Học Kinh Thánh của Cha Giuse Ngô Quang Trung

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Vọng, Năm B Mùa Vọng chuyển hướng ý nghĩa vào Chúa nhật thứ tư. Vào ngày 17 tháng 12, Điệp ca của Kinh Chiều đã bắt đầu mô tả về Đấng Messia bằng những hình ảnh ẩn dụ tuyệt đẹp. Và các bài đọc hôm nay cũng mang nội dung sự thay …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, Năm B Chúng ta đã bước qua quá nửa đường của Mùa Vọng. Theo truyền thống, Chúa nhật thứ ba của Mùa Vọng được gọi là “Chúa Nhật Laetare”, Chúa Nhật của Niềm Vui, xuất phát từ câu đầu của ca nhập lễ tiếng Latinh: “Gaudete in Domino semper” (Anh em …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, Năm B Các chủ đề của Chúa nhật thứ hai của Mùa Vọng đều mở rộng và làm nổi bật các chủ đề của Chúa nhật thứ nhất. Bối cảnh bao gồm vùng hoang địa như khúc dạo đầu của một cuộc sáng tạo mới, tương lai trở thành thành hiện …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm B

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, Năm B Các bài đọc của Chúa nhật đầu tiên Mùa Vọng trình bày một số chủ đề: lòng trung thành của những người đau khổ ngay cả khi họ bị bế tắc trong tình trạng khó khăn; lời mời gọi tha thiết hãy canh thức và chờ đợi; niềm mong …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 34 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 34 Thường Niên, Năm A Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ   Trong ngày Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo hội chiêm ngắm và suy tôn Chúa Giêsu là Vua. Vương quyền của Người bao trùm toàn thể vũ trụ. Vương quyền đó được thể hiện qua việc xét xử. Đó …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Vào Chúa nhật trước Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo hội Việt Nam long trọng mừng kính các thánh Tử Đạo. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay hướng chúng ta về ngày lễ này. Cử hành lễ hôm nay  chúng ta cùng chiêm ngắm và …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 32 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 32 Thường Niên, Năm A Một bước rẽ đáng kể diễn ra hôm nay trong dòng suy tư của chúng ta về triều đại Thiên Chúa. Trong những Chúa nhật vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu về mầu nhiệm Nước Trời được diễn tả như một bữa tiệc, một vườn nho và một …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa : Chúa Nhật Lễ Các Thánh

Tìm Hiểu Lời Chúa : Chúa Nhật Lễ Các Thánh Tất cả các Kitô hữu đã được rửa tội, đã chết và hiện đang ở với Thiên Chúa trong vinh quang đều được coi là thánh. Ngày Lễ Các Thánh nhằm tưởng niệm vô số các vị thánh vô danh và chưa được phong thánh, những vị không có ngày …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 30 Thường Niên, Năm A Chủ đề trọng tâm của các bài đọc Chúa nhật hôm nay là điều răn trọng nhất trong Kinh Thánh, đó là đáp lại tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta bằng cách yêu mến Ngài, và sau đó thể hiện tình yêu này qua việc …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 29 Thường Niên, Năm A Chủ đề chung của các bài đọc hôm nay là bổn phận của chúng ta đối với Thiên Chúa và với quê hương dân tộc. Là người sống trong một đất nước chúng ta phải có trách nhiệm đóng góp công sức để xây dựng quê hương; nhưng là …

xem thêm