Học Kinh Thánh của Cha Giuse Ngô Quang Trung

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 23 Thường Niên C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 23 Thường Niên C Trong Chúa nhật này, chúng ta được mời gọi phải lựa chọn. Truyền thống khôn ngoan, từ đó bài đọc thứ nhất được trích đọc, bắt nguồn từ thực tế rằng cuộc sống là một chuỗi các lựa chọn. Bài đọc hai và Tin Mừng cung cấp cho chúng ta …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm C Các bài đọc Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết rằng thái độ sống khiêm nhường thực sự sẽ dẫn đến việc chia sẻ rộng rãi với những người nghèo, đó là bổn phận của một Kitô hữu đích thực. Các bài đọc cũng cảnh báo chúng ta …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 21 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 21 Thường Niên, Năm C Khi tiếp tục cuộc hành trình cuối cùng lên Giêrusalem để chịu đau khổ và chịu chết, Chúa Giêsu được hỏi có bao nhiêu người được cứu thoát. Người không trả lời trực tiếp mà mời gọi mỗi người hãy nỗ lực để qua được cửa hẹp trước khi …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 20 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 20 Thường Niên, Năm C Các bài đọc Chúa nhật này trình bày cho chúng ta một cơ hội để tiếp tục suy tư về các khía cạnh khác nhau của chủ đề làm môn đệ đã bắt đầu vào tuần trước. Tuần này, chúng ta cùng nhìn lại cái giá của việc làm …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 19 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 19 Thường Niên, Năm C Vào giữa Mùa Thường Niên, chúng ta đi vào một chủ đề có liên quan đến cuối năm Phụng Vụ và Mùa Vọng. Đó là chủ đề về sự canh thức và sẵn sàng trước sự trở lại của Ông Chủ. Sự canh thức này đòi hỏi chúng ta …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm C Các bài đọc trong Chúa nhật này đặt ra một câu hỏi nền tảng có thể được nêu theo nhiều cách: Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Chúng ta sống cho điều gì? Chúng ta tìm thấy sự hoàn thành cuộc đời của mình ở đâu? Điều gì …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 17 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 17 Thường Niên, Năm C Chủ đề chính của các bài đọc Lời Chúa hôm nay là sức mạnh của lời cầu thay nguyện giúp, Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện lý tưởng, và sự cần thiết của sự bền bỉ và kiên trì trong lời cầu nguyện với đức tin tin cậy …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 16 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 16 Thường Niên, Năm C Các bài đọc trong Chúa nhật này có thể được đặt dưới tiêu đề cởi mở cõi lòng. Ông Ápraham sẵn sàng tiếp đón những người khách lạ; cô Marta mở cửa nhà mình đón rước Chúa Giêsu; ông Phaolô mở lòng về những đau khổ mà ông phải …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm C Chủ đề trung tâm của các bài đọc Lời Chúa hôm nay là chúng ta đạt được sự sống đời đời qua việc yêu mến Thiên Chúa hiện diện trong những người thân cận, và bằng cách trở thành những người láng giềng tốt.   BÀI ĐỌC 1: Đnl …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 14 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 14 Thường Niên, Năm C Các bài đọc Lời Chúa hôm nay nói về việc loan báo Tin Mừng. Nó nhắc nhở chúng ta rằng việc loan báo Tin Mừng về Nước Trời bằng lời nói, việc làm và cuộc sống không phải là nhiệm vụ của chỉ một số ít người. Đúng hơn, …

xem thêm