Video

Album Thứ Sáu Tuần Thánh

Album Thứ Sáu Tuần Thánh 1Bao lan – 05:36 2Canve Chieu Buon – Dinh Cong Huynh – An Phuc – 06:09 3Chieu nao – 05:13 4Con duong nao – Gia An – 05:00 5Dan ta oi – 04:02 6Dap ca Thu Sau TT – Ân Phúc – 03:38 7Duong len Can Ve – 05:49 8Em oi ta se – 05:44 9 GIUDA – 05:11 10 ga chua gay – Unknown artist – 05:17 11 Hoi khong gian – 08:18 12 Me dung do – 06:22 13 Nguoi da vi …

xem thêm

Album Thứ Năm Tuần Thánh

1 Bi tich tinh yeu – 06:55 2 chen dang – 04:48 3 Chính Mình Máu Chúa – Ái Trinh, Gia Ân – 06:11 4 Bai Ca Thuong Kho – Lm. Phuong Anh – Le Hang – 04:06 5 Dem xua tren nui – 03:44 6 Hay o lai trong Thay – 04:59 7 Luat yeu thuong – Lm. JB …

xem thêm