Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu Chương IV

print

Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu

CHƯƠNG IV

Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ. Trong hoang địa Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày và đã chiến thắng các cám dỗ của ma quỷ (1-11). Trở về Galilê và di chuyển từ Nazaret đến Caphácnaum, Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ tại Galilê, rao giảng cùng một sứ điệp như Gioan Tẩy Giả về Nước Trời. Sau khi chọn bốn môn đệ, Đức Giêsu đã đi khắp miền Galilê giảng dạy trong các hội đường và chữa lành tất cả các loại bệnh tật. Rất nhiều người từ các vùng lân cận Galilê và cả những nơi xa xôi bắt đầu theo Người (12-25).

BỐ CỤC

Mt 4,1-11    Chúa ăn chay bốn mươi đêm ngày, bị ma quỷ cám dỗ và được các thiên thần phục vụ.

Mt 4,12-16 Đến ở Caphácnaum;

Mt 4,17                bắt đầu rao giảng;

Mt 4,18-2   gọi Phêrô và Anrê,

Mt 4,21-22 gọi Giacôbê và Gioan;

Mt 4,23-25 Giảng dạy và chữa lành tất cả bệnh nhân.

CHỦ ĐIỂM

   * Làm thế nào Chúa Giêsu vượt thắng các cám dỗ của ma quỷ

   * Khởi đầu sứ vụ tại Galilê, sứ điệp và phương pháp giảng dạy của Người

   * Gọi Phêrô, Anrê, Giacôbê, và Gioan làm môn đệ

NHỮNG CÂU HỎI TỔNG QUÁT

1) Những điểm chính của chương này là gì?

   – Những cơn cám dỗ của Đức Giêsu: Mt 4,1-11

   – Sự khởi đầu sứ vụ của Đức Giêsu tại Galilê: Mt 4,12-25

2) Satan đã thách thức Chúa Giêsu qua ba cám dỗ nào? (3,6,9)

   – “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi”.

   – “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi”.

   – “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ này, nếu ông sấp mình bái lạy tôi”.

3) Chúa Giêsu đã phản ứng thế nào trước mỗi cám dỗ? (4,7,10)

   – Chúa dùng Lời Chúa (“Đã có lời chép rằng…”)

4) Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ công khai của Người ở đâu? Chúa hoàn tất lời ngôn sứ nào? (12-16)

   – Miền Galilê; Lời ngôn sứ Isaia (Is 9,1-2)

5) Lời rao giảng đầu tiên của Đức Giêsu là gì? (17)

   – “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”.

6) Bốn ngư dân được Đức Giêsu gọi đầu tiên là ai? (18-22)

   – Phêrô, Anrê, Giacôbê, và Gioan.

7) Đức Giêsu đã thực hiện sứ vụ của Người tại Galilê như thế nào? (23-24)

   – Giảng dạy trong các hội đường

   – Chữa lành tất cả các loại bệnh tật, kể cả trừ quỷ

8) Người ta đến từ đâu đến để đi theo Đức Giêsu? (25)

   –  Từ Galilê, vùng Thập Tỉnh, thành Giêrusalem, miền Giuđê, ngoại vi sông Giorđan.

          NHỮNG QUY CHIẾU GIÁO LÍ

          4,1-11 : Những cơn cám dỗ của Chúa Giêsu, 538-40; Chúa Giêsu và các thiên thần, 333; sự quyến rũ của ma quỷ, 394-95

          4,12-17 : Vinh phúc Kitô giáo, 1720; sự công chính hóa, 1989

          4,18-25 : Thừa tác vụ trong Hội Thánh, 878; Chúa Kitô vị y sĩ, 1503