Học Kinh Thánh của Cha Giuse Ngô Quang Trung

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 34 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 34 Thường Niên, Năm C CHÚA GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ Các bài đọc trong Chúa nhật cuối cùng của Năm Phụng Vụ này không được chọn giống như các bài đọc trong các Chúa nhật Thường Niên. Nó không đi theo một trình tự bài đọc liên tục. Đúng hơn, nó được chọn …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Năm C Vào Chúa nhật trước Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo hội Việt Nam long trọng mừng kính các thánh Tử Đạo. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay hướng chúng ta về ngày lễ này: làm chứng cho Chúa. Cử hành lễ hôm nay chúng …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 32 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 32 Thường Niên, Năm C Khi chúng ta gần kết thúc năm phụng vụ của Giáo hội, các bài mang mầu sắc cánh chung hơn – những thực tại liên quan đến thời kỳ sau cùng. Chủ đề chính của các bài đọc hôm nay là thực tế của cuộc sống sau khi chết …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 31 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 31 Thường Niên, Năm C Từ tuần này cho đến cuối năm Phụng vụ, các bài đọc có một sự thay đổi rõ ràng về chủ đề. Nội dung chuyển từ tập trung vào ơn gọi làm môn đệ sang hoạt động cứu độ của Thiên Chúa. Hôm nay các bài đọc cho chúng …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm C Chúa nhật tuần trước chúng ta đã nghe dụ ngôn về cầu nguyện với sự kiên trì. Hôm nay chúng ta tiếp tục dụ ngôn về cầu nguyện với thái độ khiêm tốn cậy trông. Hôm nay cũng là Chúa nhật Thế giới Truyền giáo, được Đức giáo hoàng …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 29 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 29 Thường Niên, Năm C Hôm nay chúng ta suy tư về một khía cạnh quan trọng của đời sống thiêng liêng là cầu nguyện. Các bài đọc hôm nay đưa ra nhiều khía cạnh khác nhau của việc cầu nguyện. Cầu nguyện là một kỷ luật thiêng liêng, rất cần thiết cho người …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 28 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 28 Thường Niên, Năm C Các bài đọc Chúa nhật hôm nay gợi ý về một cuộc hành trình. Nó bao gồm các giai đoạn của sự hoán cải Kitô giáo, từ tội lỗi qua việc chữa lành đến lòng biết ơn và cuối cùng là đặc ân được sống sự sống viên mãn …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa: Lễ Mân Côi

Tìm Hiểu Lời Chúa: Lễ Mân Côi “Với Kinh Mân Côi, dân Kitô giáo theo học tại ngôi trường của Đức Maria và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên dung nhan của Chúa Kitô và kinh nghiệm chiều sâu thẳm tình yêu của Người. Qua Kinh Mân Côi các tín hữu lãnh nhận vô vàn ơn thiêng, hầu …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 26 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 26 Thường Niên, Năm C Các bài đọc hôm nay nhấn mạnh trách nhiệm liên đới trong Giao ước giữa người giàu đối với người nghèo, nhắc nhở chúng ta về đòi hỏi phải chia sẻ và giúp đỡ người nghèo. Giàu có mà không có lòng thương xót tích cực đối với người …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 25 Thường Niên, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 25 Thường Niên, Năm C Chúng ta vẫn tiếp tục suy tư về những vấn đề về ơn gọi làm môn đệ và đời sống cộng đoàn. Các bài đọc Chúa nhật hôm nay tập trung sự chú ý của chúng ta vào một vấn đề rất thực tế, đó là việc sử dụng …

xem thêm