Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Chương XIV

print

CHƯƠNG XIV

Những tin đồn về hoạt động của Chúa Giêsu đến tai vua Hêrôđê. Tiếp theo Mátthêu thuật lại biến cố ông Gioan Tẩy Giả bị vua Hêrôđê chém đầu. Khi Nghe tin ông Gioan Tẩy Giả chết, Chúa Giêsu lánh vào một nơi hoang vắng, nhưng có nhiều đám đông đi theo, nên Người đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều bằng năm chiếc bánh và hai con cá, để nuôi sống hơn năm nghìn người (13-21). Sau khi ra lệnh cho các môn đệ xuống thuyền đi sang bờ bên kia trước và giải tán đám đông, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện một mình. Sau đó, Chúa đến với các môn đệ đang ở trên thuyền bằng cách đi trên mặt nước (22-33). Tại Ghennêsarét, Chúa chữa lành tất cả những ai đến với Người, chỉ bằng cách cho họ chạm vào tua áo của Người (34-36).

BỐ CỤC

Mt 14,1-2       Hêrôđê nhận định về Chúa Giêsu.

Mt 14,3-12    Câu chuyện ông Gioan Tẩy Giả bị chém đầu.

Mt 14,13-14  Chúa Giêsu đi đến một nơi hoang vắng,

Mt 14,15-21  Chúa làm phép lạ nuôi hơn năm nghìn người bằng năm chiếc bánh và hai con cá.

Mt 14,22-33  Người đi trên mặt nước để đến với các môn đệ;

Mt 14,34-36  sau khi đến Ghennêsarét Chúa chữa lành nhiều bệnh nhân đến với Người.

CHỦ ĐIỂM

   *Hôn nhân bất hợp pháp của Hêrôđê dẫn đến cái chết của Gioan Tẩy Giả

   *Hai phép lạ tỏ rõ uy quyền của Chúa trên thiên nhiên

   *Mối quan hệ đảo ngược giữa sự sợ hãi và đức tin

NHỮNG CÂU HỎI TỔNG QUÁT

1) Những điểm chính của chương này là gì?

   – Cái chết của ông Gioan Tẩy Giả: Mt 14,1-12

   – Chúa Giêsu nuôi sống năm nghìn người: Mt 14,13-21

   – Chúa Giêsu đi trên mặt nước: Mt 14,22-33

   – Chúa Giêsu chữa lành nhiều người tại Ghennêsarét: Mt 14,34-36

2) Hêrôđê nghĩ Chúa Giêsu là ai khi nghe tin về Người? (1-2)

   – Gioan Tẩy Giả trỗi dậy từ cõi chết.

3) Điều gì khiến vua Hêrôđê bắt ông Gioan Tẩy Giả? (3-4)

   – Vì Gioan Tẩy Giả đã phản đối hôn nhân bất hợp pháp giữa ông và bà Hêrôđia (x. Mc 6,17-18).

4) Hêrôđê bị lừa gạt phải chém đầu Gion Tẩy Giả như thế nào? (6-10)

   – Bằng điệu vũ của con gái bà Hêrôđia, bằng lời hứa ngu xuẩn, bằng sự xúi giục của Hêrôđia.

5) Khi nghe biết Gioan Tẩy Giả đã chết, Chúa làm gì? Điều gì đã xảy ra? (13)

   – Người lánh vào một nơi hoang vắng; có đông đảo dân chúng tìm theo Người.

6) Điều gì khiến Chúa Giêsu chữa lành người đau ốm và nuôi sống người đói? (14-15)

   – Vì Chúa chạnh lòng thương họ.

7) Chúa nuôi sống bao nhiêu người, bằng lương thực nào?  (16-21)

   – Năm nghìn người, không kể phụ nữ và trẻ em; bằng năm chiếc bánh và hai con cá.

8) Khi Chúa Giêsu đi trên mặt biển thì tại sao ông Phêrô lại bị chìm? (25-31)

   – Vì sợ, bị Chúa cho là kém đức tin.

9) Những người đau ốm ở Ghennêsarét được chữa trị cách nào? (34-36)

   – Bằng cách chạm vào tua áo của Chúa Giêsu.

               NHỮNG QUY CHIẾU GIÁO LÍ

14,1-12 : Ông Gioan, vị tiền hô của Đấng Cứu Thế, 523-24

14,13-21 : Sự tiên báo về bí tích Thánh Thể, 1335

14,22-36 : Đức tin và sự nghi ngờ, 2088, Đức Giêsu là Chúa, 448; Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, 444