Học Kinh Thánh của Cha Giuse Ngô Quang Trung

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Năm B Trước tiên, Lễ Mình Thánh Chúa Kitô (Corpus Christi), do Đức giáo hoàng Urbanô IV thiết lập vào năm 1264, được cử hành trong giáo hội Latinh vào ngày thứ Năm sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Trong tiến trình canh tân phụng vụ, Công đồng Vatican …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm B Lễ Chúa Ba Ngôi đưa chúng ta vào nền tảng đức tin Kitô giáo. Các bài đọc hôm nay cố gắng đưa ra câu trả lời cho vấn nạn: Thiên Chúa là ai? Những nội dung này chỉ có thể trình bày những gợi ý phác họa và gián tiếp …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm B Ngày lễ hôm nay đánh dấu sự kết thúc mùa Phục Sinh, nhưng là biến cố khai sinh Giáo hội. Giống như phần kết của một bản giao hưởng hoành tráng, các bài đọc hôm nay tóm tắt lại những chủ đề đã xuất hiện trong suốt mùa Phục …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên Năm B Các bài đọc hôm nay trình bày ý nghĩa của việc cử hành lễ Chúa Thăng Thiên: Chúa Kitô được tôn vinh trên mọi phẩm trật thần thiêng cũng như trần thế, vượt qua mọi chiều kích thời gian. Người được tôn vinh cũng chia sẻ cho chúng ta …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm B Các bài đọc Lời Chúa hôm nay trình bày chân lí nền tảng này là những ai tin vào Chúa Kitô đều phải tuân giữ điều răn yêu thương của Người: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”. Đây là một tình yêu …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm B Các bài đọc Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy mỗi Kitô hữu cần phải sống kết hợp mật thiết với Chúa Kitô để có thể trổ sinh hoa trái của lòng tốt, đức bác ái yêu thương, và sự thánh thiện. BÀI ĐỌC 1: Cv 9,26-31 Ông …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Năm B Hôm nay là Chúa nhật Chúa Chiên Lành. Được gọi như thế bởi vì truyền thống phụng vụ mỗi Chúa nhật 4 Phục Sinh đều cho chúng ta đọc bài Tin Mừng của Gioan chương 10 nói về vị Mục Tử Nhân Lành. Chúa Phục Sinh đầy quyền năng …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm B Chủ đề chung của các bài đọc hôm nay là thách đố điều chỉnh đời sống của chúng ta cho phù hợp với sự hiện diện sống động của Chúa Phục Sinh. Chúng ta ngày càng nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, Đấng Chúa Giêsu gửi …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm B Tuần Bát nhật Phục Sinh là tám ngày, từ Chúa nhật Phục Sinh đến Chúa nhật thứ hai Phục Sinh, theo cách người ta vẫn tính. Hôm nay, Chúa Giêsu Phục Sinh lại hiện đến với các Tông đồ lần thứ hai tại Phòng Trên (Ga 20,26-29). Trong thời …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh  Ý nghĩa của Lễ Phục Sinh: Phục Sinh là lễ quan trọng nhất, là lễ của mọi lễ, là Chúa nhật của các Chúa nhật trong cử hành của Hội Thánh vì mang nhiều ý nghĩa sâu xa: 1) Chúa Kitô Phục Sinh là nền tảng cho đức tin của chúng ta. …

xem thêm