Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Chương II

print

CHƯƠNG II

Khác với Luca, Mátthêu không ghi lại các biến cố liên quan đến cuộc hạ sinh Chúa Giêsu. Nhưng ngài trình bày cuộc thăm viếng của các nhà chiêm tinh, theo dấu ngôi sao lạ, đến gặp Hài Nhi Giêsu để bái lạy Người (1-12). Rồi ông Giuse được thiên thần báo mộng đã vội vã đem bà Maria và Hài Nhi Giêsu trốn sang Ai Cập, thoát cảnh giết hại ghê rợn các trẻ em do vua Hêrôđê thực hiện tại vùng Bêlem. Sau khi vua Hêrôđê băng hà, ông Giuse đưa gia đình về định cư tại làng Nazarét (19-23)

BỐ CỤC

Mt 2,1-2     Những nhà chiêm tinh xuất hiện từ Phương Đông dò hỏi về Đức Giêsu;

Mt 2,3-8     vua Hêrôđê bối rối và hoang mang trước tin Đức Giêsu hạ sinh.

Mt 2,9-12   Các nhà chiêm tinh được ngôi sao Bêlem hướng dẫn, đến thờ lạy Đức Giêsu, và dâng tiến lễ vật.

Mt 2,13-15 Ông Giuse trốn chạy qua Ai Cập cùng với Đức Giêsu và Mẹ Maria.

Mt 2,16-19 Hêrôđê giết các trẻ em Bêlem;

Mt 2,20-22 chính vua cũng chết.

Mt 2,23      Đức Giêsu được đưa về thành Nazarét miền Galilê.

CHỦ ĐIỂM

    *Chi tiết cuộc viếng thăm của các nhà chiêm tinh từ Phương Đông

    *Các sự kiện liên quan đến biến cố hạ sinh Đức Giêsu

    *Những lời tiên báo trong CƯ được thành toàn qua cuộc hạ sinh Đấng Cứu Thế

NHỮNG CÂU HỎI TỔNG QUÁT

1) Những điểm chính của chương này là gì?

   – Cuộc thăm viếng của các nhà chiêm tinh: Mt 2,1-12.

   – Chạy trốn qua Ai Cập và biến cố giết hại các con trẻ: Mt 2,13-18.

   – Trở về từ Ai Cập và định cư tại Nazarét: Mt 2,19-23.

2) Tại sao các nhà chiêm tinh từ Phương Đông lại đến Giêrusalem? (1-2)

   – Họ đã nhìn thấy ngôi sao về Vua người Do Thái và muốn đến chiêm bái Người.

3) Các thượng tế và kinh sư xác định nơi chốn Đức Giêsu sinh ra như thế nào? (4-6)

   – Họ căn cứ vào lời trong ngôn sứ Mic 5:2.

4) Các nhà chiêm tinh tìm thấy Hài Nhi cách nào? Họ tìm thấy Người ở đâu? (9-11)

   – Họ đi về hướng Bêlem, theo dấu ngôi sao; Trong một căn nhà có bà Maria, mẹ Đức Giêsu.

5) Tại sao ông Giuse và gia đình phải chạy trốn? Biến cố này đã ứng nghiệm lời tiên tri nào? (13-15)

   – Do sứ thần báo mộng, để ông trốn thoát sự lùng bắt và giết hại của vua Hêrôđê.

   – Lời tiên tri Hôsê: “Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập” (Hs 11,1).

6) Việc giết hại các hài nhi vô tội đã ứng nghiệm lời ngôn sứ nào? (16-18)

   – Lời ngôn sứ Giêrêmia (Gr 31,15).

7) Điều gì thúc đẩy ông Giuse và gia đình hồi hương? Tại sao trở về Galilê? (19-22)

   – Một thiên thần báo mộng cho ông biết vua Hêrôđê đã chết và phải trở về Israel.

   – Vì nghe tin con vua Hêrôđê trấn nhiệm miền Giuđê, nên ông Giuse lánh sang Galilê.

8) Gia đình ông Giuse định cư ở đâu? Điều này ứng nghiệm lời ngôn sứ nào? (23)

   – Trong miền gọi là Nazaret.

   – Không ứng nghiệm lời ngôn sứ rõ ràng nào: “Người sẽ được gọi là người Nazarét”.

NHỮNG QUY CHIẾU GIÁO LÍ

          2,1-12 : Hiển Linh, 528; Chúa Thánh Thần làm tỏ hiện Chúa Kitô qua Đức Maria, 724

          2,13- 23 : Trốn sáng Ai Cập, 530; các thiên thần trong cuộc đời Chúa Giêsu, 333