Video

Chúa Nhật 27A Mùa Thường Niên 2023 – TV 79

Lời dẫn Chúa Nhật 27A Mùa Thường Niên 2023 – TV 79 Thiên Chúa là ông chủ vườn nho và vườn nho của Chúa là nhà Israel, là dân Chúa, là Hội Thánh của Ngài. Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng là một vườn nho mà Chúa đã trao phó cho ta cai quản. Chúa yêu thương, chăm sóc, …

xem thêm

Chúa Nhật 26A Mùa Thường Niên 2023- TV 24

  Lời dẫn Chúa Nhật 26A Mùa Thường Niên 2023 – TV 24 Tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ qua lòng thương xót và tha thứ vô biên. Nếu Thiên Chúa xử lý với con người theo luật công bằng, thì khó có ai đứng vững trước nhan thánh Ngài. Chúa biết con người yếu đuối và hay đổi thay …

xem thêm

Chúa Nhật 25A Mùa Thường Niên 2023- TV 144

Lời dẫn Chúa Nhật 25A Mùa Thường Niên 2023 – TV 144 Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta thấy dung mạo của Thiên Chúa như ông chủ vườn nho bao dung và nhân hậu. Còn chúng ta là những người làm công cho Ngài, mỗi người một hoàn cảnh và sức lực khác nhau. Nhưng Chúa hảo tâm …

xem thêm

Chúa Nhật 24A Mùa Thường Niên 2023 – TV 102

Lời dẫn Chúa Nhật 24A Mùa Thường Niên 2023 – TV.102 Thiên Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót. Ngài yêu thương ta vô điều kiện và không xử với ta như ta đáng tội. Đối với thiên Chúa không có tội lỗi nào lớn hơn tình yêu của Ngài dành cho ta. Lời Chúa hôm nay mời gọi …

xem thêm