Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Chương III

print

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu

CHƯƠNG III

Mátthêu bỏ qua khoảng ba mươi năm thời thơ ấu và trưởng thành của Đức Giêsu để mô tả các sự kiện chuẩn bị cho sứ vụ công khai của Người. Gioan Baotixita xuất hiện như một người “tiền hô”, rao giảng sứ điệp thống hối ở vùng hoang địa của Giuđê và làm phép rửa tại sông Giorđan (1-12). Từ Galilê Chúa Giêsu đã đến xin ông Gioan làm phép rửa cho mình, “để giữ trọn đức công chính”. Khi Chúa Giêsu vừa ở dưới nước lên thì các tầng trời mở ra, và Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (13-17).

BỐ CỤC

Mt 3,1-6     Ông Gioan rao giảng: hoạt động, cuộc sống và phép rửa của ông.

Mt 3,7-12   Ông khiển trách những người Pharisêu và Sađốc

Mt 3,13-17 và làm phép rửa cho Đức Giêsu tại sông Giođan.

CHỦ ĐIỂM

* Sứ điệp và hoạt động của Gioan Baotixita.

* Mục đích và ý nghĩa của phép rửa Đức Giêsu đón nhận.

NHỮNG CÂU HỎI TỔNG QUÁT

1) Những điểm chính của chương này là gì?

   – Sứ vụ của Gioan Baotixita: Mt 3,1-12

   – Phép rửa của Đức Giêsu: Mt 3,13-17

2) Nội dung của lời rao giảng của Gioan là gì? (1-2)

   – “Anh em hãy sám hối vì Nước trời đã đến gần”.

3) Sứ vụ của Gioan mà đã được ngôn sứ Isaia báo trước là gì? (3)

   – Để dọn sẵn con đường cho Đức Chúa (Is 40,3)

4) Ông Gioan mặc quần áo và dùng thức ăn đặc thù nào? (4)

   – Ông mặc áo và thắt lưng bằng da lạc đà. Thức ăn là châu chấu và mật ong hoang dã.

5) Ông Gioan đã làm gì ở tại sống Giorđan? (5-6)

   – Rửa tội cho dân chúng để họ bày tỏ lòng sám hối.

6) Ông Gioan nói gì với những người Pharisêu và Sađốc đến xin làm phép rửa? (8)

   – “Các anh hãy sinh hoa quả để tỏ lòng sám hối”.

7) Ông Gioan nói gì về Đấng đến sau ông sẽ thực hiện? (11-12)

   – Người sẽ làm phép rửa bằng Thánh Thần và bằng lửa.

8) Ai đã từ Galilê đến để xin ông Gioan làm phép rửa? Tại sao? (13-15)

   – Đức Giêsu; Để giữ trọn đức công chính.

9) Khi Đức Giêsu lên khỏi nước thì ba điều gì đã xảy ra? (16-17)

   – Các tầng trời mở ra.

   – Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người.

   – Và có tiếng từ trời phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”.

          NHỮNG QUY CHIẾU GIÁO LÍ

3,1-12 : Thánh Gioan Tẩy Giả, 523; phép rửa thống hối của Gioan, 535; phép rửa của Chúa Kitô, 535

3,13-17 : Phép rửa của Chúa Giêsu, 535-36, 1223-24; chim bồ câu, 701; bí tích thêm sức, 1286; Chúa Kitô là Con yêu dấu, 444; Chúa Kitô người tôi tớ, 713