Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Chương XIII

print

CHƯƠNG XIII

Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy bằng dụ ngôn về Nước Trời. Có bảy dụ ngôn được ghi lại trong chương này: Mt 13,1-9,18-33, 36-52. Mục đích của Người dường như là để tách biệt những người thực sự tìm kiếm chân lí với những người nghe chỉ vì hiếu kì, như Chúa đã giải thích một số dụ ngôn riêng cho các môn đệ, Mt 13,10-17, 34-35. Trong một hội đường tại Nazarét, Chúa đối diện với một cử tọa không sẵn sàng đón nhận (53-58).

BỐ CỤC

Mt 13,1-17    Dụ ngôn người gieo giống gieo hạt giống;

Mt 13,18-23  trình bày dụ ngôn.

Mt 13,24-30  Dụ ngôn cỏ lùng;

Mt 13,31-32  Dụ ngôn hạt cải;

Mt 13,33-35  Dụ ngôn men trong bột;

Mt 13,36-43  giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng.

Mt 13,44        Dụ ngôn kho báu;

Mt 13,45-46  về viên ngọc đẹp;

Mt 13,47-52  Dụ ngôn chiếc lưới.

Mt 13,53-58  Chúa Giêsu bị người dồng hương khinh rẻ.

CHỦ ĐIỂM

 *Mục đích của các dụ ngôn

 *Các dụ ngôn mặc khải mầu nhiệm Nước Trời 

NHỮNG CÂU HỎI TỔNG QUÁT

1) Những điểm chính của chương này là gì?

   – Đó là bảy dụ ngôn liên quan đến mầu nhiệm Nước Trời: Mt 13,1-9,18-33, 36-52

   – Mục đích của các dụ ngôn: Mt 13,10-17,34-35

   – Chúa Giêsu bị khinh rẻ tại Nazaret: Mt 13,53-58

2) Hãy kể lại bảy dụ ngôn trong chương này (3, 24, 31, 33, 44, 45, 47)

   – Dụ ngôn người gieo giống

   – Dụ ngôn cỏ lùng

   – Dụ ngôn hạt cải

   – Dụ ngôn men trong bột

   – Dụ ngôn kho báu

   – Dụ ngôn viên ngọc quý 

   – Dụ ngôn chiếc lưới

3) Đâu là mục đích kép khi Chúa giảng bằng dụ ngôn? (10-17, 34-35, 51-52)

   – Để giữ kín mầu nhiệm Nước Trời cho những người không thực sự tìm kiếm.

   – Để mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những tâm hồn sẵn sàng đón nhận.

4) Dụ ngôn người gieo giống minh họa điều gì? (3-9,18-23)

   – Về những loại người lắng nghe và đáp trả khác nhau đối với Lời Chúa.

5) Dụ ngôn cỏ lùng nói về điều gì? (24-30, 36-43)

   – Về những cố gắng của ma quỷ tìm cách ngăn cản công trình của Thiên Chúa.

6) Dụ ngôn hạt cải và men bột minh họa điều gì? (31-34)

   – Về sự lớn mạnh và lan rộng của Nước Trời.

7) Hai dụ ngôn kho báu và ngọc quý nói về điều gì? (44-46)

   – Về giá trị lớn lao của Nước Trời, được tìm thấy ngẫu nhiên, hoặc với sự tìm kiếm cẩn thận.

8) Dụ ngôn chiếc lưới nói đến điều gì? (47-52)

   – Tổng kết cá nhân trong việc đón nhận lời mời gọi của Nước Trời.

9) Tại sao Chúa Giêsu bị khinh rẻ tại hội đường Nazarét? (53-58)

   – Người đồng hương bị mù quáng vì sự “quen quá hóa nhàm” đối với Chúa và gia đình của Người.

      

           NHỮNG QUY CHIẾU GIÁO LÍ

   13,1-23 : Sự tiến triển thiêng liêng, 1724; các dụ ngôn, 546; những mầu nhiệm Nước trời, 787; những bận tâm về thế gian, 29

           13,24-43 : Giáo hội thánh thiện, 827; hỏa ngục, 1034; Chúa Kitô và các thiên thần, 333

           13,44-53 : Các dụ ngôn, 546; hỏa ngục, 1034; các bí tích, 1117

           13,54-58 : Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, 495; Đức Maria trọn đời đồng trinh, 500