Học Kinh Thánh của Cha Giuse Ngô Quang Trung

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 25 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 25 Thường Niên, Năm A Chủ đề của các bài đọc có hơi thay đổi vào những Chúa nhật cuối cùng của Mùa Thường Niên. Chúng ta chuyển từ việc tập trung vào tư  cách và trách nhiệm của người môn đệ sang suy tư về sự kết thúc của thời gian. Khi sắp …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 24 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 24 Thường Niên, Năm A Chủ đề Lời Chúa hôm nay là sự tha thứ. Người ta có thể nói rằng một trong những giáo huấn nổi bật nhất của Chúa Giêsu là sự tha thứ cho những người xúc phạm đến mình. Chính Chúa đã thực thi điều này. Người đã sẵn lòng …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 23 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 23 Thường Niên, Năm A Chủ đề chung của các bài đọc hôm nay là mệnh lệnh của Thiên Chúa liên quan đến trách nhiệm thiêng liêng và cá nhân của chúng ta đối với những người khác: nhất là những người gần gũi chúng ta trong gia đình, giáo xứ và cộng đoàn. …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm A Tuần này các chủ đề Kitô học được tiếp tục khai triển. Trong Tin Mừng tuần trước ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Messia và Người đã tuyên bố thiết lập Hội Thánh trên nền đá tảng Phêrô. Tiếp nối ý tưởng đó, hôm nay Chúa cho …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 21 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 21 Thường Niên, Năm A Chúng ta có thể gọi Chúa nhật này là “Chúa nhật quyền bính” vì chủ đề chính của cả ba bài đọc là: Thiên Chúa là Nguồn của mọi quyền bính. Thiên Chúa chia sẻ quyền hành của Ngài với các nhà cai trị dân sự được bầu chọn …

xem thêm

 Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 20 Thường Niên, Năm A

 Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 20 Thường Niên, Năm A Chủ đề tổng quát của các bài đọc Lời Chúa hôm nay có thể tóm tắt bằng cụm từ: “Kẻ trong- người ngoài”. Chúng ta nhận thấy những phân rẽ và các ranh giới giữa con người với con con người đã được Thiên Chúa phá bỏ bằng ân …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 19 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 19 Thường Niên, Năm A Các bài đọc trong Chúa nhật tuần này nói về Thiên Chúa cứu độ ở giữa dân Ngài. Chúng ta cần phải vững tin vào Thiên Chúa yêu thương và quan phòng luôn đồng hành với chúng ta, và chúng ta hãy cầu khẩn Ngài khi gặp những cơn …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm A Chủ đề trung tâm của các bài đọc hôm nay là: Chúa đáp ứng các nhu cầu vật chất và tinh thần của chúng ta nếu chúng ta đặt tin tưởng vào Ngài. Ngài đã ban cho chúng ta Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc và thức ăn thiêng …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa CN 17 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa CN 17 Thường Niên, Năm A Các bài đọc Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng tin vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa và Đấng Cứu Chuộc, đồng thời hi sinh mọi sự trong cuộc đời này để thực thi ý Người thì cũng giống như việc khám phá và sở hữu một kho …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 16 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 16 Thường Niên, Năm A Sứ điệp Lời Chúa trong các bài đọc hôm nay không liên kết với nhau một cách rõ ràng: Vai trò của Thần Khí Thiên Chúa trong cuộc sống Kitô hữu của chúng ta; Điều kiện tăng trưởng của Nước Trời; Lòng khoan dung nhân hậu của Thiên Chúa …

xem thêm