Học Kinh Thánh của Cha Giuse Ngô Quang Trung

Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Mátthêu

Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Mátthêu 26,1 – 27,66 Xuyên suốt Tin mừng của mình, Mátthêu theo sát mạch truyện của nguồn chính là Marcô nhưng vẫn tô điểm thêm cho câu chuyện Chúa Giêsu với các chủ đề và những nét riêng trong Tin mừng của ngài. Điều tương tự cũng đúng với trình thuật …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm A “THẦY LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG” Các bài đọc Lời Chúa hôm nay liên kết với nhau một cách chặt chẽ vì đều nói đến sự tái sinh vào đời sống mới. Bài đọc 1 trích từ sách ngôn sứ Êdêkien tiếp tục thị kiến về …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm A 

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Năm A  “THẦY LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN” Chủ nhật thứ bốn Mùa Chay theo truyền thống được gọi là “Chúa nhật Laetare”, xuất phát từ tiếng La tinh Hãy vui mừng! (Hãy vui lên!). Đó là lời mở đầu của Ca nhập lễ Thánh lễ hôm nay, trích từ Isaia …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Chay, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Chay, Năm A  Chúa Kitô Nước Hằng Sống   Các bài đọc Tin mừng năm A, sau các trình thuật về sự cám dỗ và hiển dung, vốn vẫn theo truyền thống vào hai Chúa nhật đầu tiên. Các Chúa nhật kế tiếp trích từ Tin mừng Gioan, trình bày ý nghĩa …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm A Hãy Vâng Nghe Lời Người Mục đích của các bài đọc Mùa Chay là giúp chúng ta chuẩn bị cử hành lễ Phục Sinh. Các bài đọc Cựu Ước tập trung vào lịch sử cứu độ như là tiền đề của tiến trình chuẩn bị ấy, và theo ý …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm A  XIN TẠO CHO CON MỘT TẤM LÒNG TRONG TRẮNG Các bài đọc của Chúa nhật đầu tiên hôm nay xuất hiện như một dạo khúc mở đầu cho toàn bộ Mùa Chay. Nó giúp chúng ta bước vào một hành trình hoán cải gồm hai chiều kích: đó là …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 7 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 7 Thường Niên, Năm A SỐNG THÁNH THIỆN NHƯ THIÊN CHÚA BÀI ĐỌC 1: Lv 19,1-2, 17-18 Chương 19 sách Lêvi là một sưu tập tổng hợp các luật, mà một số được cho là xuất phát từ một hình thức nguyên thủy của Thập giới. Các câu 1-2 đóng vai trò giới thiệu …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 6 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 6 Thường Niên, Năm A SỰ KIỆN TOÀN LỀ LUẬT BÀI ĐỌC 1: Hc 15,15-20 Đây là tuyên bố rõ ràng nhất trong tất cả các sách Cựu ước về chủ đề ý chí tự do của con người. Đoạn văn này hầu như giống với lập trường của thuyết Pelagian chính thống (thuyết …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Thường Niên, Năm A MUỐI VÀ ÁNH SÁNG BÀI ĐỌC 1: Is 58,7-10 Những người lưu vong từ Babylon trở về mong muốn khôi phục nhanh chóng thủ đô Giêrusalem yêu dấu của họ, nhưng việc hoàn thành dự án đó đã chậm trễ một cách khó chịu. Mọi người tự hỏi tại …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thánh

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thánh Theo Lịch Phụng vụ, lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh được cử hành ngày 2 tháng Hai, nghĩa là đúng 40 ngày tính từ ngày 25 tháng Chạp. Theo truyền thống từ xa xưa, lễ này đánh dấu sự kết thúc mùa Giáng Sinh và được …

xem thêm