Học Hỏi Tin Mừng Theo Thánh Matthêu Chương XX

print

 

CHƯƠNG XX

Tiếp tục trả lời câu hỏi của ông Phêrô: “Chúng con sẽ được gì” (Mt 19,27), Chúa Giêsu thuật một dụ ngôn về thợ làm vườn nho (1-16). Chúa lại báo trước cuộc Thương Khó lần thứ ba khi hướng về Giêrusalem (17-19). Khi bà mẹ của hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan xin Chúa Giêsu cho hai con mình ngồi những vị trí quan trọng trong Nước Trời, Chúa nói Người không có quyền cho. Qua câu chuyện này, Chúa dạy các tông đồ nguyên tắc làm lớn bằng việc phục vụ (20-28). Rời thành Giêrikhô Chúa Giêsu chữa lành hai người mù ngồi ở vệ đường, họ bị đám đông quát nạt không cho gọi Chúa Giêsu (29-34).

 

BỐ CỤC

 

Mt 20,1-16    Qua việc trình bày câu chuyện thợ làm vườn nho, Chúa Giêsu cho thấy Thiên Chúa không mắc nợ một ai;

Mt 20,17-19  báo trước cuộc Thương Khó lần thứ ba;

Mt 20,20-28  khi trả lời yêu cầu bà mẹ các con Dêbêđê, Chúa dạy các môn đệ phải sống khiêm hạ;

Mt 20,29-34  Chúa chữa hai người mù thành Giêrikhô.

 

CHỦ ĐIỂM

 

   *Người ta có được quyền ghen tị trước các ơn Chúa ban không?

   *Sự lầm lạc của đầu óc thực dụng

   *Chiều kích cao trọng của việc phục vụ

 

NHỮNG CÂU HỎI TỔNG QUÁT

 

1) Đâu là những điểm chính trong chương này?

   – Dụ ngôn những người thợ làm vườn nho: Mt 20,1-16

   – Chúa báo trước cuộc Thương Khó lần thứ ba: Mt 20,17-19

   – Chuyện làm lớn và sự phục vụ trong Nước Trời: Mt 20,20-28

   – Chúa Giêsu chữa lành hai người mù: Mt 20,29-34

 

2) Câu hỏi nào đã thúc đẩy Chúa kể dụ ngôn những người thợ làm vườn nho? (1)

   – Đó là câu hỏi của ông Phêro (x. Mt 19,27).

 

3) Chúng ta có thể rút ra điều gì trong dụ ngôn này? (1-10)

   – Chúng ta hoàn toàn tự do trước lời mời gọi của Chúa.

   – Mỗi người đều có những cơ hội để phục vụ Nước Chúa.

 

4) Ý chính trong dụ ngôn những người thợ làm vườn nho là gì? (11-16)

   – Chúng ta không được ghanh tị trước ơn Chúa ban cho mỗi người.

 

6) Hãy đưa ra những câu Chúa báo trước cuộc Thương Khó và sự sống lại:

   – Mt 16,21; 17,22-23; 20,19-20

 

7) Ai xin Chúa Giêsu ban cho một vị trí đặc biệt trong Nước Chúa? (20-21)

   – Bà mẹ các con của ông Dêbêđê, tức là mẹ của Giacôbê và Gioan.

 

8) Điều gì được coi là cao trọng trong Nước Chúa? (25-28)

   – Phục vụ tha nhân như Chúa đã phục vụ.

 

9) Điều gì là đáng khen nơi hai người mù Giêrikhô? (30-31)

   – Kiên trì trong lời van xin của mình.

 

               NHỮNG QUY CHIẾU GIÁO LÍ

   20,1-16 : Sự công bằng, 1807; trả lương sòng phẳng, 2434; Dân Chúa: người Do Thái và Dân Ngoại, 62-64, 781

   20,17-19 : Tri thức của Chúa Giêsu, 473-74; Chúa Giêsu lên Giêrusalem, 557-58

   20,20-28 : Quyền bính để phục vụ, 876; cái chết đem ơn cứu độ của Chúa, 601-9; sự tử đạo, 2473-74

   20,29-34 : Những dấu chỉ thời thiên sai, 547-50; cầu nguyện với Chúa Giêsu, 2616