Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Matthêu Chương XIX

print

CHƯƠNG XIX

Trả lời cho một câu hỏi nhóm Pharisêu đưa ra để thử Người, Chúa nói về những vấn đề hôn nhân, li dị và đời sống khiết tịnh (1-12). Chúa chúc lành cho các trẻ nhỏ được đưa đến với Người (13-15). Khi một người thanh niên có nhiều của cải đến hỏi Chúa về những điều kiện để được sự sống đời đời (16-22) Chúa lợi dụng cơ hội này để dạy các môn đệ về vấn đề của cải liên quan đến Nước Trời (23-30).

 

BỐ CỤC

Mt 19,1-2       Chúa Giêsu chữa nhiều người bệnh tại miền Giuđê;

Mt 19,3-9       trả lời cho người Pharisêu về việc li dị;

Mt 19,10-12  Chúa cho thấy hôn nhân là cần thiết;

Mt 19,13-15  Chúa đón nhận các trẻ em;

Mt 19,16-19  Chúa cho người thanh niên biết cách để hưởng sự sống đời đời;

Mt 19,20-22  và cách để trở nên hoàn thiện;

Mt 19,23-26  Chúa nói với các môn đệ những người giàu có khó vào Nước Trời;

Mt 19,27-30  và hứa ban phần thưởng cho những ai sẵn sàng từ bỏ để theo Chúa.

 

CHỦ ĐIỂM

   *Giáo huấn của Chúa liên quan đến hôn nhân, li dị và sống khiết tịnh

   *Vấn đề của cải vật chất, và phần thưởng liên quan đến Nước Trời 

 

NHỮNG CÂU HỎI TỔNG QUÁT

1) Đâu là những điểm chính trong chương này?

   – Hôn nhân, li dị, và sống khiết tịnh vì Nước Trời: Mt 19,1-12

   – Chúa chúc lành cho các trẻ nhỏ: Mt 19,13-15

   – Người thanh niên có nhiều của cải: Mt 19,16-22

   – Của cải vật chất và Nước trời: Mt 19,23-30

 

2) Ai phối hợp một người nam và một người nữ trong hôn nhân? (6)

   – Thiên Chúa, (chứ không phải một người nào).

 

3) Có một tình trạng nào đó có thể được đón nhận vào Nước Trời không? (12)

   – Tự ý không kết hôn vì Nước Trời.

 

4) Chúa Giêsu nói gì về các trẻ nhỏ? (14)

   – “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng”.

 

5) Chúa Giêsu khuyên người thanh niên có nhiều của cải điều gì? (17,21)

   – Để được hưởng sự sống đời đời, hãy giữ các điều răn.

   – Để nên hoàn thiện, hãy bán tài sản và cho người nghèo, rồi đi theo Chúa.

 

6) Chúa Giêsu nói gì về người giàu và về Nước Trời? (23-24)

   – Người giàu khó vào Nước Trời.

   – Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Trời.

 

7) Chúa hứa điều gì với các tông đồ, là những người đã từ bỏ mọi sự để theo Chúa? (27-28)

   – Được ngồi trên tòa để xét xử mười hai chi tộc Israel trong thời tái sinh.

 

8) Chúa hứa điều gì cho những ai từ bỏ mọi sự để theo Người? (29-30)

   – Được thưởng gấp bội ở đời này và được sự sống vĩnh cửu ở đời sau (x. Mc 10,29-30).

—-

               NHỮNG QUY CHIẾU GIÁO LÍ

   19,1-12 : Hôn nhân và đời sống hôn nhân, 1601-17, 1638-54, 2360-400; sự trinh khiết, 1618-20

   19,13-15 : Trở nên một trẻ nhỏ, 526; con cái là quà tặng của Thiên Chúa, 2373-79

   19,16-22 : Mười điều răn, 2052-53; lời mời gọi sống nghèo khó, 2544-47; lời khuyên Phúc âm về sự nghèo khó, 2103

   19,23-30 : Sự từ bỏ của cải, 2556; ơn sủng, ơn cứu độ, và công trạng 1998, 2007-10; nhóm Mười Hai và Nước Trời, 765