Video

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2021

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2021    SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO 2021 “Chúng tôi không thể không nói về những điều chúng tôi đã thấy và đã nghe” (Cv 4:20) Anh chị em thân mến, Một khi đã được trải nghiệm sức mạnh …

xem thêm