Học Kinh Thánh của Cha Giuse Ngô Quang Trung

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Matthêu Chương XVIII

CHƯƠNG XVIII Cùng học Lời Chúa · TM Matthêu | Ch. 18 Mở đầu, Chúa Giêsu, nhân trả lời một câu hỏi của các môn đệ, đã nói đến sự cần thiết phải có tâm hồn khiêm tốn của trẻ em; Người cũng cảnh báo về tính cách nghiêm trọng của việc làm cớ cho người ta và cho bản …

xem thêm

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Matthêu Chương XVII

CHƯƠNG XVII Cùng học Lời Chúa · TM Matthêu | Ch. 17 Những biến cố được ghi lại trong chương này bắt đầu với hình ảnh Chúa Giêsu hiển dung trên núi (1-13), mà sau này tông đồ Phêrô ghi lại trong thư của ngài (2 Pr 1,16-18). Tiếp theo Chúa Giêsu chữa một đứa trẻ bị bệnh kinh phong, …

xem thêm

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Matthêu Chương XVI

CHƯƠNG XVI Cùng học Lời Chúa · TM Matthêu | Ch. 16 Những người thuộc phái Pharisêu và Sađốc đòi Chúa Giêsu cho thấy một dấu lạ từ trời. Phơi bày thói giả hình của họ, Người nói về dấu lạ ông Giôna (x. Mt 12,38-40). Sau đó Chúa cảnh giác các môn đệ về men Pharisêu và Sađốc (1-12). …

xem thêm

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Matthêu Chương XV

CHƯƠNG XV Cùng học Lời Chúa · TM Matthêu | Ch. 15   Một số lãnh đạo tôn giáo từ Giêrusalem đến tranh luận với Chúa Giêsu về việc một số các môn đệ của Người không giữ những tập tục của tiền nhân. Nhân cơ hội này Chúa đưa ra những lời cảnh báo về việc chỉ giữ các …

xem thêm

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Chương XIV

CHƯƠNG XIV Cùng học Lời Chúa · TM Matthêu | Ch. 14 Những tin đồn về hoạt động của Chúa Giêsu đến tai vua Hêrôđê. Tiếp theo Mátthêu thuật lại biến cố ông Gioan Tẩy Giả bị vua Hêrôđê chém đầu. Khi Nghe tin ông Gioan Tẩy Giả chết, Chúa Giêsu lánh vào một nơi hoang vắng, nhưng có nhiều …

xem thêm

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Chương XIII

CHƯƠNG XIII Cùng học Lời Chúa · TM Matthêu | Ch. 13 Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy bằng dụ ngôn về Nước Trời. Có bảy dụ ngôn được ghi lại trong chương này: Mt 13,1-9,18-33, 36-52. Mục đích của Người dường như là để tách biệt những người thực sự tìm kiếm chân lí với những người nghe chỉ …

xem thêm

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Chương XII

CHƯƠNG XII Cùng học Lời Chúa · TM Matthêu | Ch. 12 Sự chống đối Chúa Giêsu và sứ vụ của Người gia tăng, dẫn đầu bởi những người Pharisêu. Họ phản đối Chúa Giêsu về cách hành xử của Người đối với ngày Sabát (1-14). Chúa Giêsu khiêm tốn rời khỏi nơi khó khăn và đi tìm một chỗ …

xem thêm

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Chương XI

CHƯƠNG XI Cùng học Lời Chúa · TM Matthêu | Ch. 11 Trong khi các tông đồ thực hiện chỉ thị của Chúa là rao giảng cho các con chiên lạc Israel thì Chúa Giêsu tiếp đón các môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả, là người đã xác nhận Chúa Giêsu như là “Đấng phải đến” (1-6). Chúa Giêsu …

xem thêm

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Chương X

CHƯƠNG X Cùng học Lời Chúa · TM Matthêu | Ch. 10 Theo lời mời gọi cầu nguyện cho có nhiều thợ gặt hơn (Mt 9,37-38), Chúa Giêsu chọn mười hai môn đệ và đặt làm tông đồ rồi ban cho các ông quyền năng để xua đuổi quỷ và chữa lành hết các bệnh hoạn tật nguyền (1-4). Sau …

xem thêm

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Chương IX

CHƯƠNG IX Cùng học Lời Chúa · TM Matthêu | Ch. 9 Quay trở lại Caphácnaum, a Chúa Giêsu tiếp tục sứ vụ tại Galilê bằng việc tha tội và chữa lành một người bại liệt (1-8). Mátthêu người thu thuế được gọi để trở thành môn đệ, ông đã mời Chúa Giêsu đến nhà của mình, nơi đó Chúa …

xem thêm