Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Chương VI

print

CHƯƠNG VI

“Bài giảng trên núi” được tiếp tục khi Chúa Giêsu dạy về sự công chính của Nước Trời được thực hành  nơi những công dân sống trong vương quốc. Người trình bày sự công chính trong mối tương quan của người ta với Chúa, bao gồm việc bố thí (1-4), việc cầu nguyện (5-15), việc ăn chay (16-18), về của cải vật chất (19-24), và tin tưởng vào Chúa quan phòng (25-33).

BỐ CỤC

Mt 6,1-32   Chúa tiếp tục Bài giảng trên núi, khuyến giục người ta không quá quan tâm đến của cải trần thế,

Mt 6,33-34 nhưng phải nỗ lực tìm kiếm Nước Thiên Chúa.

CHỦ ĐIỂM

  * Thực hiện và sống đức công chính theo những cách làm hài lòng Chúa

  * Sự nguy hiểm của của cải vật chất và việc vượt thoát sự lo lắng về những việc trần thế

  * Ưu tiên tìm kiếm và phục vụ Nước Trời và sự công chính của Ngài.     

NHỮNG CÂU HỎI TỔNG QUÁT

1) Những điểm chính của chương này là gì?

   – Sự công chính trong mối tương quan của người ta với Chúa: Mt 6,1-18

   – Tích trữ kho tàng trên trời và thoát khỏi lo lắng vật chất: Mt 6,19-34

2) Khi thực hành sự công chính, chúng ta nên tránh những gì? (1-2,5,16)

   – Làm vì mục đích để được người ta nhìn thấy

   – Hành động như những kẻ đạo đức giả trong hội đường và trên đường phố

3) Làm thế nào để chúng ta có thể chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ trọng thưởng những hành động công chính của chúng ta? (4,6,18)

   – Bằng cách thực hiện chúng trong sự kín ẩn, nơi chỉ có Cha nhìn thấy.

4) Chúa Giêsu còn dạy chúng ta bố thí, cầu nguyện và ăn chay như thế nào? (3,7,17)

   – Đừng để tay trái biết tay phải làm gì khi bố thí

   – Không lải nhải nhiều lời khi cầu nguyện

   – Đừng làm bộ rầu rĩ khi chúng ta ăn chay

5) Mục đích khả dĩ của Kinh Lạy Cha là gì? (9-13)

   – Để trình bày như một mô hình cầu nguyện (“Anh em hãy cầu nguyện như thế này…”)

6) Chúa Giêsu còn thêm điều gì trong Kinh Lạy Cha? (14-15)

   – Chúng ta cần phải tha thứ cho người khác khi họ mắc lỗi đối với chúng ta.

7) Chúng ta cần phải tích trữ kho tàng ở đâu? Tại sao? Cách nào? (20,24; x. Mt 19,21;1Ti 6,17-19)

   – Ở trên trời; Để phục vụ Chúa hơn là Tiền Của; Bằng cách bố thí cho người nghèo.

8) Chìa khóa để thắng vượt sự lo lắng là gì? (25-32)

   – Tin tưởng vào sự chăm sóc quan phòng của Thiên Chúa.

9) Làm thế nào để chúng ta có thể tin chắc rằng Chúa sẽ cung cấp những gì chúng ta cần? (33)

   – Bằng cách tìm kiếm trước hết Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài.

          NHỮNG QUY CHIẾU GIÁO LÍ

          6,1-16 : Bố thí, cầu nguyện, ăn chay, 1434, 1969; sự cầu nguyện, 2604, 2668, 2691, 2729, 2736; kinh Lạy Cha, 2759-865

          6,19-34 : Tâm hồn, 368, 2551, 2608; Thiên Chúa và tiền của, 2113, 2424, phó thác cho sự quan phòng, 305, 322