Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Matthêu Chương XV

print

CHƯƠNG XV

 

Một số lãnh đạo tôn giáo từ Giêrusalem đến tranh luận với Chúa Giêsu về việc một số các môn đệ của Người không giữ những tập tục của tiền nhân. Nhân cơ hội này Chúa đưa ra những lời cảnh báo về việc chỉ giữ các truyền thống, điều này có thể làm cho người ta thật sự bị lệch lạc và thiếu sót về luân lí (1-20). Chúa đi về miền Tia và Siđôn một thời gian ngắn, ở đó Người chữa lành người con gái của một phụ nữ Canaan (21-28). Rời Tia và Siđôn, Chúa đến một miền núi ở ven biển hồ Galilê, tại đây Chúa chữa lành các bệnh nhân mắc nhiều chứng bệnh khác nhau, và Người làm phép lạ hóa bánh ra nhiều bằng bảy chiếc bánh và ít cá nhỏ để nuôi sống hơn bốn nghìn người, rồi Chúa xuống thuyền sang miền Magađan (nằm ở phía tây hồ Galilê) (29-39).

BỐ CỤC

Mt 15,1-9   Chúa trách cứ Pharisêu và kinh sư vi phạm luật Chúa để bảo về truyền thống;

Mt 15,10-20         Chúa cho thấy những gì từ ngoài đi vào miệng không làm cho người ta ra ô uế

Mt 15,21-28         Chữa đứa con gái người phụ nữ Canaan,

Mt 15,29-31         chữa thêm nhiều bệnh nhân;

Mt 15,32-39         với bảy chiếc bánh và ít cá Chúa làm phép lạ hóa bánh nuôi bốn nghìn người.

CHỦ ĐIỂM

   *Sự nguy hiểm khi dựa vào truyền thống và lòng tôn kính hời hợt

   *Nguyên do đích thực của sự ô uế nội tâm

NHỮNG CÂU HỎI TỔNG QUÁT

1) Những điểm chính của chương này là gì?

   – Tranh luận về truyền thống và sự ô uế luân lí: Mt 15,1-20

   – Chúa Giêsu chữa lành người con gái của một phụ nữ Canaan: Mt 15,21-28

   – Chúa Giêsu chữa lành nhiều bệnh nhân và nuôi sống bốn nghìn người: Mt 15,29-39

2) Các môn đệ của Chúa Giêsu đã vi phạm truyền thống nào? (1-2)

   – Không rửa tay trước khi dùng bữa.

3) Theo Chúa Giêsu những truyền thống nào của tiền nhân làm cho người ta bị lệch lạc? (3-9)

   – Khi người ta giữ truyền thống của người phàm thay vì tuân giữ giới răn Thiên Chúa.

   – Khi người ta truyền dạy giáo huấn của con người.

4) Khi nào sự thờ phượng trở nên vô ích? (9)

   – Khi sự thờ phượng ấy dựa trên giáo huấn của loài người chứ không dựa trên giới răn của Thiên Chúa.

5) Cái gì làm cho người ta ra ô uế luân lí? (11,16-20)

   – Những gì xuất phát từ chính cõi lòng: những ý định gian tà, những hành động xấu xa…

6) Những cây nào (giáo lí, tôn giáo…) mà Chúa không trồng thì sẽ ra sao? (13)

   – Sẽ bị nhổ đi.

7) Chúa diễn tả những kinh sư và người Pharisêu từ Giêrusalem như thế nào? (14)

   – Người mù dắt người mù.

8) Điều gì khiến Chúa Giêsu thuận theo lời cầu xin của người phụ nữ Canaan? (28)

   – Lòng tin mạnh mẽ của bà.

9) Chúa Giêsu nuôi sống bốn nghìn người bằng chất liệu gì? (34-38)

   – Bảy cái bánh và một ít cá nhỏ.

          NHỮNG QUY CHIẾU GIÁO LÍ

          15,1-20 : Sự nhiệt thành của người Pharisêu, 579; căn nguyên của tội, 1853; tâm hồn thanh sạch, 2517

          15,21-31 : Đức Giêsu là Chúa, 448-50; cầu nguyện với đức tin, 2610

          15,32-39 : Hình ảnh tiên báo bí tích Thánh Thể, 1335