Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Chương XII

print

CHƯƠNG XII

Sự chống đối Chúa Giêsu và sứ vụ của Người gia tăng, dẫn đầu bởi những người Pharisêu. Họ phản đối Chúa Giêsu về cách hành xử của Người đối với ngày Sabát (1-14). Chúa Giêsu khiêm tốn rời khỏi nơi khó khăn và đi tìm một chỗ vắng vẻ, hoàn thành một lời tiên tri của Isaia về người Tôi Trung của Thiên Chúa (15-21). Tuy nhiên những người Pharisêu vẫn tìm cách cáo buộc Chúa và báng bổ Thần Khí của Thiên Chúa, và họ còn yêu cầu Người thực hiện một dấu lạ (22-45). Sau cùng, khi gia đình ruột thịt của Chúa muốn gặp Người, Chúa Giêsu đã xác định các môn đệ là gia đình đích thực của Người (46-50).

BỐ CỤC

Mt 12,1-2   Chúa Giêsu đối ứng với sự mù quáng của những người Pharisêu về ngày Sábat,

Mt 12,3-8   bằng Sách Thánh,

Mt 12,9-12 bằng lí lẽ,

Mt 12,13-21         và bằng một phép lạ.

Mt 12,22-23         Chúa chữa một người bị quỷ ám vừa mù lại vừa câm;

Mt 12,24-35         và phản bác cáo buộc việc trừ quỷ dựa vào thế Bêendêbun. Người nói tội xúc phạm đến    Thần Khí Thiên Chúa thì không được tha thứ.

Mt 12,36-37         Người ta sẽ phải trả lẽ về những lời nói của mình.

Mt 12,38-45         Chúa quở trách những kẻ cứng lòng, đòi Chúa thực hiện một dấu lạ,

Mt 12,46-50         Người cho biết ai là anh em, chị em và mẹ của Chúa.

CHỦ ĐIỂM

          *Chúa Giêsu và ngày Sabát

          *Tội phạm đến Chúa Thánh Thần

          *Gia đình đích thực của Thiên Chúa

NHỮNG CÂU HỎI TỔNG QUÁT

1) Những điểm chính của chương này là gì?

   – Tranh luận về ngày Sabát: Mt 12,1-14

   – Sự hiền lành khiêm tốn của người Tôi Trung: Mt 12,15-21

   – Sự chống đối và báng bổ của những người Pharisêu: Mt 12,22-45

   – Gia đình đích thực của Chúa Giêsu: Mt 12,46-50

2) Các môn đệ của Chúa Giêsu làm điều gì khiến người Pharisêu tức giận? (1-2)

   – Bứt bông lúa ăn vào ngày Sabát.

3) Chúa làm điều gì khiến người Pharisêu tức giận? (9-14)

   – Chữa bệnh vào ngày Sabát.

4) Chúa Giêsu đã hoàn tất lời ngôn sứ nào khi cấm dân chúng không được tiết lộ Người là ai? (17-21)

   – Rằng Người không cãi vã, hoặc không la to. (Is 42,1-4)

5) Những người Pharisêu giải thích quyền năng trừ quỷ của Chúa thế nào? (24)

   – Người dựa thế Bêendêbun, chúa tể các quỷ.

6) Tội phạm đến Thánh Thần là gì? (31-32)

   – Gán cho quyền năng Chúa trừ quỷ bằng cách quy kết Người bị thần ô uế ám (x. Mc 3,30)

7) Người ta phải trả lẽ về điều gì trong Ngày phán xét? (36-37)

   – Về những lời nói vô ích.

8) Chúa Giêsu nói sẽ cho người Pharisêu thấy dấu lạ nào? (38-40)

   – Con Người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm.

9) Chúa Giêsu xác định ai là gia đình thật của Người? (49-50)

  – Các môn đệ, nghĩa là những ai làm theo ý Cha trên trời.

          NHỮNG QUY CHIẾU GIÁO LÍ

          12,1-14 : Ngày Sabát, 2168-95; Chúa Giêsu và lề luật, 581-82; Chúa Giêsu và đền thờ, 586; thần tính của Chúa Giêsu, 586, 590

          12,15-21 : Người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa, 601

          12, 22-37 : Đấng Messia và Thần Khí, 713; Con vua Đavít, 439; Chúa Giêsu và Israel, 574; trừ tà, 550; thần tính của Chúa Giêsu, 590

          12,38-50 : cái chết của Chúa Giêsu, 627; đi xuống âm phủ, 635; phục sinh, 994; thần tính, 590; sự phán xét, 678; Hội Thánh, 764