Video

Thánh Lễ CN 2 Mùa Chay C: 17/3/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Thánh Lễ CN 2 Mùa Chay C: 17/3/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ       Bài Ðọc I: St 15, 5-12. 17-18 “Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với Abraham”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Thiên Chúa dẫn Abram ra ngoài và nói với ông: “Ngươi hãy ngước mắt lên trời, …

xem thêm

Thánh Lễ CN 1 MC: 10/3/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Thánh Lễ CN 1 MC: 10/3/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ       Bài Ðọc I: Ðnl 26, 4-10 “Dân được chọn tuyên xưng đức tin”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Thầy tư tế nhận của đầu mùa từ tay ngươi và đem đặt trước bàn thờ của …

xem thêm

Thánh Lễ CN 8 TN C – 3/3/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ

Thánh Lễ CN 8 TN C – 3/3/2019 dành cho những người không thể đến nhà thờ       Bài Ðọc I: Hc 27, 5-8 “Ðừng ca tụng người nào trước khi nghe người ấy nói”. Trích sách Huấn Ca. Khi người ta sàng, những rác rến còn lại thế nào, thì nết xấu của một người cũng xuất …

xem thêm