Học Kinh Thánh của Cha Giuse Ngô Quang Trung

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Ngày lễ hôm nay đánh dấu sự kết thúc mùa Phục Sinh, nhưng là biến cố khai sinh Giáo hội. Giống như phần kết của một bản giao hưởng hoành tráng, các bài đọc hôm nay tóm tắt lại những chủ đề đã xuất hiện trong suốt mùa Phục sinh: Kitô …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa CN Lễ Chúa Thăng Thiên C

Tìm Hiểu Lời Chúa CN Lễ Chúa Thăng Thiên C Lễ Thăng Thiên là một cột mốc thời gian quan trọng trong mùa Phục Sinh. Đó là khoảng thời gian giao mùa: một khoảnh khắc khi chúng ta đã rời khỏi một chặng đường trong cuộc hành trình nhưng vẫn chưa đạt đến chặng kế tiếp. Ngày lễ hôm nay …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Năm C Bài suy gẫm của chúng ta trong Chúa nhật này vừa đưa chúng ta trở lại các chủ đề của tuần trước vừa hướng sự chú ý của chúng ta đến biến cố thăng thiên của Chúa Giêsu đang ở phía trước. Chúng ta được mời gọi nhìn xem …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Năm C Các bài đọc hôm nay nói về sự mới mẻ: Giêrusalem mới, trời mới đất mới, và điều răn mới. Chúng ta cũng được mời gọi đổi mới đời sống, có nghĩa là thay đổi hoàn toàn cái nhìn và sắp xếp lại các ưu tiên của chúng ta …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Năm C Hôm nay là Chúa nhật Chúa Chiên Lành. Được gọi như thế bởi vì truyền thống phụng vụ mỗi Chúa nhật 4 Phục Sinh đều cho chúng ta đọc bài Tin Mừng của Gioan chương 10 nói về vị Mục Tử Nhân Lành. Chúa Phục Sinh đầy quyền năng …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 3 Phục Sinh, Năm C Tiếp tục chủ đề về những lần hiện ra của Chúa Phục Sinh đã bắt đầu vào tuần trước, hôm nay chúng ta tập trung vào những thức cách khác nhau mà chứng tá của cộng đoàn đức tin thể hiện trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh. Chúng …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 2 Phục Sinh, Năm C Tuần Bát nhật Phục Sinh là tám ngày, từ Chúa nhật Phục Sinh đến Chúa nhật thứ hai Phục Sinh, theo cách người ta vẫn tính. Hôm nay, Chúa Giêsu Phục Sinh lại hiện đến với các Tông đồ lần thứ hai tại Phòng Trên (Ga 20,26-29). Trong thời …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh Ý nghĩa của Lễ Phục Sinh: Phục Sinh là lễ quan trọng nhất, là lễ của mọi lễ, là Chúa nhật của các Chúa nhật trong cử hành của Hội Thánh vì mang nhiều ý nghĩa sâu xa: 1) Chúa Kitô Phục Sinh là nền tảng cho đức tin của chúng ta. …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá, Năm C Hội Thánh cử hành Chúa nhật thứ sáu Mùa Chay cũng là Chúa nhật Lễ Lá và Chúa nhật Thương Khó. Đây là thời gian cao điểm của cả năm Phụng vụ, chúng ta được mời gọi để tưởng niệm và sống lại những biến cố và thời khắc trọng …

xem thêm

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm C

Tìm Hiểu Lời Chúa Chúa Nhật 5 Mùa Chay, Năm C Mùa Chay đi vào kết thúc với một ghi nhận về sự ngạc nhiên. Trước tất cả những công trình lớn lao mà Thiên Chúa đã thực hiện, Ngài còn làm một điều gì đó vĩ đại hơn, một điều gì đó ngoài sức tưởng tượng của chúng ta: …

xem thêm