Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Chương VIII

print

CHƯƠNG VIII

Tiếp tục trình bày sứ vụ của Chúa Giêsu ở Galilê, Matthêu ghi lại một số phép lạ và các sự kiện liên quan. Đi từ đỉnh núi xuống, Chúa Giêsu đã chữa lành một người mắc bệnh phong (1-4). Khi vào thành Caphácnaum, Người chữa bệnh cho một người đầy tớ của viên đại đội trưởng (5-13). Đến nhà Phêrô, Người chữa lành cho bà mẹ vợ của ông và nhiều người bị quỷ ám, cùng tất cả mọi người đau ốm (14-17). Trước khi sang bờ bên kia về Galilê để thoát khỏi đám đông, Chúa Giêsu đã đưa ra những điều kiện cho hai người muốn trở thành môn đệ Chúa (18-22). Sau khi dẹp yên biển động (23-27), Người  đến bên kia biển nơi Người chữa lành hai người bị quỷ ám (28-34).

BỐ CỤC

Mt 8,1-4         Chúa chữa người mắc bệnh phong;

Mt 8,5-13       và chữa lành người đầy tớ của viên đại đội trưởng,

Mt 8,14-15    chữa bà mẹ vợ của ông Phêrô,

Mt 8,16-17    chữa ành mọi kẻ đau ốm;

Mt 8,18-22    đưa ra điều kiện để theo Chúa;

Mt 8,23-27    Người dẹp yên biển động;

Mt 8,28-30    trừ quỷ cho hai người bị ám;

Mt 8,31-34    ra lệnh cho quỷ nhập vào đàn heo.

CHỦ ĐIỂM

   * Ý nghĩa và mục đích của các phép lạ Chúa Giêsu thực hiện

   * Cái giá phải trả cho đời môn đệ

NHỮNG CÂU HỎI TỔNG QUÁT

1) Những điểm chính của chương này là gì?

   – Năm phép lạ ở miền Galilê và Gađara: Mt 8,1-17; 23-34

   – Cái giá phải trả cho đời môn đệ: Mt 8,18-22

2) Liệt kê năm phép lạ được ghi lại trong chương này (1-4; 5-13;14-17; 3-27; 28-34)

   – Chúa Giêsu chữa một người mắc bệnh phong.

   – Chúa Giêsu chữa lành một người đầy tớ của viên đại đội trưởng.

   – Chúa Giêsu chữa lành mẹ vợ của ông Phêrô (và nhiều người khác).

   – Chúa Giêsu dẹp yên biển động.

   – Chúa Giêsu chữa hai người bị quỷ ám.

3) Trước khi chữa lành người đầy tớ viên đại đội trưởng, điều gì đã gây ấn tượng nơi Chúa Giêsu? (10)

   – Niềm tin mạnh mẽ của người dân ngoại này.

4) Trước khi chữa lành người đầy tớ, Chúa Giêsu đã báo trước điều gì? (11-12)

   – Dân ngoại sẽ vào Nước Trời, trong khi nhiều người Israel thì bị loại.

5) Trong nhà ông Phêrô, Chúa Giêsu đã chữa lành ai? Lời tiên tri nào đã được thực hiện? (14-17)

   – Bà mẹ vợ và tất cả những người bệnh đã được đưa đến với Người.

   – “Chính người đã mang lấy bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta” (Is 53,4).

6) Chúa Giêsu đã dạy hai bài học gì về đời môn đệ? (19-22)

   – Chấp nhận một cuộc sống nghèo khó; Đặt ưu tiên cho Nước Trời hơn nghĩa vụ gia đình.

7) Chúng ta có thể học được gì về nỗi sợ hãi và đức tin trong phép lạ Chúa dẹp yên biển động? (25-26)

   – Sợ hãi đến từ việc thiếu niềm tin.

8) Ma quỷ đã nhận ra Chúa Giêsu là ai khi Người đối đầu với chúng? (29)

   – Con Thiên Chúa.

       NHỮNG QUY CHIẾU GIÁO LÍ

               8,1-17: Đức Chúa, 448, Chúa Giêsu và đền thờ, 586; Chúa Giêsu mang các tật nguyền của chúng ta, 517, 1506; Thánh Thể, 1386

               8,18-34 : Đức tin, 2610; trừ tà, 1673