Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Chương IX

print

CHƯƠNG IX

Quay trở lại Caphácnaum, a Chúa Giêsu tiếp tục sứ vụ tại Galilê bằng việc tha tội và chữa lành một người bại liệt (1-8). Mátthêu người thu thuế được gọi để trở thành môn đệ, ông đã mời Chúa Giêsu đến nhà của mình, nơi đó Chúa bị những người Pharisêu và môn đồ của Gioan tra hỏi (9-17). Một thủ lãnh đến xin Chúa chữa cho người con gái của ông đã chết, và Chúa cũng đã chữa lành cho một người phụ nữ bị băng huyết mười hai năm (18-26). Sau đó, Chúa Giêsu chữa lành hai người mù và một người đàn ông vừa câm vừa bị quỷ ám (27-34). Cuối cùng, trình thuật cho thấy Chúa cảm thương dân chúng lầm than và Người đã giảng dạy và chữa lành mọi kẻ đến với Người (35-38).

BỐ CỤC

Mt 9,1-8         Chúa chữa một người bại liệt và tha tội;

Mt 9,9             gọi Mátthêu tại bàn thu thuế;

Mt 9,10          Chúa ăn với người thu thuế và tội lỗi;

Mt 9,14-19    bênh vực các môn đệ về việc không ăn chay;

Mt 9,20-22    chữa người phụ nữ bị băng huyết;

Mt 9,23-26    cứu sống con gái vị thủ lãnh;

Mt 9,27-31    chữa hai người mù;

Mt 9,32-35    chữa người câm bị quỷ ám;

Mt 9,36-38    cảm thương dân chúng lầm than.

CHỦ ĐIỂM

             *Quyền năng tha tội của Chúa Giêsu

            *Chúa sẵn lòng đón nhận người tội lỗi

            *Cảm thương trước những đau khổ của con người

NHỮNG CÂU HỎI TỔNG QUÁT

 1) Những điểm chính của chương này là gì?  

– Đó là năm phép lạ tại Caphacnaum miền Galilê: Mt 9,1-8,18-34   – Gọi Mattheu và những tranh luận tại nhà ông: Mt 9,9-17   – Rao giảng và chữa lành vi hành qua các thành thị và làng mạc: Mt 9,35-38 

2) Hãy liệt kê năm phép lạ được ghi lại trong chương này (1-8,18-34)  

– Chúa tha tội và chữa lành một người bại liệt   – Chữa khỏi một người phục nữ bị bệnh băng huyết   – Cứu sống đứa con gái của vị thủ lãnh   – Chữa lành hai người mù   – Chữa người câm bị quỷ ám 

3) Chúa thể hiện quyền năng tha tội như thế nào? (6)  

– Bằng cách chữa lành một người bại liệt. 

4) Ai đã được gọi làm môn đệ và đãi một bữa tiệc tại nhà ông? (9-10)  

– Đó là Mátthêu, cũng gọi là Lêvi, tác giả sách Tin Mừng này. (x. Lc 5,27-29) 

5) Hai nhóm nào tranh luận với Chúa Giêsu, và về hai vấn đề gì? (11-17)  

– Nhóm Pharisêu liên quan đến việc ăn uống với người tội lỗi.   – Các môn đệ của ông Gioan, liên quan đến việc ăn chay.

 6) Người Pharisêu giải thích việc Chúa trừ quỷ như thế nào? (34)  

– “Chúa dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ”. 

7) Điều gì khiến Chúa cảm động để mời gọi cầu xin cho có thêm thợ gặt? (36-38)  

– Chúa cảm thương dân chúng lầm than vất vưởng như bầy chiên không có mục tử. 

 

            NHỮNG QUY CHIẾU GIÁO LÍ

            9,1-17 : Người nghèo, 2444; hi lễ tinh thần, 2100; lòng thương xót đối với người tội lỗi, 589

            9,18-34 : Con vua Đavít, 439; cầu nguyện với Chúa Giêsu, 2616

            9,35-10,42a : Cầu nguyện với Chúa Giêsu, 2611; xức dầu bệnh nhân, 1509; sự mại thánh, 2121