Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Matthêu Chương XVII

print

CHƯƠNG XVII

Những biến cố được ghi lại trong chương này bắt đầu với hình ảnh Chúa Giêsu hiển dung trên núi (1-13), mà sau này tông đồ Phêrô ghi lại trong thư của ngài (2 Pr 1,16-18). Tiếp theo Chúa Giêsu chữa một đứa trẻ bị bệnh kinh phong, điều mà các môn đệ của Người không làm được vì kém lòng tin và sự cầu nguyện (14-21). Trở lại Galilê Chúa tiên báo cuộc thương khó và phục sinh lần thứ hai (22-23). Cuối cung khi tới Caphácnaum Chúa thi hành việc nộp thuế cho đền thờ (24-27).

 

BỐ CỤC

 

Mt 17,1-13 Chúa Giêsu hiển dung.

Mt 17,14-21         Người chữa một đứa trẻ bị kinh phong,

Mt 17,22-23         tiên báo cuộc Thương Khó lần hai,

Mt 17,24-27         nộp thuế đền thờ.

 

CHỦ ĐIỂM

 

   *Ý nghĩa của việc hiển dung

   *Những lí do không thể thực hiện một phép lạ

 

NHỮNG CÂU HỎI TỔNG QUÁT

 

1) Những điểm chính trong chương này là gì?

   – Biến cố hiển dung của Chúa Giêsu: Mt 17,1-13

   – Chúa chữa lành một đứa trẻ bị quỷ ám: Mt 17,14-21

   – Một lần nữa Chúa báo trước cái chết và sự sống lại: Mt 17,22-23

   – Nộp thuế cho đền thờ: Mt 17,24-27

 

2) Chúa hiển dung khi nào trên núi? (1)

   – Sáu ngày sau khi Chúa nói có những người sẽ không phải chết trước khi Chúa đến (x. Mt 16,28; Mc 9,1-2; Lc 9,27-28).

 

3) Ai hiện ra khi Chúa Giêsu hiển dung? Họ đại diện cho điều gì? (3)

   – Ông Môsê và ông Êlia. Họ tiêu biểu cho Lề Luật và các Ngôn sứ.

 

4) Tiếng từ đám mây nói gì về Chúa Giêsu? Điều này có ý nghĩa gì? (5)

   – “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người”.

   – Điều này có nghĩa là Chúa Giêsu còn trổi vượt hơn cả Lề Luật và Ngôn sứ.

 

5) Khi nào các môn đệ được truyền lệnh nói những điều đã thấy? (9)

   – Cho tới khi Chúa Giêsu từ cõi chết trỗi dậy.

 

6) Chúa nói ai đã đến? Ai đã thực hiện lời ngôn sứ ấy? (10-13)

   – Ông Êlia (x. Ml 4,5); Ông Gioan Tẩy Giả.

 

7) Tại sao các môn đệ không thể trừ quỷ cho một đứa trẻ? (19-21)

   – Bởi vì họ kém lòng tin và không ăn chay cầu nguyện.

 

8) Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ điều gì lần thứ hai? (22-23)

   – Người bị phản bội, chịu chết và trỗi dậy từ cõi chết.

 

9) Chúa Giêsu có dạy các môn đệ nộp thuế không? Người nộp thuế cách nào? (24-27)

   – Có (x. Mt 22,15-22); Bảo ông Phêrô bắt cá và lấy một đồng từ miệng con cá.

 

          NHỮNG QUY CHIẾU GIÁO LÍ

          17,1-8 : Con Thiên Chúa, 444; sự hiển dung 554-56

          17,9-13 : Êlia mới, 718

          17, 24-27 : Chúa Giêsu và đền thờ, 586