Video

Album Nhạc Thánh Ca: Lắng Nghe Lời Chúa

Album Nhạc Thánh Ca: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy Lắng nghe lời Chúa – Mai Trang Tình yêu Chúa gọi tôi – Trần Ngọc Tình yêu Đức Kitô thúc bách con – Trần Ngọc Bao nhiêu hồng ân – Mai Thảo Gọi lời yêu thương – Gia Ân Như Thầy yêu thương -VA Ngợi ca tình Chúa …

xem thêm