Học Kinh Thánh của Cha Giuse Ngô Quang Trung

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Chay, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Chay, Năm A  Chúa Kitô Nước Hằng Sống   Các bài đọc Tin mừng năm A, sau các trình thuật về sự cám dỗ và hiển dung, vốn vẫn theo truyền thống vào hai Chúa nhật đầu tiên. Các Chúa nhật kế tiếp trích từ Tin mừng Gioan, trình bày ý nghĩa …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Chay, Năm A Hãy Vâng Nghe Lời Người Mục đích của các bài đọc Mùa Chay là giúp chúng ta chuẩn bị cử hành lễ Phục Sinh. Các bài đọc Cựu Ước tập trung vào lịch sử cứu độ như là tiền đề của tiến trình chuẩn bị ấy, và theo ý …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 1 Mùa Chay, Năm A  XIN TẠO CHO CON MỘT TẤM LÒNG TRONG TRẮNG Các bài đọc của Chúa nhật đầu tiên hôm nay xuất hiện như một dạo khúc mở đầu cho toàn bộ Mùa Chay. Nó giúp chúng ta bước vào một hành trình hoán cải gồm hai chiều kích: đó là …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 7 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 7 Thường Niên, Năm A SỐNG THÁNH THIỆN NHƯ THIÊN CHÚA BÀI ĐỌC 1: Lv 19,1-2, 17-18 Chương 19 sách Lêvi là một sưu tập tổng hợp các luật, mà một số được cho là xuất phát từ một hình thức nguyên thủy của Thập giới. Các câu 1-2 đóng vai trò giới thiệu …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 6 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 6 Thường Niên, Năm A SỰ KIỆN TOÀN LỀ LUẬT BÀI ĐỌC 1: Hc 15,15-20 Đây là tuyên bố rõ ràng nhất trong tất cả các sách Cựu ước về chủ đề ý chí tự do của con người. Đoạn văn này hầu như giống với lập trường của thuyết Pelagian chính thống (thuyết …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Thường Niên, Năm A MUỐI VÀ ÁNH SÁNG BÀI ĐỌC 1: Is 58,7-10 Những người lưu vong từ Babylon trở về mong muốn khôi phục nhanh chóng thủ đô Giêrusalem yêu dấu của họ, nhưng việc hoàn thành dự án đó đã chậm trễ một cách khó chịu. Mọi người tự hỏi tại …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thánh

Tìm Hiểu Lời Chúa Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thánh Theo Lịch Phụng vụ, lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh được cử hành ngày 2 tháng Hai, nghĩa là đúng 40 ngày tính từ ngày 25 tháng Chạp. Theo truyền thống từ xa xưa, lễ này đánh dấu sự kết thúc mùa Giáng Sinh và được …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Thường Niên, Năm A NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN GẦN  BÀI ĐỌC 1: Is 8,23-9,3  Bài đọc này có một câu quen thuộc chúng ta đã nghe trong lễ đêm Giáng Sinh: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng” (9,1). Bóng tối tăm này là gì? – …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Thường Niên, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Thường Niên, Năm A NGƯƠI LÀ TÔI TRUNG CỦA TA  BÀI ĐỌC 1: Is 49,3, 5-6 Các bài đọc Chúa nhật tuần này tiếp tục chủ đề về thân phận người tôi tớ của Chúa Giêsu, đã được cử hành trong biến cố Chúa chịu phép rửa. Chúng ta thấy rõ nội dung …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, Năm A

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, Năm A   BÀI ĐỌC 1: Is 42,1-5,6-7 Bài đọc 1 được trích từ bài đầu tiên trong bốn bài ca về Người Tôi Trung trong sách Isaia (Is 42, 1-7; 49, 1-7; 50, 4-11 và 52,13- 53,12). Nhiều người từng tin rằng những bài ca người Tôi Trung …

xem thêm