Video

Album Thánh Giuse 1

Album Thánh Giuse 1 Giuse trong xóm nhỏ Lạy cha Giuse Nào cùng vui hát Có một người Giuse Ngài là Đấng tìn trung Đoàn con hân hoan Lạy cha Giuse xin hãy thươg Lạy Thánh Giuse vinh hiển Giuse trong xóm nhỏ Chuyện về Người đẹp tựa huyền thoại Giuse Người âm thầm

xem thêm