Học Kinh Thánh của Cha Giuse Ngô Quang Trung

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm B Khi bước vào chặng đường kết thúc Năm Phụng vụ, chúng ta được mời gọi tạm dừng để nhìn lại chúng ta đã đi được bao xa. Đây là thời gian để kiểm tra xem chúng ta đã trưởng thành như thế nào trong cuộc đời làm môn đệ …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 29 Thường Niên, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 29 Thường Niên, Năm B Khi tiến gần đến cuối Năm Phụng vụ, chúng ta được mời gọi nhìn lại những đòi hỏi về tư cách người môn đệ. Chúng ta đã sống lời mời gọi của Chúa Giêsu thế nào? Câu trả lời gợi ý được tìm thấy trong thân phận Đấng Messia. …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 28 Thường Niên, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 28 Thường Niên, Năm B Các bài đọc của Chúa nhật này cho chúng ta thấy rằng trong cuộc sống nhất thiết phải có chọn lựa, và chúng ta phải ưu tiên chọn Chúa. Nó cũng nhắc nhở chúng ta rằng không có lựa chọn quan trọng nào là không phải trả giá. Tuy …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Mân Côi

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Mân Côi Chúng ta vẫn thường đọc kinh Mân Côi, nhưng các vị chủ chăn không ngừng nhắc nhở chúng ta rằng: “Với kinh Mân Côi, dân Kitô giáo theo học tại ngôi trường của Đức Maria, để học sống các nhân đức của Mẹ”. Các bài đọc trong lễ Mân Côi hôm nay trình …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 26 Thường Niên, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 26 Thường Niên, Năm B Một vấn đề rất thực tế đặt ra trước mắt để chúng ta suy nghĩ: Ai là người chính danh để phục vụ dân Chúa? Các bài đọc đưa ra cho chúng ta hai câu trả lời khác nhau nhưng có liên quan với nhau: những người xuất phát …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 25 Thường Niên, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 25 Thường Niên, Năm B Các bài đọc Lời Chúa hôm nay trình bày cho chúng ta một số đặc điểm của đức công chính và số phận của những người được coi là công chính. Qua đó, Chúa cũng muốn mời gọi chúng ta sống công chính thánh thiện trước mặt Chúa bằng …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 24 Thường Niên, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 24 Thường Niên, Năm B Hôm nay, chúng ta tập trung vào dung mạo của Đấng Messia. Có nhiều truyền thống thiên sai, mỗi truyền thống trình bày Đấng được xức dầu theo một cách riêng. Các bài đọc cho chúng ta thấy sự mong đợi của dân chúng cũng mang nhiều mầu sắc …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 23 Thường Niên, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 23 Thường Niên, Năm B Các bài đọc hôm nay đưa ra hai thách đố: 1) Trở thành khí cụ chữa lành khiêm nhường trong tay Chúa, bằng cách nói thay cho những ai không thể cất lên tiếng nói của mình, và quan tâm đến những người nghèo khổ, những người thiệt thòi …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm B Các bài đọc Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết tôn giáo thực sự là gì. Đó không chỉ là tuân thủ các quy tắc, luật lệ, truyền thống và nghi lễ theo những áp đặt bên ngoài. Nhưng là sống mối quan hệ yêu thương và tín …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 21 Thường Niên, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 21 Thường Niên, Năm B Chủ đề chính của các bài đọc hôm nay đó là đời sống Kitô hữu của chúng ta là một chuỗi các lựa chọn hàng ngày. Qua mỗi chọn lựa này chúng ta xác định đứng về phía Chúa hay chống lại Ngài; là đón nhận Thần Khí và …

xem thêm