Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Chương X

print

CHƯƠNG X

Theo lời mời gọi cầu nguyện cho có nhiều thợ gặt hơn (Mt 9,37-38), Chúa Giêsu chọn mười hai môn đệ và đặt làm tông đồ rồi ban cho các ông quyền năng để xua đuổi quỷ và chữa lành hết các bệnh hoạn tật nguyền (1-4). Sau đó, Người sai các ông đi rao giảng và chữa lành khắp các thành của Israel, cùng với những chỉ thị hướng dẫn những điều cần thiết (5-42).

BỐ CỤC

Mt 10,1-4   Chúa sai mười hai tông đồ và ban quyền làm những phép lạ;

Mt 10,5-15 dặn dò và đưa ra những hướng dẫn;

Mt 10,16-39         khích lệ các ông trước viễn tượng bị bách hại;

Mt 10,40-42         hứa ban phần thưởng cho những ai tiếp đón các tông đồ.

CHỦ ĐIỂM

          *Mười hai người được tuyển chọn làm tông đồ của Chúa Giêsu

          *Những nguyên tắc Chúa dùng trong việc rao giảng Tin Mừng

NHỮNG CÂU HỎI TỔNG QUÁT

1) Đâu là những điểm chính trong chương này?

   – Chọn gọi mười hai tông đồ: Mt 10,1-4

   – Chỉ thị cho sứ vụ của mười hai tông đồ: Mt 10,5-42

2) Hãy kể tên của mười hai tông đồ (2-4)

   – Phêrô và Anrê; Giacôbê và Gioan, Philípphê, Batôlômêô, Tôma và Mátthêu, Giacôbê con ông Anphê, Tađêô; Simôn thuộc nhóm Quá Khích, và Giuđa Ítcariốt.

3) Phạm vi sứ vụ của các tông đồ là gì? Và sứ điệp? (5-7)

   – Chỉ đến với chiên lạc nhà Israel. “Nước Trời đã đến gần”.

4) Những phép lạ nào các tông đồ phải thực hiện khi rao giảng? Với khoản thù lao nào? (8)

   – Chữa lành người đau yếu, cho kẻ chết sống lại, chữa lành người bệnh phong, khử trừ ma quỷ.

   – Không có thù lao khi phục vụ. “Đã được cho không thì cũng phải cho không”.

5) Các tông đồ được trợ giúp như thế nào? (9-11)

   – Do những người sẵn lòng đón tiếp các ông vào nhà của họ.

6) Các tông đồ sẽ làm gì khi không được một nhà hay một thành tiếp đón? (14-15)

   – Đi ra khỏi và giũ bụi chân lại.

7) Chúa Giêsu báo trước các tông đồ phải chịu những điều gì? (16-26)

   – Bách hại.

8) Các tông đồ đáng phải sợ điều gì hơn? (28,33)

   – Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Và bị Chúa chối bỏ.

9) Chúa Giêsu biết giáo huấn của Người có thể gây ra điều gì? (34-36)

   – Gây chia rẽ những người trong gia đình.

10) Những phúc lành nào được dành cho người người đón tiếp các tông đồ? (41-42)

   – Bằng phần thưởng mà chính họ đã phục vụ.

NHỮNG QUY CHIẾU GIÁO LÍ

10,8b-10,15 : Hội Thánh, 764; sự mại thánh, 2122

10, 16-33 : Đức cậy, 1821; linh hồn, 363; hỏa ngục, 1034

10,34-42 : Xức dầu bệnh nhân, 1506; sứ vụ của các tông đồ, 858