Lời Chúa hôm nay thách thức chúng ta thực hiện ba lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống. Trước tiên, chúng ta cần chọn tình yêu theo “Luật Vàng” thay vì ích kỷ và vô cảm trước nhu cầu của người khác. Thứ hai, chúng ta …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 6 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 6 Thường Niên, Năm C Các bài đọc hôm nay dạy chúng ta rằng hạnh phúc đích thực nằm ở chỗ chúng ta nhận thức được rằng tất cả chúng ta đều là con của Cha nhân từ và rằng chúng ta sẽ chỉ hạnh phúc khi chia sẻ phúc lành của mình với …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Thường Niên, Năm C Các Chúa nhật đầu tiên của Mùa Thường Niên đề cập đến sự khởi đầu sứ vụ của Chúa Giêsu, sự khai mào của thời đại hoàn thành mới. Chủ đề của Chúa nhật này thay đổi một chút: lời Chúa kêu gọi con người tham gia vào sứ …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Thường Niên, Năm C Chúa nhật này được coi là tiếp nối câu chuyện của Chúa nhật tuần trước. Phúc Âm tuần trước đã dừng lại ở phần Chúa Giêsu giải thích về đoạn sách tiên tri Isaia được đọc trong buổi lễ ở hội đường. Chỉ theo dõi câu chuyện của tuần …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Thường Niên, Năm C Tin Mừng hôm nay trình bày “diễn văn khai mạc” của Chúa Giêsu trong hội đường Nazareth và phác thảo về sứ vụ của Người, đánh dấu một thời điểm trọng đại trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Các bài đọc Kinh Thánh hôm nay tập trung sự chú …

xem thêm