Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Chương VII

print

CHƯƠNG VII

Đức Giêsu tiếp tục Bài giảng trên núi bằng cách trình bày thêm về sự công chính của Nước Trời trong  mối tương quan giữa con người với con người. Một số chủ đề được nói tới: lời cảnh báo đừng xét đoán (1-6), tầm quan trọng của sự kiên trì (7-11), và giữ “nguyên tắc vàng” (12). Người kết thúc bằng những lời khuyến giục đi vào Nước Trời bằng con đường hẹp và khó khăn (13-14), cảnh giác trước các tiên tri giả (15-20), làm theo ý Cha trên trời (21-23), xây ngôi nhà cuộc đời trên nền tảng Lời Lời Chúa (24-29).

BỐ CỤC

Mt 7,1-27       Đức Giêsu tiếp tục Bài giảng trên núi, Người nhắc nhở không được phán xét hồ đồ…

Mt 7,28-29    Đức Giêsu kết thúc bài giảng, dân chúng sửng sốt

CHỦ ĐIỂM

  * Việc xét đoán bị Chúa Giêsu lên án

  * “Khuôn vàng thước ngọc” của Đức Giêsu khác với của các tôn giáo khác như thế nào

  * Tầm quan trọng của việc thực hiện ý chí Cha để được cứu độ

NHỮNG CÂU HỎI TỔNG QUÁT

1) Những điểm chính của chương này là gì?

   – Sự công chính trong mối quan hệ giữa người với người: Mt 7,1-12

   – Mời gọi đi vào Nước Trời: Mt 7,15-29

2) Chúa Giêsu nhắc nhở chống lại việc xét đoán kiểu nào? (1-6)

   – Không phải tất cả việc xét đoán, nhưng Chúa lên án đạo đức giả, sự phán xét cay nghiệt (x. Ga 7,24)

3) Chúa Giêsu minh họa sự cần thiết phải kiên trì như thế nào? (7-11)

   – Bằng cách nói cụ thể: phải “cứ xin”, “cứ tìm kiếm”, “cứ gõ cửa”.

4) “Khuôn vàng thước ngọc” của Chúa Giêsu khác biệt với của các tôn giáo khác như thế nào? (12)

   – Có lẽ hầu hết đều phát biểu mặt tiêu cực (đừng làm, đừng nói…vd: “Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân” (Khổng Tử).

5) Hãy trình bày hai mặt tương phản Chúa Giêsu đưa ra (13-14)

   – Con đường sự sống: cửa hẹp và lối đi khó khăn.

   – Con đường đi vào diệt vong: cửa rộng và đường thênh thang nhiều người đi qua.

6) Các tiên tri giả xuất hiện như thế nào? Làm sao chúng ta có thể xác định họ? (15-20)

   – Là sói nhưng đội lốt chiên; Cứ xem họ sinh hoa quả nào.

7) Ai sẽ không được vào Nước Trời? Ai được vào? (21-23)

   – Nhiều người tin vào Chúa, làm nhiều điều tuyệt vời cho Ngài, nhưng không làm theo ý Chúa.

   – Những người làm theo ý của Cha trên trời.

8) Sự khác biệt chủ yếu giữa người khôn và kẻ ngu ngốc là gì?  (24-27)

   – Người khôn ngoan làm theo những gì Chúa dạy; còn kẻ ngu thì không.

9) Tại sao người ta sửng sốt về giáo huấn của Chúa Giêsu? (28-29)

   – Bởi vì Người giảng dạy như một người có thẩm quyền.

              

               NHỮNG QUY CHIẾU GIÁO LÍ

               7,1-6 : Phán đoán sai lầm, 1790-94; sự phạm thánh, 2120

               7,7-12 : Đức tin trong cầu nguyện, 2609-11; luật vàng, 1789, 1970

               7,13-20 : Hỏa ngục và sự hoán cải, 1036; hai con đường, 1696, 1970; hoa trái của ân sủng, 2005

               7,21-29 : Đức Kitô là Chúa, 446-51; Đức Kitô Thẩm Phán, 678-79