Học Kinh Thánh của Cha Giuse Ngô Quang Trung

Tìm Hiểu Lời Chúachúa Nhật 2 Thường Niên, Năm B  

Tìm Hiểu Lời Chúachúa Nhật 2 Thường Niên, Năm B  Mùa thường niên mở ra với bài suy niệm về ơn gọi làm môn đệ Chúa Giêsu. Ơn gọi này không dành riêng cho một số ít người được chọn. Mà đi kèm theo những lời cam kết trong Bí tích Rửa Tội của chúng ta. Các bài đọc phác …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, Năm B Với lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, chu kỳ Giáng sinh đi vào kết thúc. Lễ này có thể được coi là bản tóm tắt của toàn bộ chu kỳ phụng vụ: Đấng sinh ra giữa chúng ta là vị Tôi Trung của Thiên Chúa, Đấng mang đến cho …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Chúa Hiển Linh

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Chúa Hiển Linh Lễ Hiển Linh xuất phát từ bên giáo hội Đông Phương, để kính nhớ biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, là cuộc tỏ mình đầu tiên của Người. Tuy nhiên, Chúa còn thực hiện những lần tỏ mình khác, thí dụ tại tiệc cưới Cana, biến hình trên núi…Khi lễ …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Thánh Gia, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Thánh Gia, Năm B Sống trong một thời đại mà trong đạo ngoài đời người ta hô hào rất nhiều việc củng cố và gìn giữ các giá trị của gia đình, các bài đọc Lời Chúa hôm nay trình bày cho chúng ta những đề nghị thiết thực. Có thể tóm tắt …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, Năm B Mùa Vọng chuyển hướng ý nghĩa vào Chúa nhật thứ tư. Vào ngày 17 tháng 12, Điệp ca của Kinh Chiều đã bắt đầu mô tả về Đấng Messia bằng những hình ảnh ẩn dụ tuyệt đẹp. Và các bài đọc hôm nay cũng mang nội dung sự thay …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, Năm B Chúng ta đã bước qua quá nửa đường của Mùa Vọng. Theo truyền thống, Chúa nhật thứ ba của Mùa Vọng được gọi là “Chúa Nhật Laetare”, Chúa Nhật của Niềm Vui, xuất phát từ câu đầu của ca nhập lễ tiếng Latinh: “Gaudete in Domino semper” (Anh em …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, Năm B Các chủ đề của Chúa nhật thứ hai của Mùa Vọng đều mở rộng và làm nổi bật các chủ đề của Chúa nhật thứ nhất. Bối cảnh bao gồm vùng hoang địa như khúc dạo đầu của một cuộc sáng tạo mới, tương lai trở thành thành hiện …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm B Các bài đọc của Chúa nhật đầu tiên Mùa Vọng trình bày một số chủ đề: lòng trung thành của những người đau khổ ngay cả khi họ bị bế tắc trong tình trạng khó khăn; lời mời gọi tha thiết hãy canh thức và chờ đợi; niềm mong …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 34 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 34 Thường Niên, Năm A Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ   Trong ngày Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo hội chiêm ngắm và suy tôn Chúa Giêsu là Vua. Vương quyền của Người bao trùm toàn thể vũ trụ. Vương quyền đó được thể hiện qua việc xét xử. Đó …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Vào Chúa nhật trước Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo hội Việt Nam long trọng mừng kính các thánh Tử Đạo. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay hướng chúng ta về ngày lễ này. Cử hành lễ hôm nay  chúng ta cùng chiêm ngắm và …

xem thêm